Категорије

Dr Kosta Nikolić
Institut za savremenu istoriju
Beograd, Republika Srbija

 

MA Rade Ristanović
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
Novi Sad, Republika Srbija

 

PRILOZI ZA BIOGRAFIJU VOJISLAVA MIŠIĆA

God. XXXVII, 1/2019, str. 207–222
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2019.1.nik.207-222

 

APSTRAKT/REZIME:

U tekstu se piše o manje poznatim detaljima iz biografije Vojislava Mišića, najmlađeg sina srpskog vojvode Živojina Mišića, koji se odnose na događaje posle sloma ustanka u Srbiji 1941. godine. Kao prilog objavljuju se dva nepoznata dokumenta. Prvi je izjava Vojislava Mišića na saslušanju u srpskoj Specijalnoj policiji od 23. decembra 1941, a drugi je pismo njegove majke Lujze upućeno najverovatnije generalu Paulu Baderu, nemačkom komandantu u Srbiji, od 8. februara 1942. u kome ona traži oslobođenje svog sina. Oba dokumenta se nalaze u Istorijskom arhivu grada Beogradu, u fondu Specijalna policija. Pismo Lujze Mišić se objavljuje na nemačkom (sa originalnog dokumenta kucanog pisaćom mašinom) i u prevodu na srpski jezik.

 

KLJUČNE REČI: Drugi svetski rat, okupirana Srbija, Vojislav Mišić, Lujza Mišić, Specijalna policija, Vojni komandant Srbije, Ravnogorski pokret, komunistički pokret otpora

 

REFERENCE:

 • Bjelajac, Mile. Jugoslovensko iskustvo sa multietničkom armijom 1918–1991. Beograd: Udruženje za društvenu istoriju, 1999.
 • Božović, Branislav. Uprava i upravnici grada Beograda 1939–1944. Beograd: Prosveta, 2011.
 • Božović, Branislav. Specijalna policija 1941–1944. Beograd: Zavod za udžbenike, 2014.
 • Drakulić, Milan. Plima, oseka, plima, knjiga 1. Beograd: Prosveta, 1963.
 • Đelević, Jakša. Prvi Dražin ađutant. Vindzor, 1993.
 • Logor Banjica: Knjige zatočenika koncentracionog logora Banjica 1941–1944. Priredila Evica Micković. Beograd: Istorijski arhiv Beograd, 2009.
 • Mitrović, Dojčilo. Zapadna Srbija 1941. Beograd: Nolit, 1975.
 • Ne osećam se krivim. Stenografske beleške sa suđenja vođi četničkog pokreta. Priredili Jovan Kesar i Dragoje Lukić. Beograd: Akvarijus, 1990.
 • Nikolić Kosta, i Bojan Dimitrijević. „Sudbinsko preplitanje: vojvodini sinovi na suprotnim stranama u novom ratu“. U: Vojvoda Živojin Mišić, Moje uspomene. Pomenik. Priređivač Ivan Ivanović, 301–329. Beograd: Fondacija Vojvoda Živojin Mišić, Institut za savremenu istoriju, 2004.
 • Nikolić, Kosta. Istorija Ravnogorskog pokreta 1941–1945, knjiga 1. Beograd: Zavod za udžbenike, 2014.
 • Savić, Velibor. Sinovi vojvode Mišića. Valjevo: Valjevoprint, 2001.
 • Tomasevich, Jozo. Četnici u Drugom svjetskom ratu 1941–1945. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber, 1979.
 • Zbornik dokumenata i podataka o Narodno-oslobodilačkom ratu naroda Jugoslavije. Tom XII, knjiga 1. Dokumenti nemačkog Rajha 1941. Beograd: Vojnoistorijski institut, 1973.