Категорије

Dr Ivana Dobrivojević
Institut za savremenu istoriju
Beograd, Srbija

 

ZA ŽELJENO RODITELJSTVO. DRŽAVNA POLITIKA JUGOSLAVIJE U OBLASTI PLANIRANJA PORODICE 1945–1974.

God. XXXVI, 1/2018, str. 119–132
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2018.1.dob.119-132

 

APSTRAKT/REZIME: Rad razmatra državnu politiku socijalističke Jugoslavije na polju planiranja porodice. Posebna pažnja je posvećena obrazovanju tela koja su se ovim poslom bavila, propagiranju željenog roditeljstva, kontracepciji kao i naporima da liberalizovani abortus prestane da bude (osnovna) metoda kontrole rađanja.

 

KLJUČNE REČI: Jugoslavija, Savezni savet za planiranje porodice, abortus, željeno roditeljstvo, Rezolucija o planiranju porodice

 

REFERENCE:

 • Božinović, Neda. Žensko pitanje u Srbiji u 19. i 20. veku. Beograd: Devedesetčetvrta, 1996.
 • Drakić, Gordana. „Prekid trudnoće prema Krivičnom zakoniku Kraljevine Jugoslavije i projektima koji su mu prethodili“. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, br. 3, (2011), 533–542.
 • Dobrivojević, Ivana. „Planiranje porodice u Jugoslaviji 1945–1974“. Istorija 20. veka, br. 2, (2016), 83–98.
 • Gudac-Dodić, Vera. „Između javnog i privatnog: Tito o svakodnevici žena u socijalizmu“. U: Tito – viđenja i tumačenja. Urednica Olga Manojlović Pintar, 360–371. Beograd: INIS, 2011.
 • Gudac-Dodić, Vera. „Položaj žene u Srbiji (1945–2000)“. U: Žene i deca 4. Srbija u modernizacijskim procesima XIX i XX veka. Urednik nije naveden, 33–130. Beograd: Helsinški odbor, 2006.
 • Gudac-Dodić, Vera. „Žena u socijalizmu: sfere privatnosti“. U: Privatnost kod Srba u dvadesetom veku. Urednik Milan Ristović, 165–204. Beograd: Clio, 2007.
 • Herzog, Dagmar. Sexuality in Europe. A Twentieth-Century History. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
 • Isić, Momčilo. „Dete i žena na selu u Srbiji između dva svetska rata“. U: Žene i deca 4. Srbija u modernizacijskim procesima XIX i XX veka. Urednik nije naveden, 131–159. Beograd: Helsinški odbor, 2006.
 • Krivični zakonik za Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Beograd: Državna štamparija, 1929.
 • Marković, Predrag. „Seksualnost između privatnog i javnog u 20. veku“. U: Privatnost kod Srba u dvadesetom veku. Urednik Milan Ristović, 101–128. Beograd: Clio, 2007.
 • Pavićević, Aleksandra. Na udaru ideologija. Brak, porodica i polni moral u Srbiji u drugoj polovini 20. veka. Beograd: Etnografski institut SANU, 2006.
 • Petrović, Aleksandar. Rakovica. Socijalnozdravstvene i higijenske prilike, t. 2. Beograd: Centralni higijenski zavod, 1939.
 • Popović, Ratibor Agrarna prenaseljenost Jugoslavije. Beograd: Geca Kon, 1940.
 • Simić, Ivan. „Soviet Influences on Yugoslav Gender Policies, 1945–1955”. Doktorska disertacija. UCL 2015.
 • Ustav Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije sa ustavnim zakonom za sprovođenje ustava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Beograd: Službeni list SFRJ, 1974.