Категорије

Dr Dragan Bogetić
Institut za savremenu istoriju
Beograd, Srbija

 

DOPRINOS KONFERENCIJE U LUSAKI 1970. INSTITUCIONALIZACIJI SARADNJE NESVRSTANIH ZEMALJA I NJIHOVOM REAKTIVIRANJU U MEĐUNARODNIM ODNOSIMA

God. XXXVI, 1/2018, str. 161–178
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2018.1.bog.161-178

 

APSTRAKT/REZIME: U članku su analizirani unutrašnji i spoljni problemi koji su doveli do ozbiljne krize nesvrstanosti i stagnacije zajedničkih aktivnosti nesvrstanih zemalja na međunarodnom planu tokom druge polovine 60-ih godina prošlog veka i inicijativa koje su pokrenute u cilju prevazilaženja takvog stanja. Okupljanje lidera nesvrstanih u glavnom gradu Zambije – Lusaki, septembra 1970, predstavljalo je dobru priliku za dogovor o merama koje bi obezbedile kontinuiranu i koordinisanu zajedničku aktivnost nesvrstanih zemalja, čime bi se sprečilo ponovno marginalizovanje tih zemalja u sferi međunarodnih odnosa. Stoga je Samit u Lusaki, zapravo, predstavljao preloman momenat u sklopu procesa institucionalizacije saradnje vanblokovskih država i formiranja Pokreta nesvrstanosti.

 

KLJUČNE REČI: blokovi, nesvrstane zemlje, Jugoslavija, Zambija, Kaunda, Tito, dekolonizacija, koordinacija, saradnja, Vijetnam, Bliski istok, Daleki istok

 

REFERENCE:

 • Aćimović, Ljubivoje. Problemi bezbednosti u Evropi. Beograd: IMPP/Prosveta, 1978.
 • Bogetić Olivera, i Dragan Bogetić. Nastanak i razvoj pokreta nesvrstanosti. Beograd: Export-press, 1981.
 • Bogetić, Dragan. „Jugoslavija u Hladnom ratu“. Istorija 20. veka, god. XXVI, br. 2, (2008), 315–370.
 • Bogetić, Dragan. Jugoslovensko-američki odnosi 1961–1971. Beograd: ISI, 2012.
 • Bogetić, Dragan. „Kiparska kriza 1974. i pogoršanje jugoslovensko-američkih odnosa“. Tokovi istorije, br. 3, (2014), 111–129.
 • Bogetić, Dragan. „Yugoslavia and Non-Alignment: a Contribution to Overcoming Prejudices and Stereotypes“. Annales, Series Historia et Sociologia, let. 24, br. 4 (2014), Koper 2014, 615–624.
 • Čehulić Vukadinović, Lidija. Euroatlantizam i suvremeni međunarodni odnosi. Zagreb: Politička kultura, 2010.
 • Godišnjak Instituta za međunarodnu politiku i privredu. 1970. Beograd: IMPP, 1971.
 • Ivanović, Vladimir. Jugoslavija i SR Nemačka 1967–1973. Beograd: ISI, 2009.
 • Jakovina, Tvrtko. „Tito’s Yugoslavia as the Pivotal State of the Non-Aligned“. U: Tito – viđenja i tumačenja, Zbornik radova. Urednica Olga Manojlović Pintar, 389–404. Beograd: INIS, Arhiv Jugoslavije, 2011.
 • Keesing’s Contemporary Archives, 1970.
 • Kreačić, Miroslav. „Značaj Konsultativnog sastanka specijalnih predstavnika vlada nesvrstanih za kontinuitet i razvoj pokreta nesvrstanosti“. U: Tito – nesvrstanost – savremenost, Zbornik radova. Urednici Bojana Tadić, Vladimir Falatov, 87–93. Beograd: Memorijalni centar „Josip Broz Tito“, 1988.
 • Mandić, Blažo. Tito u dijalogu sa svetom. Novi Sad: Mir/Prometej, 2005.
 • Mates, Leo. Međunarodni odnosi socijalističke Jugoslavije. Beograd: Nolit, 1976.
 • Mojsov, Lazar. „Savremena kriza međunarodnih odnosa i politika i pokret nesvrstanosti“. U: Tito – nesvrstanost – savremenost, Zbornik radova. Urednici Bojana Tadić, Vladimir Falatov, 175–193. Beograd: Memorijalni centar „Josip Broz Tito“, 1988.
 • Radenković, Đorđe. Tito: susreti sa državnicima sveta. Beograd: Mladost, 1975.
 • Redžepagić, Sulejman (ur.). Radnički i nacionalno-oslobodilački pokreti. Tom I, Afrika, Azija, Latinska Amerika. Beograd: Institut za izučavanje radničkog pokreta, 1968.
 • Stojković, Momir. Тito-Nehru-Naser – nastavak i razvoj politike i pokreta nesvrstanosti. Zaječar: „Zaječar“, 1983.
 • Štaubringer, Zvonko. Maršal mira. Zagreb: Globus, 1980.
 • Vukadinović, Radovan. Evropska sigurnost i suradnja. Zagreb: Globus, 1976.