Категорије

1/2018

ČLANCI

Peter Radan
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA I PRAVO NARODA NA SAMOOPREDELJENJE (9–34)

Borče Ilievski
TURCI U KRALJEVINI SHS/JUGOSLAVIJI. DEMOGRAFSKA ANALIZA NA OSNOVU POPISA STANOVNIŠTVA OD 1921. I 1931. (35–54)

Ratomir Milikić
„IVO ANDRIĆ“ O ŽUTOJ KUĆI ILI JEDAN PAMFLET O MINISTARSTVU INOSTRANIH POSLOVA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE (55–68)

Dragan Cvetković
LOGORI TOPOVSKE ŠUPE I SAJMIŠTE KAO CENTRALNA MESTA HOLOKAUSTA U OKUPIRANOJ SRBIJI – NUMERIČKO ODREĐENJE I KVANTITATIVNA ANALIZA (69–92)

Zoran Janjetović
DIMITRIJE LJOTIĆ I DRUGI SVETSKI RAT (93–118)

Ivana Dobrivojević
ZA ŽELJENO RODITELJSTVO. DRŽAVNA POLITIKA JUGOSLAVIJE U OBLASTI PLANIRANJA PORODICE 1945–1974. (119–132)

Peter Vukman
SOCIJALNA KOMPOZICIJA I SVAKODNEVNI ŽIVOT INFORMBIROVACA U MAĐARSKOJ (1948–1980) (133–146)

Petar Dragišić
JUGOSLOVENSKI POGLEDI NA EVROPSKU EKONOMSKU ZAJEDNICU 1957–1973. (147–160)

Dragan Bogetić
DOPRINOS KONFERENCIJE U LUSAKI 1970. INSTITUCIONALIZACIJI SARADNJE NESTVRSTANIH ZEMALJA I NJIHOVOM REAKTIVIRANJU U MEĐUNARODNIM ODNOSIMA (161–178)

Blaž Torkar, Bojan B. Dimitrijević
SUKOB JNA I TERITORIJALNE ODBRANE SLOVENIJE NA SEVERNOJ PRIMORSKOJ 1991. (179–198)

PRIKAZI

Bojan B. Dimitrijević
MARIJANA STAMOVA, ALBANSKIJAT PROBLEM V JUGOSLAVIJA SLED TITO (1980–1990), Sofija, Izdatelstvo Paradigma, 2016, 310 (199–200)

Bojan B. Dimitrijević
MIRA BOGDANOVIĆ, ELITISTIČKI PASIJANS, POVIJESNI REVIZIONIZAM LATINKE PEROVIĆ, Zemun, MostArt, 2016, 218 (200–203)

Zoran Janjetović
CHIARA BONFIGLIOLI, BORIS KOROMAN (UR.), SOCIJALIZAM: IZGRADNJA I RAZGRADNJA. Zbornik odabranih radova s Drugog međunarodnog znanstvenog skupa Socijalizam na klupi. Socijalizam: Izgradnja i razgradnja, Pula, 1–3. oktobar 2015, Pula-Zagreb, Srednja Europa, 2017, 252 (203–204)

Nebojša Jovanović
KARAĐORĐE I NJEGOVO NASLEĐE U SRPSKOJ ISTORIJI, Tematski zbornik radova, Beograd-Velika Plana, Centar za kulturu „Masuka“ Velika Plana, Dom kulture „Vlada Marjanović“ Staro Selo, Institut za savremenu istoriju, Beograd, 2017, 356 (204–206)

Mladen R. Tišma
SAVA PUSTINJA, VAZDUHOPLOVNA TEHNOLOGIJA SFRJ UOČI RASPADA DRŽAVE, Beograd, autorsko izdanje, 2017, 117 (206–207)

Momčilo Pavlović
JUGOSLAVIJA I POLJSKA U XX VEKU, Međunarodni tematski zbornik radova, urednici: prof. dr Momčilo Pavlović, dr. hab. Andrzej Zaćmiński, dr Paweł Wawryszuk, Beograd, Institut za savremenu istoriju – Društvo istoričara Srbije „Stojan Novaković“, 2017, 529 (207–208)

Aleksandar Dimić
KOLABORACIONISTIČKA ŠTAMPA U SRBIJI 1941–1944. Knjiga II, priredio dr Aleksandar Stojanović, Beograd, Filip Višnjić, 2017, 370 (208–210)

INFORMACIJE

Srđan Cvetković
Međunarodna naučna konferencija VOLIN I VOJVODINA. TRAGIČNA SUDBINA POLJAKA I MAĐARA 1943–1953. Krakov, Poljska, 27. septembar 2017 (211)

Nebojša Stambolija, Paweł Wawryszuk
Međunarodna naučna konferencija POLSKA I JUGOSŁAWIA W XX WIEKU. POLITYKA – SPOŁECZEŃSTWO – KULTURA, Bidgošć, Poljska, 27–28. septembar 2017. (212–213)

Miomir Gatalović
Drugi okrugli sto UNUTRAŠNJI DIJALOG O KOSOVU I METOHIJI, Beograd, 13. novembar 2017. (213–214)

IN MEMORIAM

Miroljub Vasić
DR NIKOLA ŽIVKOVIĆ 1930–2017. (215–216)

Kosta Nikolić
DR MOMČILO ZEČEVIĆ 1935–2017. (217–218)