Категорије

Dr Nataša Milićević
Institut za noviju istoriju Srbije
Beograd, Republika Srbija

 

ČINOVNICI U OKUPIRANOJ SRBIJI 1941-1944.

God. XXXVI, 2/2018, str. 69–86
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2018.2.mil.69-86

 

APSTRAKT/REZIME:

U članku se analizira položaj činovnika tokom nemačke okupacije Srbije u Drugom svetskom ratu. Posebna pažnja posvećena je merama koje je domaća vlast pod okupacijom, a uz kontrolu i nadzor okupacionih vlasti, preduzimala prema činovništvu. Razmatran je, pored njihovog cilja, uloge i značaja, i uticaj koje su one imale na položaj i status činovnika u srpskom društvu pod okupacijom. Nisu zaobiđeni ni odgovori činovnika kako na promenjene uslove života i rada tako i na pojedine mere. Rad je pisan na osnovu arhivskih izvora, štampe, memoarskih i dnevničkih zapisa i relevantne literature.

 

KLJUČNE REČI: Srbija, Drugi svetski rat, nemačka okupacija, srpsko društvo, činovnici, srpska upravna vlast, „svet rada“, položaj, status

 

REFERENCE:

 • Avramov Smilja, i Milenko Kreća. Međunarodno javno pravo. Beograd: Naučna knjiga, 1990.
 • Aleksić, Dragan. Privreda Srbije u Drugom svetskom ratu. Beograd: INIS, 2002.
 • Borković, Milan. Kontrarevolucija u Srbiji. Kvislinška uprava 1941–1944, 1–2. Beograd: „Sloboda“, 1979.
 • Dimić, Ljubodrag. Kulturna politika Kraljevine Jugoslavije 1918–1941, I–III. Beograd: Stubovi kulture, 1997.
 • Dobrivojević, Ivana. „Pod budnim okom države. Državni činovnici u Kraljevini Jugoslaviji“. U: Privatni život kod Srba u dvadesetom veku. Urednik Milan Ristović, 479–504. Beograd: Clio, 2007.
 • Dobrivojević, Ivana. Državna represija u doba diktature kralja Aleksandra 1929–1934. Beograd: ISI, 2006.
 • Janićijević, Milosav. Stvaralačka inteligencija međuratne Jugoslavije. Beograd: Institut društvenih nauka – Centar za sociološka istraživanja, 1984.
 • Kerkez, Slobodan Đ. Društvo Srbije u Drugom svetskom ratu 1941–1945. Niš: Centar za balkanske studije, 2004.
 • Kreso, Njemačka okupaciona uprava u Beogradu 1941–1944. Beograd: Istorijski arhiv Beograda, 1979.
 • Majdanac, Boro. Pozorište u okupiranoj Srbiji. Pozorišna politika u Srbiji 1941–1944. Beograd: KIZ Altera i Udruženje dramskih umetnika Srbije, 2011.
 • Marković, Peđa Ј. Beograd i Evropa, 1918–1941. Evropski uticaji na proces modernizacije Beograda. Beograd: IŠP Savremena administracija d. d., 1992.
 • Медаковић, Дејан. Ефемерис Београд: БИГЗ, 1993.
 • Miletić, Antun (prir.). Aprilski rat 1941: zbornik dokumenata Beograd: Vojnoistorijski institut, 1987.
 • Milićević, mr Nataša. „Srpsko građanstvo u okupiranoj Srbiji 1941–1944“. Doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za istoriju, 2016.
 • Milićević Nataša, i Dušan Nikodijević (prir.). Svakodnevni život pod okupacijom. Iskustvo jednog Beograđanina 1941–1944. Beograd: INIS, 2011.
 • Milićević, Nataša. „O ishrani u okupiranom Beogradu 1941–1944“. Tokovi istorije, br. 2, (2012), 77–91.
 • Petranović, Branko. Srbija u Drugom svetskom ratu 1939–1945. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar, 1992.
 • Škodrić, Ljubinka. Ministarstvo prosvete i vera u Srbiji 1941–1944. Sudbina institucije pod okupacijom. Beograd: Arhiv Srbije, 2009.
 • Vučinić, Zoran. Međunarodno ratno i humanitarno pravo. Beograd: Službeni glasnik, 2006.