Категорије

Dr Vladimir Petrović
Institut za savremenu istoriju
Beograd, Republika Srbija

 

RASPAD SFRJ: PARALIZA, AGONIJA, RAT

God. XXXVI, 2/2018, str. 203–222
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2018.2.pet.203-222

 

APSTRAKT/REZIME:

Članak se bavi uticajem raspada saveznog nivoa vlasti u SFRJ na prerastanje jugoslovenske krize u oružani sukob. Izdvajaju se glavni akteri i ključne etape ovog procesa tokom prve polovine 1991, obeležene podelama unutar Predsedništva SFRJ, marginalizacijom Savezne skupštine i njenog Izvršnog veća, kao i rastućom autonomijom republičkih rukovodstava i vojnog vrha. Na osnovu memoara protagonista i dostupnog arhivskog materijala prati se blokada u radu saveznih institucija koja je onemogućavala rešavanje problema političkim putem i prerastala u paralizu tokom koje su se umnožavali oružani incidenti. Uzajamno podeljeni, nosioci savezne vlasti su abdicirali pred republičkim rukovodstvima, ili su suprotstavljenim akcijama otvorili put poslednjoj etapi jugoslovenske agonije.

 

KLJUČNE REČI: Predsedništvo SFRJ, Savezno izvršno veće, Jugoslovenska narodna armija, raspad Jugoslavije, vojni udar, Pakrac, Plitvice, Borovo Selo, Split

 

REFERENCE:

 • Bilandžić, Dušan. Povijest izbliza. Memoarski zapisi 1945–2005. Zagreb: Prometej, 2006.
 • Biserko, Sonja, prir. Vukovarska tragedija 1991. Beograd: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, 2007.
 • Boljkovac, Josip. Istina mora izaći van. Sjećanja i zapisi prvog ministra unutarnjih poslova neovisne Hrvatske. Zagreb: Golden marketing, 2009.
 • Costamagna, Cristian. “Yugoslavia and the Special War in Late Socialism: New Research Perspectives“. Serbian Studies Research, VIII, no. 1, (2017), 121–152.
 • Dimitrijević, Bojan. „Na nevidljivoj prekretnici: JNA u 1987. godini“. U: Slobodan Milošević – put ka vlasti. Osma sednica CK SKS. Urednici Momčilo Pavlović, Dejan Jović i Vladimir Petrović, 161–170. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2008.
 • Dizdarević, Raif. Od smrti Tita do smrti Jugoslavije. Svjedočenja. Sarajevo: Svjetlost, 2000.
 • Dogovoreni rat. Slađana Zarić, Filip Čolović. Informativni program RTS, 2011, Youtube https://www.youtube.com/watch? v=K38–YhyopCU.
 • Drašković, Vuk. „Šta hoće generali?“. Srpska reč, 18. 2. 1991, 9–11.
 • Drašković, Vuk. Meta. Beograd: Novosti, 2007.
 • Goati, Vladimir. Izbori u SRJ od 1990. do 1998. Beograd: CESID, 2001.
 • Gow, Legitimacy and the Military: The Yugoslav Crisis. New York: St. Martin’s Press, 1992.
 • Hadžić, Miroslav. Jugoslovenska narodna agonija. Beograd: Dangraf, 2004.
 • Hedl, Drago. „Budimir Lončar: Kadijević je za četvrtu generalsku zvijezdicu Miloševiću poklonio JNA“. Jutarnji, 5. 2015, https://www.jutarnji. hr/vijesti/hrvatska/budimir–loncar–kadijevic–je–za–4.–generalsku–zvjezdicu–milosevicu–poklonio–jna/383053/.
 • JNA 1989–1992: Srpska verzija sloma, Produkcijske kuće Mreža, http://www. youtube.com/watch? v=dn_wShzIhN4.
 • Jović, Borisav. Poslednji dani SFRJ. Beograd: Politika, 1995.
 • Jović, Jugoslavija – država koja je odumrla. Uspon, kriza i pad Kardeljeve Jugoslavije (1974–1990. Zagreb: Prometej, 2003.
 • Jović, Dejan. Rat i mit. Politika identiteta u suvremenoj Hrvatskoj. Zagreb: Fraktura, 2017.
 • Kadijević, Veljko, Intervju RTS, Moskva, 2007. Youtube https://www. youtube.com/watch? v=EQnI63bhAq4.
 • Kadijević, Veljko. Moje viđenje raspada Jugoslavije. Beograd: Filip Višnjić, 2010.
 • Kamera pamti, Svetolik Milić. Beograd: RTS–Viktorija film, 1995. Youtube https://www.youtube.com/watch? v=9EebziKCLUs.
 • Ko izdaje zemlju. Beograd: Informativna služba SSNO, 1991. https://www. youtube.com/watch? v=TxZjGazwZPs.
 • Lučić, Ivo. „Karađorđevo: politički mit ili dogovor?“. Časopis za suvremenu povijest. XXXV, br. 1, (2003), 7–36.
 • Mamula, Branko. Slučaj Jugoslavija. Beograd: Dangraf, 2014.
 • Marjan, Davor. „’Jedinstvo’ – poslednji preustroj JNA“. VI, br. 1–2, (2003), 1–47.
 • Marijan, Davor. Slom Titove Armije. JNA i raspad Jugoslavije 1987–1992. Zagreb: Golden Marketing, 2008.
 • Marković, Ante. „Moja istina o smrti Jugoslavije, razgovori s Gordanom Malićem“, Danas, Beograd, 13–28. 11. 2003. http://www.titomanija.com.ba/e–knjige/Moja%20istina%20o%20smrti%20Jugoslavije.pdf
 • Mesić, Kako smo rušili Jugoslaviju. Politički memoari posljednjeg predsjednika Predsjedništva SFRJ. Zagreb: Globus. 1992.
 • Nikolić Kosta, i Vladimir Petrović, prir. Od mira do rata. Dokumenta Predsedništva SFRJ. Beograd: Institut za savremenu istoriju–Fond za humanitarno pravo, 2011.
 • Petrović, Vladimir. „Raspad SFRJ: kriza, erozija, pat“. Istorija 20. veka. XXXIII, br. 1, (2015), 117–132. https://doi.org/10.29362/ist20veka.2015.1.pet.111-132 
 • Radan, Peter. „Republika Srpska Krajina and the Right of people to Self–Determination“. Istorija 20. veka. XXXVI, br. 1, (2018), 9–34. https://doi.org/ 10.29362/ist20veka.2018.1.rad.9-34 
 • Smrt Jugoslavije: Put u rat. London: BBC, 1995, DVD.
 • Svjedoci raspada: Stjepan Mesić, Omer Karabeg. Prag: Radio Slobodna Evropa. 2008. Youtube https://www.slobodnaevropa.org/a/1045335.html.
 • Tašić, Predrag. Kako sam branio Antu Markovića. Skopje: Mugri 21, 1993.
 • Tatalović, Siniša. „Civilno-vojni odnosi“. Politička misao. XXXIV, br. 2. (1997), 61–82.
 • Vukšić, Dragan. JNA i raspad SFR Jugoslavije. Od čuvara do grobara svoje države. Stara Pazova: Tekomgraf, 2006.