Категорије

Dr Petar Dragišić
Institut za noviju istoriju Srbije
Beograd, Srbija

 

JUGOSLOVENSKI POGLEDI NA EVROPSKU EKONOMSKU ZAJEDNICU 1957–1973.

God. XXXVI, 1/2018, str. 147–160
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2018.1.dra.147-160

 

APSTRAKT/REZIME: U članku se ispituju jugoslovenske percepcije Evropske ekonomske zajednice (EEZ), od Rimskih ugovora 1957. do proširenja Zajednice 1973. godine. Analizirano je kako se u Beogradu gledalo na uzroke nastanka EEZ, motive država-članica i globalne implikacije zapadnoevropske ekonomske integracije. Pažnja je posvećena i jugoslovenskim dokumentima u kojima se spekulisalo o posledicama delovanja EEZ na jugoslovensku ekonomiju.

 

KLJUČNE REČI: Jugoslavija, Zapadna Evropa, Evropska ekonomska zajednica, Sjedinjene Američke Države, NATO, Josip Broz Tito

 

REFERENCE:

  • Blair, Alasdair. The European Union since 1945. Pearson Longman, 2005.
  • Dimić, Ljubodrag. „Josip Broz Tito i ’jugoslovenski pogled na Evropu’“. U: Jugoslavija u Hladnom ratu. Urednik Aleksandar Životić, 183–205. Beograd: INIS, 2010.
  • Dimić, Ljubodrag. „Godina 1968 – ishodište nove jugoslovenske spoljnopolitičke orijentacije“. U: 1968 – četrdeset godina posle. Urednica Radmila Radić, 339–375. Beograd: INIS, 2008.
  • Pfetsch, Frank R. Die Europäische Union. Geschichte, Institutionen, Prozesse, 3. erweiterte und aktualisierte Auflage. München: Wilhelm Fink Verlag, 2005.
  • Ruzicic Kessler Karlo, and Petar Dragišić. „Zwischen Chance und Bedrohung: Die jugoslawischen Kommunisten und die westeuropäische Integration“. In: Kommunismus und Europa. Europapolitik und-vorstellung kommunistischer Parteien im Kalten Krieg., Francesco di Palma, Wolfgang Mueller, 138–155. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2016.
  • Tito, Josip Broz. Govori i članci, XIII. Zagreb: Naprijed, 1960.