Категорије

Ciljevi i delokrug

Časopis Istorija 20. veka objavljuje, u kontinuitetu od 1983. godine, Institut za savremenu istoriju iz Beograda. Uređivan od strane istoričara iz različitih zemalja, časopis nastoji da odgovori na izazov internacionalizacije, koji se događa u razmišljanju i pisanju o istoriji. Časopis vidi sebe kao forum za istoričare širom sveta koji dele zajednički interes za proučavanje savremene istorije. Prilozi su interdisciplinarni i zasnovani na originalnim arhivskim istraživanjima. Časopis neguje kritičku analizu političke, društvene, kulturne, ekonomske, diplomatske, vojne i intelektualne istorije, podstičući akademsku debatu i ostaje otvoren za inovativne metodološke pristupe.

 

Časopis Istorija 20. veka objavljuje originalne, prethodno neobjavljene naučne radove (originalne naučne radove, pregledne radove, kratka ili prethodna saopštenja, naučne kritike i polemike i kritička izdanja naučne građe), a u posebnom delu i priloge stručnog karaktera, prikaze i informacije.

 

Časopis Istorija 20. veka ne objavljuje radove koji ne poseduju naučni pristup i publicističkog su karaktera; koji su mitološke sadržine; koji afirmišu rasističke, nacionalističke i druge diskriminatorne koncepte ili na bilo koji način sadrže govor mržnje, lične ispovesti i književnu prozu nenaučne sadržine. Takođe, neće biti prihvaćeni radovi koji izlaze iz hronološkog i tematskog okvira časopisa.

 

Svi naučni radovi dostavljeni redakciji prolaze kroz strog proces stručne i naučne provere zasnovan na inicijalnom pregledu u redakciji i dve anonimne spoljne recenzije.

 

Radovi se objavljuju na srpskom (latinicom), engleskom, ruskom, nemačkom, francuskom i italijanskom jeziku. Uz radove se objavljuje i obavezni rezime sa ključnim rečima na engleskom jeziku.

 

Časopis izlazi dva puta godišnje: 1. februara i 1. avgusta.

 

Časopis Istorija 20. veka je uvršten na ERIH PLUS listu (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences) i nalazi se u CEEOL bazi (Central and Eastern European Online Library).

 

Otvoreni pristup

 

Časopis Istorija 20. veka je dostupan u režimu otvorenog pristupa.

Članci objavljeni u časopisu mogu se besplatno preuzeti sa sajta časopisa i koristititi u skladu sa Creative Commons license – Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) .

Časopis Istorija 20. veka ne naplaćuje Submission Charge ni Article Processing Charge, odnosno, postupak predavanja rukopisa, recenzija i objavljivanje radova su besplatni.