Категорије

Dr Milutin Živković
Institut za srpsku kulturu
Priština – Leposavić, Republika Srbija


REVOLUCIONARNI TEROR U NOVOVAROŠKOM, PRIJEPOLJSKOM I PLJEVALJSKOM SREZU OKTOBAR 1941–MAJ 1942

God. XXXVII, 1/2019, str. 75–92
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2019.1.ziv.75-92

 

APSTRAKT/REZIME:

Članak razmatra uzroke i stepen revolucionarnog nasilja koji su jugoslovenski komunisti vršili krajem 1941. i tokom prve polovine 1942. godine u Starom Rasu, kao i njegove posledice po lokalno stanovništvo i samu Partiju. Posebna pažnja je posvećena utvrđivanju vremenskog okvira unutar kojeg je vršena tortura, oblicima koje je poprimila, broju žrtava koje je odnela i terminologiji kojom se ima označiti.

 

KLJUČNE REČI: teror, Josip Broz Tito, Milovan Đilas, Nova Varoš, Pljevlja, Prijepolje, partizani, četnici

 

REFERENCE:

 • Ćuković, Mirko. Putovanje u slobodu: ratne beleške. Nova Varoš: SIZ kulture Opštine, 1979.
 • Ćuković, Mirko. „Narodnooslobodilačka vlast u bivšem Sandžaku“. U: Narodnooslobodilačka borba i socijalistička revolucija u Sandžaku. Urednik Petar Vlahović, 143–151. Prijepolje: SIZ osnovnog obrazovanja, 1981.
 • Dedijer, Vladimir. Dnevnik: 1941–1944. knj. I. Beograd–Sarajevo: Prosveta–Svjetlost, 1970, 1970.
 • Dedijer, Vladimir. Veliki buntovnik Milovan Đilas. Beograd: Prosveta, 1991.
 • Đilas, Milovan. Druženje s Titom. Beograd: Goran, 1990.
 • Djilas, Milovan. Wartime. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1977.
 • Gledović, Bogdan. Prilog u krvi: Pljevlja 1941–1945. Pljevlja: Pljevaljske novine, 1969.
 • Gledović Bogdan, i Edib Hasanagić. Pribojski kraj u Drugom svetskom ratu 1941–1945. Priboj: SUBNOR, 2011.
 • Glišić, Venceslav. Susreti i razgovori. Prilozi za biografiju Petra Stambolića. Beograd: Službeni glasnik, 2010.
 • Hasanagić, Hilmija. U surovoj školi. Beograd: Prosveta, 1962.
 • Krakov, Stanislav. General Milan Nedić. Prepuna čaša čemera. Knj. II, Beograd: Nova iskra, 2012.
 • Nikolić, Kosta. Istorija Ravnogorskog pokreta: 1941–1945, I. Beograd: Zavod za udžbenike, 2014.
 • Nikolić, Kosta. Tito govori što narod misli. Beograd: Institut za savremenu istoriju, Službeni list SCG, 2006.
 • Petranović, Branko. „O levim skretanjima KPJ krajem 1941. i u prvoj polovini 1942. godine“. Zbornik za istoriju Matice srpske, br. 4, (1971), 39–81.
 • Petranović, Branko. Srbija u Drugom svetskom ratu 1939–1945. Beograd: Vojno-izdavački centar, 1992.
 • Ravić, Stanko. Među orlovima Zlatara. Prijepolje: Polimlje, 1972.
 • Redžić, Vukota. ’Pasje groblje’ u Kolašinu. Beograd: Evro, 1999.
 • Šaponjić, J. Vladimir. Krv uvačkih pećina i druge noćne more. Beograd: Draslav partner, 2013.
 • Živković, Milutin. Nezavisna Država Hrvatska u Srbiji 1941. Ustaški režim u Priboju, Prijepolju, Novoj Varoši i Sjenici (april – septembar 1941). Beograd: Društvo istoričara Srbije, 2018.