Категорије

Dr Dragan Cvetković
Muzej žrtava genocida
Beograd, Srbija

 

LOGORI TOPOVSKE ŠUPE I SAJMIŠTE KAO CENTRALNA MESTA HOLOKAUSTA U OKUPIRANOJ SRBIJI – NUMERIČKO ODREĐENJE I KVANTITATIVNA ANALIZA

God. XXXVI, 1/2018, str. 69–92
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2018.1.cve.69-92

 

APSTRAKT/REZIME: Članak predstavlja pokušaj da se na osnovu delimično revidiranog popisa „Žrtve rata 1941–1945“ prikaže centralna uloga logora Topovske šupe i Sajmište (Judenlager Semlin) u uništenju jevrejske zajednice u okupiranoj Srbiji. U radu je razmatrana teritorijalna pripadnost stradalih Jevreja, polna, starosna i profesionalna struktura njihovih gubitaka u ova dva logora, te je prikazan udeo gubitaka iz ova dva logora u ukupnim gubicima jevrejske zajednice.

 

KLJUČNE REČI: Holokaust, Jevreji, okupirana Srbija, regioni, polna, starosna i profesionalna struktura, koncentracioni logori, Topovske šupe, Sajmište

 

REFERENCE:

 • Bauer, Yehuda. „Is the Holocaust explicable“. U: Izraelsko-srpska naučna razmena u proučavanju holokausta /Israeli-Serbian academic exchange in Holocaust research. Urednik Jovan Mirković, 147–167. Beograd: Muzej žrtava genocida, 2008.
 • Cvetković, mr Dragan. „Gubici pripadnika partizanskog pokreta sa teritorije Jugoslavije 1941–1945“. Doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za istoriju, 2016.
 • Ćulibrk, Jovan. Istoriografija holokausta u Jugoslaviji. Beograd: PBF i ITI, 2011.
 • Definitivni rezultati popisa stanovništva od 31. marta 1931. godine, knjiga II, Prisutno stanovništvo prema veroispovesti, Beograd: Državna štamparija, 1938.
 • Frajdenrajh, Harijet Pas. „Jevreji Beograda između ratova“. Jevrejski istorijski muzej Zbornik, 6, (Beograd, 1992), 365–371.
 • Ivanović, Mladenka. Jevreji u Jugoslaviji (1944–1952), Kraj ili novi početak. Beograd: INIS, 2009.
 • Koljanin, Milan. Nemački logor na Beogradskom sajmištu 1941–1944. Beograd: ISI, 1992.
 • Koljanin, Milan. „Istraživanje holokausta u Jugoslaviji“. U: Izraelsko-srpska naučna razmena u proučavanju holokausta / Israeli-Serbian academic exchange in Holocaust research. Urednik Jovan Mirković, 264–273. Beograd: Muzej žrtava genocida, 2008.
 • Koljanin, Milan. „Poslednje putovanje Kladovskog transporta“. U: Kladovo transport / The Kladovo transport, Zbornik radova. Urednik Andrej Mitrović, 65–101. Beograd: JIM, 2006.
 • Koljanin, Milan. „Represija kao sistem – logori u okupiranoj Srbiji“. Heretikus, 1, (2007), 157–171.
 • Mitrović, Andrej, ur. Kladovo transport / The Kladovo transport, Zbornik radova sa okruglog stola. Beograd: JIM, 2006.
 • Prpa, Branka, gl. i odg. ur. Logor Banjica, Logoraši, objavljeni izvori. Beograd: Istorijski arhiv Beograda, 2009.
 • Ristović, Milan. U potrazi za utočištem, Jugoslovenski Jevreji u bekstvu od holokausta 1941–1945. Beograd: Službeni list SRJ, 1998.
 • Ristović, Milan. „Jugoslavija i jevrejske izbeglice 1938–1941“. Istorija 20. veka, br. 1, (1996), 21–43.
 • Perera, David. „Neki statistički podaci o Jevrejima u Jugoslaviji u periodu od 1938. do 1965. godine“. Jevrejski almanah 1968–1970, (Beograd, 1971).
 • Žarković, Nenad. „Prolazni logor Topovske šupe“. Nasleđe, 10, (2009), 103–112.
 • Žrtve rata 1941–1945 (rezultati popisa), Beograd: Savezni zavod za statistiku, 1966, reprint izdanje, Beograd: Savezni zavod za statistiku, 1992.