Категорије

Uputstvo za autore

OSNOVNA UPUTSTVA

 

 1. U časopisu Istorija 20. veka se objavljuju neobjavljeni naučni (originalni naučni članak, pregledni članak, kratko ili prethodno saopštenje, naučna kritika, polemika i osvrt i kritičko izdanje izvorne građe) i stručni radovi (prikazi, informativni prilozi) koji se bave istorijom Srbije, Jugoslavije i Balkana u 20. veku.
 2. Radovi se objavljuju na srpskom jeziku latinicom, na engleskom jeziku, ili prema potrebi na drugim jezicima. Maksimalna dužina rada je 50.000 karaktera sa razmacima, uključujući i fusnote i druge priloge. Tekst treba da je napisan u MS Word-u, fontom Times New Roman, veličina fonta 12, sa razmakom 1,5. Fusnote pisati fontom 10, razmak Single.
 3. Svi dobijeni naučni radovi podležu recenziji i da bi bili objavljeni neophodno je da dobiju dve pozitivne recenzije anonimnih spoljnih recenzenata iz zemlje ili inostranstva.
 4. Naučni rad treba da ima sledeće elemente:

–     titula, ime i prezime i zvanje autora (Times New Roman, font 12) Ime i prezime autora pisati velikim slovima. Rad može imati najviše tri autora. Potrebno je navesti i godinu rođenja autora, koja se dostavlja Narodnoj biblioteci Srbije radi katalogizacije članka.

–     naziv i adresa ustanove (font 12)

–     elektronska adresa autora (font 12)

–     naslov rada (Times New Roman, font 14, velika slova, Bold)

–     apstrakt rada na srpskom, odnosno jeziku kojim je pisan rad (11, do 1.000 karaktera)

–     ključne reči (do 10 termina, font 11)

–     osnovni tekst rada (Times New Roman, font 12). Osnovni tekst rada može imati poglavlja i potpoglavlja, sa kratkim podnaslovom, ispisanim italikom, font 12.

–     fusnote (Times New Roman, font 10, razmak Single)

–     spisak referenci (poređano abecednim redom, bez navođenja arhivske građe, font 12)

–     rezime na engleskom jeziku, sa imenom i prezimenom autora, punom afilijacijom i naslovom rada, takođe na engleskom jeziku (font 11, do 2.000 karaktera)

–     ključne reči na engleskom (do 10 termina, font 11).

Redosled elemenata se mora poštovati.

Naziv projekta, zahvalnost ustanovama, i sl. staviti uz naslov rada, kao prvu, nenumerisanu fusnotu (zvezdicu)

 1. Tabele, fotografije, grafikone i druge priloge staviti na određenom mestu u tekstu sa rednim brojem i opisom/legendom.
 2. Za citiranje izvora i literature koristiti Čikaški citatni stil (videti detaljno uputstvo u tekstu ispod). Prilikom citiranja poštovati pismo na kojem je citirani rad objavljen.
 3. Redakcija neće razmatrati radove koji ne sadrže sve navedene elemente.
 4. Radovi treba da budu obima do 50.000 karaktera, sa razmacima i fusnotama (redakcija zadržava pravo da po potrebi objavi radove većeg obima).
 5. Rukopise slati u elektronskoj formi na elektronsku adresu Redakcije: casopis@isi.co.rs

 

UPUTSTVO ZA NAVOĐENJE REFERENCI

PO ČIKAŠKOM CITATNOM STILU

 

 

 1. Citiranje arhivskih izvora

 

Za citiranje arhivskih izvora koristiti pravila i preporuke pojedinih arhiva. Pritom, polaziti od opšteg ka pojedinačnom, odnosno od arhiva, preko fonda, fascikle/kutije, arhivske jedinice, dosijea, signature.  Prvi put navesti pun naziv arhiva i fonda, a potom skraćenicu ili samo broj. Kada se u fusnotama citira konkretni dokument (akt, dopis, pismo, izveštaj, elaborat, referat, itd.) navodi se broj, datum, autor (ustanovom ili pojedincem) i naslov. U bibliografiji se navodi samo arhiv i fond ili zbirka, koji su korišćeni.

