Категорије

2/2018

ČLANCI

Kosta Nikolić, Nebojša Stambolija
ROYALIST RESISTANCE MOVEMENT IN YUGOSLAVIA DURING THE SECOND WORLD
WAR (9–36)

Jasmina Milanović
MATERINSKO UDRUŽENJE – HUMANI I SOCIJALNI ASPEKTI DELOVANJA 1904–1941. (37–54)

Dunja Dobaja
BOLNICE U KRALJEVINI JUGOSLAVIJI – „USKRAĆENE“ USTANOVE KURATIVNE STRUKE. PRIMER OPŠTE BOLNICE U LJUBLJANI (55–68)

Nataša Milićević
ČINOVNICI U OKUPIRANOJ SRBIJI 1941–1944. (69–86)

Aleksandar Rakonjac
OBNOVA JUGOSLOVENSKE INDUSTRIJE 1944–1947. IDEJE, PLANOVI, PRAKSA (87–100)

Ena Mirković
ODNOS BLAGOJA NEŠKOVIĆA PREMA NACIONALNOM PITANJU 1944–1952. (101–117)

Momir Ninković
MISIJA BOGDANA CRNOBRNJE U MOSKVI I PITANJE ODUSTAJANJA OD TRGOVINSKIH PREGOVORA ZA 1948. (117–138)

Paweł Wawryszuk
NORMALIZATION OF POLISH-YUGOSLAV RELATIONS AFTER WLADYSŁAW GOMULKA’S RETURN TO POWER (1956–1958) (139–154)

Ivica Čairović
THE ROLE OF VICAR BISHOP DOSITEJ (STOJKOVIĆ) AT THE BEGINNING OF THE CHURCH SCHISM IN MACEDONIA IN 1958 (155–176)

Tatjana Milošević
JUGOSLAVIJA I SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE U VREME DETANTA: SUSRETI JOSIPA BROZA TITA I HENRIJA KISINDŽERA 1970. I 1974. (177–202)

Vladimir Petrović
RASPAD SFRJ: PARALIZA, AGONIJA, RAT (203–222)

PRIKAZI

Boris Mosković
MILAN SOVILJ, ČESKOSLOVENSKO-JUGOSLÁVSKÉ VZTAHY V LETECH 1939–1941: OD ZÁNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY DO OKUPACE KRÁLOVSTVÍ JUGOSLÁVIE, Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. (223–224)

Miloš Žikić
NIKOLA COLOVIĆ, SA BOJNIH POLJA 1912–1918 (RUKOPISI GENERALA), priredili Agim J. Januzi i Velibor Todorov, Zaječar, Istorijski arhiv „Timočka krajina“ Zaječar, 2016. (225–226)

Nikola Mijatov
MIROSLAV NEŠIĆ I SANDRA RADENOVIĆ, ŽIVOT KROZ SPORT, Beograd, Prosveta, 2016. (226–227)

Boris Tomanić
STIPE KLJAIĆ, NIKAD VIŠE JUGOSLAVIJA. INTELEKTUALCI I HRVATSKO NACIONALNO PITANJE (1929.−1945.), Zagreb, Hrvatski institut za povijest, 2017. (227–229)

Miomir Gatalović
RANKA GAŠIĆ, „JUGOSLOVENSKI DETROIT“. AUTOMOBILSKA INDUSTRIJA U KRAGUJEVCU 1953–1991, Beograd, Institut za savremenu istoriju, 2017. (229–231)

Kosta Nikolić
SLOBODAN SELINIĆ, SRBIJA I JEZIČKI SUKOB U JUGOSLAVIJI 1967, Beograd, Institut za noviju istoriju Srbije, 2017. (231–232)

Radosav Tucović
MILUTIN ŽIVKOVIĆ, NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA U SRBIJI 1941: USTAŠKI REŽIM U PRIBOJU, PRIJEPOLJU, NOVOJ VAROŠI I SJENICI (APRIL – SEPTEMBAR 1941), Beograd, Društvo istoričara Srbije, 2018. (232–234)

Milan Radovanović
DIE VERFOLGUNG UND ERMORDUNG DER EUROPÄISCHEN JUDEN DURCH DAS NATIONALSOZIALISTISCHE DEUTSCHLAND 1933–1945. (BAND 14) BESETZTES SÜDOSTEUROPA UND ITALIEN, München, De Gruyter Oldenbourg Verlag, 2017. (234–236)

Rastko Lompar
ENZO TRAVERSO, FIRE AND BLOOD: THE EUROPEAN CIVIL WAR 1914–1945, London/New York, Verso, 2017. (236–238)

IN MEMORIAM

Miroljub Vasić
DR TOMA MILENKOVIĆ 1935–2018. (239–240)

LISTA RECENZENATA ZA GODIŠTE XXXVI