Категорије

MA Aleksandar Rakonjac
Institut za noviju istoriju Srbije
Beograd, Republika Srbija

 

OBNOVA JUGOSLOVENSKE INDUSTRIJE 1944-1947.
IDEJE. PLANOVI. PRAKSA

God. XXXVI, 2/2018, str. 87–100
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2018.2.rak.87-100

 

APSTRAKT/REZIME:

Period obnove Jugoslavije odvijao se istovremeno na više koloseka, a privredni je, prema shvatanju državnog rukovodstva, bio od primarne važnosti. U strategiji privredne obnove zemlje industrija je zauzimala istaknuto mesto i od njene uspešne rekonstrukcije zavisila je brza obnova ostalih grana privrede. Obnova industrije je u kratkoročnim projekcijama rukovodstva jugoslovenskih komunista bila ključna stvar bez koje dugoročna strategija usvajanja sovjetskog komandno-planskog privrednog modela ne bi bila izvodljiva u jugoslovenskim uslovima.

 

KLJUČNE REČI: Jugoslavija, industrija, obnova, planiranje, Komunistička partija Jugoslavije

 

REFERENCE:

  • Dimić, Ljubodrag. Agitprop kultura: agitpropovska faza kulturne politike u Srbiji: 1945–1952. Beograd: Rad, 1988.
  • Gaćeša, Nikola L. Istorija fabrike cementa u Beočinu. Novi Sad: Matica srpska, 2008.
  • Kidrič, Boris. O izgradnji socijalističke ekonomike FNRJ, Referat održan na V kongresu KPJ. Beograd: Centralni komitet Komunističke partije Jugoslavije, 1948.
  • Mirković, Mijo. Izgradnja socijalističke ekonomije u Jugoslaviji. Zagreb: Otokar Keršovani, 1979, IV.
  • Petranović, Branko. „Pomoć UNR-e Jugoslaviji“. Istorija XX veka, br. 2, (1961), 163–224.
  • Petranović, Branko. Srbija u Drugom svetskom ratu: 1941–1945. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar, 1992.