 

PRIMERI: Arhiv Jugoslavije (AJ), fond 313, Ministarstvo prosvete DFJ (MP DFJ), fascikla 1, arhivska jedinica 2, MP DFJ – federalnim ministarstvima prosvete, br. 1363, 25. maj 1945. Dalje: AJ, 313-1-2, …

Diplomatski arhiv Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije (DA MSP), Politička arhiva (PA), Indija, 1955, fasc. 24, dosije 36, sign. 41989. Dalje: DA MSP, PA,…

Arhiv Srbije (AS), fond Centalni komitet Saveza komunista Srbije (CK SKS), Uprava za agitaciju i propagandu, fasc. 10, Izveštaj o školama u NR Srbiji i Beogradskom univerzitetu, jun 1949. Dalje: AS, CK SKS,…

Arhiv SANU, Istorijska zbirka, Zaostavština Aleksandra Belića, 14386, AB/IV – 1421.

 

 

 1. Citiranje monografskih radova

 

Monografija sa jednim autorom

napomena ili fusnota (u daljem tekstu F): redni broj. Ime i prezime autora, Naslov knjige (Mesto izdanja: Izdavač, godina), strana.

PRIMER: Branko Petranović, Srbija u Drugom svetskom ratu: 1929-1945 (Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar, 1992), 26.

Bibliografija (u daljem tekstu B): Prezime, ime autora. Naslov knjige. Mesto izdanja: Izdavač, godina.

PRIMER: Petranović, Branko. Srbija u Drugom svetskom ratu: 1929-1945. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar, 1992.

 

Monografija sa dva ili tri autora

F: redni broj. Ime i prezime autora i ime i prezime autora, Naslov knjige (Mesto izdanja: Izdavač, godina), strana

PRIMER: Mira Radojević i Ljubodrag Dimić, Srbija u velikom ratu 1914 – 1918. Kratka istorija (Beograd: Srpska književna zadruga, Beogradski forum za svet ravnopravnih, 2014), 250.

B: Prezime, ime, i ime i prezime. Naslov knjige. Mesto izdanja: Izdavač, godina

PRIMER: Radojević Mira, i Ljubodrag Dimić. Srbija u velikom ratu 1914 – 1918. Kratka istorija. Beograd: Srpska književna zadruga, Beogradski forum za svet ravnopravnih, 2014.

 

 

Monografija sa četiri ili više autora

Ukoliko monografija ima četiri ili više autora u bibliografiji se navode svi autori, a u fusnotama se navodi samo prvi autor, a potom „i dr.“ (i drugi), ili „et al.“ kod radova na stranom jeziku.

F: redni broj. Ime i prezime autora i dr., Naslov knjige (Mesto izdanja: Izdavač, godina), strana.

PRIMER: Ivica Todorović i dr., Etnologija i genetika: preliminarna multidisciplinarna istraživanja porekla Srba i stanovništva Srbije (Beograd: Etnografski institut SANU, Društvo srpskih rodoslovaca „Poreklo“, 2015), 58-69.

B: Prezime, ime, ime i prezime, ime i prezime, ime i prezime i ime i prezime autora. Naslov knjige. Mesto izdanja: Izdavač, godina.

PRIMER: Todorović, Ivica, Zorica Đorđević, Marina Savić, Anđelko Marić, Anđelka Vučetić-Dragović i Dragan Mijović. Etnologija i genetika: preliminarna multidisciplinarna istraživanja porekla Srba i stanovništva Srbije. Beograd: Etnografski institut SANU, Društvo srpskih rodoslovaca „Poreklo“, 2015

 

Urednik, priređivač, prevodilac – primarna odgovornost

F: redni broj. Ime i prezime, ur., gl i odg. ur., prev., prir., Naslov knjige (Mesto izdanja: Izdavač, godina), strana.

PRIMER: Momčilo Pavlović, prir., Dokumenti CIA o Jugoslaviji 1948 – 1983 (Beograd: Institut za savremenu istoriju, Univerzitet u Beogradu-Fakultet bezbednosti, Službeni glasnik Republike Srbije, 2009), 235.

B: Prezime, ime, ur., gl i odg. ur., prev., prir. Naslov knjige. Mesto izdanja: Izdavač, godina.

