Категорије

Dr Ena Mirković
Institut za srpsku kulturu – Priština/Leposavić
Leposavić, Republika Srbija

 

ODNOS BLAGOJA NEŠKOVIĆA PREMA NACIONALNOM PITANJU 1944-1952.

God. XXXVI, 2/2018, str. 101–116
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2018.2.mir.101-116

 

APSTRAKT/REZIME:

U članku se analizira odnos Blagoja Neškovića prema nacionalnom pitanju u posleratnoj Jugoslaviji. Nešković je bio istaknuta ličnost srpskog komunističkog pokreta do 1952, kada je zbog neslaganja sa režimom uklonjen sa političke scene, pri čemu je kao jedan od razloga naveden i odnos prema nacionalnom pitanju. Nastojali smo da istražimo u kojoj meri je zaista zastupao prosrpske interese u Komunističkoj partiji Jugoslavije. Pokazalo se da Blagoje Nešković nije bio pogodna osoba koja bi podržala politiku nacionalnog slabljenja Srbije na uštrb jačanja Jugoslavije. On je bio jedan od smelijih srpskih funkcionera u izražavanju svojih nacionalnih osećanja, a KPJ je pokazala spremnost da se odlučno obračuna sa svima koji su mogli da dovedu u pitanje ispravnost njene politike „bratstva i jedinstva“.

 

KLJUČNE REČI: Blagoje Nešković, Srbija, nacionalno pitanje, granice, Komunistička partija Jugoslavije

 

REFERENCE:

 • Babić, Goran. Paor sa bajonetom, Zločin i kazna vojvođanskih folksdojčera. Beograd: Službeni glasnik 2012.
 • Dimitrijević Bojan, i Dragan Bogetić. Tršćanska kriza 1945–1954. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2009.
 • Dobrivojević, Ivana. Selo i grad: transformacija agrarnog društva Srbije 1945–1955. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2013.
 • Glišić, Venceslav. Dosije o Blagoju Neškoviću: prilozi za biografiju. Beograd: Službeni glasnik, 2011.
 • Izvori za istoriju SKJ. Dokumenti centralnih organa KPJ. NOR i revolucija 1941–1945, knjige 18 i 19. Priredio Milovan Dželebdžić. Beograd: Izdavački centar komunist, 1986.
 • Lopičić, N. Đorđe, prir. Nemački ratni zločini 1941–1945. Beograd: Muzej žrtava genocida, 2009.
 • Nikolić, Kosta. Srbija u Titovoj Jugoslaviji (1941–1980). Beograd: Zavod za udžbenike, 2011.
 • Nikolić, Kosta. Mit o partizanskom jugoslovenstvu. Beograd: Zavod za udžbenike, 2015.
 • Petranović, Branko. Istorija Jugoslavije 1918–1988, I–III. Beograd: Nolit, 1988.
 • Petranović, Branko. Balkanska federacija 1943–1948. Beograd: Zaslon, 1991.
 • Petranović, Branko. Jugoslovensko iskustvo srpske nacionalne integracije. Beograd: Službeni list SRJ, 1993.
 • Petranović, Branko. Jugoslavija na razmeđu (1945–1950). Podgorica: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 1998.
 • Piljević, Đorđe O. „Savetovanje Politbiroa CK KPJ na Visu i stvaranje KP Srbije“. U: Osnivački kongres Komunističke partije Srbije: zbornik radova. Urednik Aleksandar Kasaš, 41 Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1988.
 • Popov, Jelena. Drama na vojvođanskom selu: (1945–1952): obavezni otkup poljoprivrednih proizvoda. Novi Sad: Platoneum, 2002.
 • Sednice Centralnog komiteta KPJ: (1948–1952). Priredili Branko Petranović, Ranko Končar i Radovan Radonjić. Beograd: Komunist, 1985.
 • Zločini na jugoslovenskim prostorima u Prvom i Drugom svetskom ratu, tom I, knjiga 1. Priredili Slavko Vukčević, Danica Milenković, Anka Radovanović i Momčilo Todosijević. Beograd: Vojnoistorijski institut, 1993.
 • Životić, Aleksandar. Jugoslavija, Albanija i velike sile (1945–1961). Beograd: Arhipelag, Institut za noviju istoriju Srbije, 2011.