Категорије

Dr Ratomir Milikić
Institut za savremenu istoriju
Beograd, Srbija

 

„IVO ANDRIĆ“ O ŽUTOJ KUĆI ILI JEDAN PAMFLET O MINISTARSTVU INOSTRANIH POSLOVA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE

God. XXXVI, 1/2018, str. 55–68
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2018.1.mil.55-68

 

APSTRAKT/REZIME: U članku se obrađuje sadržaj jednog nepotpisanog spisa o radu Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Jugoslavije, koji je nastao u prvim nedeljama po oslobođenju Beograda 1944. godine. Iako je spis pronađen uz lični dosije Ive Andrića, u radu je pobijena Andrićeva veza s dokumentom i argumentovano su osporene pojedine tvrdnje iz pamfleta koji je, po svemu sudeći, imao za cilj da svog autora preporuči novim vlastima.

 

KLJUČNE REČI: Ivo Andrić, diplomatija, Ministarstvo inostranih poslova Kraljevine Jugoslavije, anonimni pamflet, komunistički režim

 

REFERENCE:

  • Bjelajac, Mile. Generali i admirali Kraljevine Jugoslavije 1918–1941. Beograd: INIS, Dobra, 2004.
  • Cvetković, Srđan. „Ko su 105 (104) streljanih?: prilog istraživanju „divljeg čišćenja u Beogradu 1944“. Istorija 20. veka, br. 1, (2006), 81–102.
  • Ćirković, Simo C. Ko je ko u Nedićevoj Srbiji. Beograd: Prosveta, 2009.
  • Dimitrijević, Kosta. Razgovori i ćutanja Ive Andrića. Beograd: Prometej, 2010.
  • Pavlović, Kosta St. Ratni dnevnik 1941–1945. Beograd: Službeni glasnik, 2011.
  • Peković, Ratko i Slobodan Kljakić. Angažovani Andrić 1944–1954. Beograd: Službeni glasnik, 2012.
  • Ristić, Gordana. Spoljna politika Kraljevine Jugoslavije u periodu od 1934. do 1939. godine. Beograd: Zavod za udžbenike, 2015.
  • Selinić, Slobodan. Partija i diplomatija u Jugoslaviji 1945–1952. Beograd: INIS, 2013.
  • Selinić, Slobodan, ur. Jugoslovenska diplomatija 1945–1961. Beograd: INIS, 2012.