PRIMER: Pavlović, Momčilo, prir. Dokumenti CIA o Jugoslaviji 1948 – 1983. Beograd: Institut za savremenu istoriju, Univerzitet u Beogradu-Fakultet bezbednosti, Službeni glasnik Republike Srbije, 2009.

Ukoliko ima više urednika, priređivača ili prevodilaca, važe ista pravila kao za autore monografija.

 

Urednik, priređivač, prevodilac – sekundarna odgovornost

F: redni broj. Ime i prezime autora, Naslov knjige, ur., gl. i odg. ur., prev., prir. Ime i prezime (Mesto izdanja: Izdavač, godina), strana.

PRIMER: Vladimir Aleksejevič Mošin, Pod teretom: autobiografija, prevod i komentari Nesiba Palibrk Sukić (Beograd: Narodna biblioteka Srbije, Pančevo: Gradska biblioteka, 2008), 102.

B: Prezime, ime autora. Naslov knjige. Urednik, Glavni i odgovorni urednik, Preveo, Priredio Ime i prezime. Mesto izdanja: Izdavač, godina.

PRIMER: Mošin, Vladimir Aleksejevič. Pod teretom: autobiografija. Prevod i komentari Nesiba Palibrk Sukić. Beograd: Narodna biblioteka Srbije, Pančevo: Gradska biblioteka, 2008.

 

 

Elektronsko izdanje knjige:

Ako je knjiga dostupna u više formata, trebalo bi navesti onu verziju koja je korišćena u radu. U bibliografiji se može navesti da je knjiga dostupna i u drugim formatima.

F: redni broj. Ime i prezime autora, Naslov knjige (Mesto izdanja: Izdavač, godina), http://adresa (pristupljeno datum).

PRIMER: Branislav Nušić, Autobiografija (Beograd: Kreativni centar, 2001),

http://www.antikvarneknjige.com/elektronskeknjige/detail-item_39 (pristupljeno 13. 10. 2008)

B: Prezime, ime autora. Naslov knjige. Mesto izdanja: Izdavač, godina. http://adresa. (pristupljeno datum).Takođe dostupno u štampanom obliku i na CD-ROM.

PRIMER: Nušić, Branislav. Autobiografija. Beograd: Kreativni centar, 2001.

http://www.antikvarneknjige.com/elektronskeknjige/detail-item_39 (pristupljeno 13. 10. 2008). Takođe dostupno u štampanom obliku.

 

 

 

 1. Citiranje zbornika radova

 

Citiranje članka u zborniku radova:

F: Ime i prezime autora, „Naslov članka“, u: Naslov zbornika, urednik Ime i prezime (Mesto izdanja: Izdavač, godina), strana.

PRIMER: Bojan Dimitrijević, „Jugoslavija i NATO 1951-1958. Skica intenzivnih vojnih odnosa“, u: Spoljna politika Jugoslavije 1950-1951, urednik Slobodan Selinić (Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2011), 255-256.

B: Prezime, ime autora. „Naslov članka“. U: Naslov zbornika. urednik Ime i prezime, strane. Mesto izdanja: Izdavač, godina.

PRIMER: Dimitrijević, Bojan. „Jugoslavija i NATO 1951-1958. Skica intenzivnih vojnih odnosa“. U: Spoljna politika Jugoslavije 1950-1951. Urednik Slobodan Selinić, 255-274. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2011.

 

Citiranje poglavlja ili nekog drugog dela knjige:

F: Ime i prezime autora, „Naslov poglavlja“, u: Naslov knjige, urednik Ime i prezime (Mesto izdanja: Izdavač, godina), strana.

PRIMER: Miroslav Jovanović, „Izbeglice u Srbiji: privatnost u senci traume“, u: Privatnost kod Srba u dvadesetom veku, urednik Milan Ristović (Beograd: Clio, 2007), 840-845.

B: Prezime, ime autora. „Naslov poglavlja“. U Naslov knjige. urednik Ime i prezime, strane. Mesto izdanja: Izdavač, godina.

PRIMER: Jovanović, Miroslav. „Izbeglice u Srbiji: privatnost u senci traume“. U: Privatnost kod Srba u dvadesetom veku. urednik Milan Ristović, 839-871. Beograd: Clio, 2007.

 

Predgovor, uvodnik, pogovor:

F: Ime i prezime, predgovor, uvodnik, pogovor u Naslov knjige, Ime i prezime autora (Mesto izdanja: Izdavač, godina), strane.

