Категорије

Časopis „Istorija 20. veka“

Časopis Istorija 20. veka u izdanju Instituta za savremenu istoriju u kontinuitetu izlazi od 1983. godine dva puta godišnje. U časopisu se objavljuju radovi iz savremene istorije Srbije, bivše Jugoslavije i Balkana u evropskom i globalnom kontekstu. Radovi su interdisciplinarnog karaktera, bazirani na originalnim arhivskim istraživanjima. Časopis neguje kritičku analizu društvene, kulturne, ekonomske i intelektualne istorije 20. veka, podstiče akademsku debatu i otvoren je za inovativne metodološke pristupe. Svi istraživački članci dostavljeni redakciji prolaze kroz strog proces stručne i naučne provere zasnovan na inicijalnom pregledu u redakciji i dve anonimne spoljne recenzije. Radovi se objavljuju na srpskom (latinicom) i engleskom jeziku i, prema potrebi, na drugim jezicima.

 

Časopis je uvršten na ERIH PLUS listu (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), nalazi se u Web of Science, SCOPUS (u 2022. prema SJR ima kategoriju Q1), CEEOL (Central and Eastern European Online Library) i DOAJ bazi (Directory of Open Access Journals). Po kategorizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije od 2021. godine nosi kategoriju “međunarodni časopis (M23)“. Časopis se nalazi u režimu otvorenog pristupa (Open Acess Journal).

 

Radovi se šalju na adresu office@istorija20veka.rs. Autori se moraju pridržavati tehničkih uputstava za priređivanje teksta, Čikaškog stila citiranja i etičkih principa objavljivanja radova. U suprotnom, radovi će biti odbijeni ili naknadno povučeni.