Категорије

Dr Slobodan Selinić
Institut za noviju istoriju Srbije
Beograd, Republika Srbija


SAVEZ KNJIŽEVNIKA JUGOSLAVIJE I NESVRSTANE ZEMLJE OD KRAJA PEDESETIH DO POČETKA OSAMDESETIH GODINA 20. VEKA

God. XXXVII, 1/2019, str. 175–192
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2019.1.sel.175-192

 

APSTRAKT/REZIME:

Književna saradnja Jugoslavije i nesvrstanih zemalja nije bila na nivou značaja tih država za spoljnu politiku Jugoslavije. U odnosu na političke veze ili odnose u drugim sferama života, poput nauke, ostvarivana je kasnije i slabijim intenzitetom. I pored toga, u literarnim vezama sa pojedinim zemljama, kao što su Indija, Egipat ili Alžir, uspostavljena je saradnja u vidu poseta književnika i prevođenja književnih dela.

 

KLJUČNE REČI: Jugoslavija, nesvrstane zemlje, književnost, Indija, Egipat, Alžir

 

REFERENCE:

 • Bogetić Olivera, i Dragan Bogetić. Nastanak i razvoj pokreta nesvrstanosti. Beograd: Export press, 1981.
 • Bogetić Dragan, i Ljubodrag Dimić. Beogradska konferencija nesvrstanih zemalja 1–6. septembra 1961: prilog istoriji Trećeg sveta. Beograd: Zavod za udžbenike, 2013.
 • Bondžić, Dragomir. Misao bez pasoša: međunarodna saradnja Beogradskog univerziteta 1945–1960. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2011.
 • Bondžić, Dragomir. „Stipendisti iz Indije i Burme u Jugoslaviji 1951–1955. U:Spoljna politika Jugoslavije 1950–1961, Zbornik radova. Urednik Slobodan Selinić, 558–570. Beograd: INIS, 2008.
 • Bondžić, Dragomir. „Studenti iz Alžira u Jugoslaviji 1958–1965“. U: Jugoslavija – Alžir. Zbornik radova sa naučne konferencije, Alžir 27. januar 2013. Glavni i odgovorni urednik Miladin Milošević, 141–162. Beograd: Arhiv Jugoslavije, 2013.
 • Bondžić, Dragomir. „Školovanje studenata iz zemalja u razvoju kao deo spoljne politike Jugoslavije 1950–1961“. Anali za istrske in mediteranske študije. Series Historia et Sociologia, 24, 4, (Koper 2014), 637–648.
 • Čavoški, Jovan. „Arming Nonalignment: Yugoslavia’s Relations with Burma and the Cold War in Asia, 1950–1955“. CWIHP Working Paper, 61, Washington, DC: Woodrow Wilson Center, 2010.
 • Čavoški, Jovan. „Ruka pružena preko sveta: jugoslovenska podrška Burmi u borbi protiv spoljne agresije 1952–1954“. Tokovi istorije, br. 2, (2018), 143–176.
 • Čavoški Jovan, i Aleksandar Životić. „On the Road to Belgrade: Yugoslavia, Third World Neutrals and the Evolution of Global Non-Alignment, 1954–1961“. Journal of Cold War Studies, vol. 18, no. 4, (2016), 77–97.
 • Dimić, Ljubodrag, Aleksandar Raković, i Miladin Milošević. Jugoslavija – Indonezija 1945–1967: istraživanja i dokumenta. Beograd: Arhiv Jugoslavije, 2014.
 • Jugoslovensko-alžirski odnosi 1956–1979. Priredili Miladin Milošević i Nada Pantelić. Beograd: Arhiv Jugoslavije, 2014.