PRIMER: Miroljub Kljajić, Predgovor u Autobiografija jednog maturanta 1941, Miodrag V. Mihailović (Čačak: Međuopštinski istorijski arhiv, 2012), 7-8.

B: Prezime, ime. Predgovor, uvodnik, pogovor u Naslov knjige, Ime i prezime autora, strane. Mesto izdanja: Izdavač, godina.

PRIMER: Kljajić, Miroljub. Predgovor u Autobiografija jednog maturanta 1941, Miodrag V. Mihailović 7-8. Čačak: Međuopštinski istorijski arhiv, 2012.

 

Jedinica iz enciklopedije ili leksikona

F: Ime i prezime autora, „Naslov teksta“, u: Enciklopedija, leksikon, tom, (Mesto izdanja: Izdavač, godina), strane.

PRIMER: Čedomir Popov, „Marković, Svetozar“, u: Srpski biografski rečnik, 6, Mar-Miš, (Novi Sad: Matica srpska, 2014), 204-209.

B: Prezime, ime autora. „Naslov teksta“. U: Enciklopedija, leksikon, tom, strane. Mesto izdanja: Izdavač, godina.

PRIMER: Popov, Čedomir. „Marković, Svetozar“. U: Srpski biografski rečnik, 6, Mar-Miš, 204-209. Novi Sad: Matica srpska, 2014.

 

 

 1. Citiranje časopisa i novina

 

Rad u časopisu u štampanom obliku:

F: Ime i prezime autora, „Naslov teksta“, Naslov časopisa, godina izlaženja, broj, sveska (godina), strana.

PRIMER: Dragan Bogetić, „Sovjetska politika prema Jugoslaviji tokom prve faze bipolarnog detanta“, Istorija 20. veka, XXXII, br. 2, (2014), 202.

B: Prezime, ime. „Naslov teksta“. Naslov časopisa, godina izlaženja, broj, sveska (godina), strane.

PRIMER: Bogetić, Dragan. „Sovjetska politika prema Jugoslaviji tokom prve faze bipolarnog detanta“. Istorija 20. veka, XXXII, br. 2, (2014), 199-213.

U fusnotama se navodi strana ili strane koje su konsultovane, a u bibliografiji broj strana celog članka.

Ukoliko rad ima više autora njihova imena se navode kao u slučaju monografije.

 

Tekst u dnevnoj i periodičnoj štampi:

F: Ime i prezime autora, „Naslov teksta“, Naslov novina, datum, strana.

PRIMER: Aleksandar Belić, „Oko Trsta“, Politika, 17. 9. 1945, 1.

Ukoliko nije potpisan autor teksta, citat započeti sa naslovom.

B: U bibliografiji ne navoditi svaki tekst ponaosob, već posle odeljka sa objavljenim izvorima, navesti naslov novina i godinu ili raspon godina koje su korišćene u radu.

Ukoliko se radi o specifičnom i posebno važnom tekstu, navesti ga u bibliografiji na sledeći način: Prezime, ime autora. „Naslov teksta“. Naslov novina, datum, strana.

PRIMER: Belić, Aleksandar. „Oko Trsta“. Politika, 17. 9. 1945, 1.

 

 

Tekst u online časopisu:

F: Ime i prezime autora, „Naslov teksta“, Naslov časopisa, broj, sveska (godina izdanja), strane, (pristupljeno datum). DOI broj.

PRIMER: Konstantin V. Nikiforov, „Modernization mixed with nationalism“, Balcanica, XLV, (2014), 443, (pristupljeno 28. 7. 2015). DOI:10.2298/BALC1445443N.

B: Prezime, ime autora. „Naslov teksta“. Naslov časopisa, broj, sveska (datum), strane, (pristupljeno datum).

PRIMER: Nikiforov, Konstantin V. „Modernization mixed with nationalism“, Balcanica, XLV, (2014), 443-451, (pristupljeno 28. 7. 2015). DOI:10.2298/BALC1445443N.

Ukoliko časopis nema DOI broj, navesti http://adresu i datum pristupanja.

