Категорије

1/2019

ČLANCI

Michael Antolović, Biljana Šimunović-Bešlin
PUBLIC HISTORY – ISTORIJSKA PRAKSA, ALTERNATIVNI POKRET, NAUČNA DISCIPLINA? (9–36)

Dalibor Velojić
ANALFABETSKI KURSEVI U VOJSCI KRALJEVINE SHS/JUGOSLAVIJE 1918–1941 (37–52)

Stefan Gužvica
THE SPANISH INQUISITION: FACTIONAL STRUGGLES AMONG THE YUGOSLAV INTERBRIGADISTAS (53–74)

Milutin Živković
REVOLUCIONARNI TEROR U NOVOVAROŠKOM, PRIJEPOLJSKOM I PLJEVALJSKOM SREZU OKTOBAR 1941–MAJ 1942 (75–92)

Dragan Cvetković
GEOSTATISTIČKA ANALIZA LJUDSKIH GUBITAKA U KONCENTRACIONOM LOGORU JASENOVAC (93–120)

Milan Radovanović
THE INTERNAL FRAMEWORK OF ORGANIZED JEWISH MIGRATION FROM YUGOSLAVIA TO ISRAEL (1948–1952) (121–138)

Jovan Čavoški
IDEOLOŠKI PRIJATELJ IZ DALEKA: JUGOSLAVIJA I AZIJSKA SOCIJALISTIČKA KONFERENCIJA (139–160)

Ivana Dobrivojević Tomić
HARBINGERS OF CRISIS. LABOUR STRIKES IN YUGOSLAVIA (1958–1974) (161–174)

Slobodan Selinić
SAVEZ KNJIŽEVNIKA JUGOSLAVIJE I NESVRSTANE ZEMLJE OD KRAJA PEDESETIH DO POČETKA OSAMDESETIH GODINA 20. VEKA (175–192)

Ana Stolić, Radomir J. Popović
INSTITUCIONALNA PRODUKCIJA ZNANJA O PROŠLOSTI: ISTORIJSKI INSTITUT U BEOGRADU OD 1947. DO KRAJA ŠEZDESETIH GODINA 20. VEKA (193–206)

DOKUMENTA

Kosta Nikolić, Rade Ristanović
PRILOZI ZA BIOGRAFIJU VOJISLAVA MIŠIĆA (207–222)

PRIKAZI

Vladimir Sergejevič Putjatin
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ БУБНОВ, СКВОЗЬ ЧЕРЕДУ ПОТЕРЬ: ВОСПОМИНАНИЯ, сост., подгот. текста, вступ. ст., примеч. и прилож. О. Б. Смирнов, Москва, «Русский путь», 2017. (223–225)

Miloš Čorbić
RATOMIR MILIKIĆ, IZMEĐU EVROPE I NESVRSTANOSTI: JUGOSLAVIJA I SAVET EVROPE: 1960–1980, Beograd, Institut za savremenu istoriju, 2017. (225–226)

Gojko Malović
ARPAD HORNJAK, SUSRETI I SUKOBI: OGLEDI O SRPSKO-MAĐARSKIM ODNOSIMA, Beograd, Clio, 2017. (226–227)

Boris Tomanić
NENAD ANTONIJEVIĆ, KOSOVO I METOHIJA 1941−1945. GODINA – RATNI ZLOČINI, Beograd, Muzej žrtava genocida, 2017. (227–229)

Rastko Lompar
SLAVIŠA PERIĆ, SRPSKI DOBROVOLjAČKI KORPUS 1941–1945, Beograd/Smederevo, privatno izdanje autora, 2018. (229–230)

Nikola Mijatov
MILORAD EKMEČIĆ, PEČAT MILORADA EKMEČIĆA, Beograd, Novosti, 2018. (230–232)

Miloš Žikić
TOMA MILENKOVIĆ, POLITIČKA EMIGRACIJA IZ BUGARSKE U JUGOSLAVIJI 1923–1944, Beograd, Institut za savremenu istoriju, 2018. (232–234)

Miloš Timotijević
KOSTA NIKOLIĆ, JUGOSLAVIJA, POSLEDNjI DANI: 1989–1992. Knjiga prva: „SVI SRBI U JEDNOJ DRŽAVI“Beograd, Službeni glasnik, 2018. (234–236)

INFORMACIJE

Boris Tomanić
Konferencija za postdiplomce, doktorande i mlade istraživače THE BALKAN STATES DURING WORLD WAR II (1939–1945), Solun, Grčka, 17–18. mart 2018. (237)

Nebojša Stambolija
Međunarodna naučna konferencija JUGOSLOVENSKO-POLJSKI ODNOSI U XX VEKU, Beograd, Srbija, 27–28. septembar 2018. (238)

Miloš Žikić, Nemanja Mitrović
Međunarodna naučna konferencija SERBS AND ROMANIANS THROUGH HISTORY (19th – 20th CENTURIES), Kluž-Napoka, Rumunija, 4. oktobar 2018. (239–240)

Miloš Žikić, Boris Tomanić
Deseti naučno-stručni skup ISTORIJA MEDICINE, FARMACIJE, VETERINE I NARODNA ZDRAVSTVENA KULTURA, Zaječar, Srbija, 1–2. novembar 2018. (240)