Категорије

Redakcija časopisa

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK:

Dr MARKO B. MILETIĆ, Institut za savremenu istoriju Beograd

 

ZAMENIK GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA:

Dr BOJAN B. DIMITRIJEVIĆ, Institut za savremenu istoriju Beograd

 

SEKRETAR REDAKCIJE:

Dr ILIJA KUKOBAT, Institut za savremenu istoriju Beograd

 

ČLANOVI REDAKCIJE:

Prof. dr PREDRAG J. MARKOVIĆ, Institut za savremenu istoriju Beograd

 

Dr LJUBINKA ŠKODRIĆ, Institut za savremenu istoriju Beograd

 

Dr NEBOJŠA STAMBOLIJA, Institut za savremenu istoriju Beograd

 

Dr BORIS TOMANIĆ, Institut za savremenu istoriju Beograd

 

Dr RADOSAV TUCOVIĆ, Institut za savremenu istoriju Beograd

 

Dr PETAR DRAGIŠIĆ, Institut za noviju istoriju Srbije Beograd

 

Prof. dr ALEKSANDAR ŽIVOTIĆ, Filozofski fakultet Beograd

 

Prof. dr KORNELIJA AJLEC, Filozofski fakultet Ljubljana

 

Dr RENATO PODBERSIČ, Študijski center za narodno spravo Ljubljana

 

Prof. dr MARTIN PREVIŠIĆ, Filozofski fakultet Zagreb

 

Dr NIKICA BARIĆ, Hrvatski institut za povijest Zagreb

 

Prof. dr ANDREJ EDEMSKI, Institut za slavistiku Ruske akademije nauka Moskva

 

Prof. dr PETER RADAN, Makveri univerzitet Sidnej

 

Dr PAVEL VAVRIŠUK, Univerzitet Kazimira Velikog Bidgošć

 

Prof. dr TETSUJA SAHARA, Mejdži univerzitet Tokio

 

Dr MARIJANA STAMOVA, Balkanološki institut Sofija

 

Prof. dr DŽON POL NJUMEN, Nacionalni univerzitet Irske Mejnut

 

Prof. dr IOAN BOLOVAN, Univerzitet Babeš-Boljaj Kluž-Napoka

 

Prof. dr MASIMO BUKARELI, Univerzitet Sapienca Rim

 

Prof. dr FRENK KOSTILJOLA, Univerzitet Konektikat