 

 

 1. Citiranje magistarskih teza i doktorskih disertacija

F: Ime i prezime, „Naslov teze/disertacije“ (vrsta rada, Univerzitet, Fakultet, Odeljenje, godina)

PRIMER: Mr Miomir B. Gatalović, „Jugoslovenska državna politika na Kosovu i Metohiji: 1958-1974“ (doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za istoriju, 2014)

B: Prezime, ime. „Naslov teze/disertacije“. Vrsta rada, Univerzitet, Fakultet, Odeljenje, godina.

PRIMER: Gatalović, mr Miomir B. „Jugoslovenska državna politika na Kosovu i Metohiji: 1958-1974“. Doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za istoriju, 2014.

 

 

 1. Citiranje multimedijalnih izvora

 

Zvučni zapis:

F: Ime i prezime autora, Naslov zapisa, producentska kuća – medij.

PRIMER: Josip Broz Tito, Tito nam govori, PGP RTB 1977 – gramofonska ploča

B: Prezime, ime autora. Naslov zapisa. Ime producentske kuće, izdavača – medij.

PRIMER: Broz, Josip Tito. Tito nam govori. PGP RTB 1977 – gramofonska ploča.

 

Video zapis:

F: Naslov filma, medij, reditelj Ime i prezime (Mesto izdanja: Izdavač, godina).

PRIMER: Variola vera, DVD, reditelj Goran Marković (Beograd: Vans, 2005).

B: Naslov filma. Reditelj Ime i prezime. Mesto izdanja: Izdavač, godina. Medij.

PRIMER: Variola vera. Reditelj Goran Marković. Beograd: Vans, 2005. DVD.

 

 

 1. Citiranje usmenih kazivanja (oral history)

PRIMER: Intervju sa Nebojšom Nakićenovićem, Beč, Austrija, 4. 10. 2008.

 

 

 1. Citiranje e-mejla i SMS-a

PRIMER: Marko Marković, e-mejl poslat autoru 10. 10. 2010.

 

 

 1. Citiranje radova u daljem tekstu, nakon prvog pominjanja

 

Prvi put citiran rad se navodi u punoj formi u fusnoti, dok se u daljem tekstu koristi skraćena forma:

– za radove na srpskom jeziku prilikom ponavljanja iste jedinice koristiti Isto (prilikom ponavljanja u prvoj sledećoj fusnoti) ili n.d. (prilikom ponavljanja kasnije u tekstu, ukoliko je to jedini rad određenog autora koji citiramo). Prilikom neposrednog ponavljanja istog autora koristiti Isti/Ista.

PRIMER: napomena br. 5. Branko Petranović, Srbija u Drugom svetskom ratu: 1929-1945 (Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar, 1992), 26.

napomena br. 6. Isto, 27.

napomena br. 26. B. Petranović, n.d., 205.

 

– za radove na stranim jezicima prilikom ponavljanja iste jedinice koristiti Ibid. (prilikom ponavljanja u prvoj sledećoj fusnoti) ili op. cit. (prilikom ponavljanja kasnije u tekstu, ukoliko je to jedini rad određenog autora koji citiramo). Prilikom neposrednog ponavljanja istog autora koristiti Idem.

PRIMER: napomena br. 5. David Holloway, Stalin and the Bomb: the Soviet Union and Atomic Energy: 1939 – 1956 (New Haven: Yale University Press, 1994), 45.

napomena br. 6. Ibid.

napomena br. 16. D. Holloway, op. cit., 50.

 

– ukoliko u tekstu citiramo više radova istog autora, svaki rad pri ponovnom citiranju navodimo u skraćenom obliku.

PRIMER: B. Petranović, Srbija u Drugom svetskom ratu…, 206.

Holloway, Stalin and the Bomb…, 250.

Dimitrijević, „Jugoslavija i NATO 1951-1958…“, 260.

 

 

Napomene:

Prilikom citiranja literature u naučnom aparatu poštovati pismo na kojem je citirani rad objavljen. U referencama sve odrednice objavljene na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom biće transliterisane na srpski jezik, latinično pismo. Reference navedene na ćiriličnom pismu drugih jezika (ruski, ukrajinski, beloruski, bugarski, makedonski i dr.) biće transliterisane na latinicu prema pravilima za transliteraciju tih jezika.

U osnovnom tekstu nazive meseci pisati slovima, a u okviru citata arapskim ciframa.