Категорије

Dr Dragan Cvetković
Muzej žrtava genocida
Beograd, Republika Srbija


GEOSTATISTIČKA ANALIZA LJUDSKIH GUBITAKA U KONCENTRACIONOM LOGORU JASENOVAC

God. XXXVII, 1/2019, str. 93–120
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2019.1.cve.93-120

 

APSTRAKT/REZIME:

Rad predstavlja pokušaj da se na osnovu delimično revidiranog popisa „Žrtve rata 1941–1945“ iz 1964. godine prikaže uloga koncentracionog logora Jasenovac u uništavanju naroda iz različitih delova Nezavisne Države Hrvatske. Na osnovu dostignutog rezultata u procesu revizije poimeničnog popisa urađen je proračun ukupnih gubitaka civila Jugoslavije, NDH i njenih regiona, te gubitaka u logoru Jasenovac. Pretrpljeni gubitak u Jasenovcu komparativno je posmatran kroz prizmu opšteg stradanja civilnog stanovništva NDH tokom rata u svim njenim delovima, a sve je upoređeno sa demografskom strukturom stanovništva NDH i njenih regiona.

 

KLJUČNE REČI: Nezavisna Država Hrvatska, civili, koncentracioni logor, Jasenovac, Srbi, Jevreji, Romi, Hrvati, Muslimani, stanovništvo, regioni, gubici, žrtve

 

REFERENCE:

 • Almuli, Jaša. Jevreji i Srbi u Jasenovcu. Beograd: Službeni glasnik, 2009.
 • Antonić, Zdravko, ur. Jasenovac, zbornik radova IV međunarodne konferencije. Banja Luka: JUSP Donja Gradina, 2007.
 • Benčić Adriana, Stipe Odak i Danijela Lučić, ur. Jasenovac manipulacije, kontroverze i povjesni revizionizam. Jasenovac: JUSP Jasenovac, 2018.
 • Benčić Rimay, Tea, ur. Spomen područje Jasenovac – katalog-monografija. Jasenovac: JUSP Jasenovac, 2006.
 • Benčić Rimay, Tea, ur. Jasenovac, žrtva je pojedinac – Poimenični popis žrtava koncentracijskog logora Jasenovac 1941.-1945.. Jasenovac: JUSP Jasenovac, 2007.
 • Cvetković, Dragan. „Koncentracijski logor Jasenovac i njegova uloga u uništavanju naroda NDH – izračun mogućeg broja žrtava na temelju djelimično revidiranog popisa 1964. godine“. U: Jasenovac manipulacije, kontroverze i povjesni revizionizam. Urednici Adriana Benčić, Stipe Odak, Danijela Lučić, 171–219. Jasenovac: JUSP Jasenovac, 2018.
 • Cvetković, Dragan. „Gubici pripadnika partizanskog pokreta sa teritorije Jugoslavije 1941–1945“. Doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za istoriju, 2016.
 • Cvetković, Dragan. „Stradanje stanovništva NDH u logorima – numeričko određenje“. U: Logori, zatvori i prisilni rad u Hrvatskoj / Jugoslaviji 1941.–1945., 1945–1951. Urednici Vladimir Geiger, Martina Grahek Ravančić i Marica Karakaš Obradov, 41–57. Zagreb: HIP, 2010.
 • „Holokaust u NDH – numeričko određenje“. Istorija 20. veka, XXIX, br. 1, (2011), 163–182.
 • Cvetković, Dragan. „Stradanja civila Nezavisne Države Hrvatske u logoru Jasenovac“. Tokovi istorije, br. 4, (2007), 153–168.
 • Definitivni rezultati popisa stanovništva od 31.3.1931.godine knjiga I; Prisutno stanovništvo, broj kuća i domaćinstava. Beograd: Državna štamparija, 1937.
 • Definitivni rezultati popisa stanovništva od 31. marta 1931. godine, knjiga II, Prisutno stanovništvo prema veroispovesti. Beograd: Državna štamparija, 1938.
 • Demografska statistika, Stanovništvo predratne Jugoslavije po veroispovesti i maternjem jeziku po popisu od 31-III-1931. god., pregled po srezovima. Beograd: Državni statistički ured Demokratske Federativne Jugoslavije, 1945.
 • Demografska statistika, Stanovništvo po veroispovesti i maternjem jeziku po popisu od 31-III-1931. god., Hrvatska, pregled po opštinama. Beograd: Državni statistički ured Demokratske Federativne Jugoslavije, 1945.
 • Demografska statistika, Stanovništvo po veroispovesti i maternjem jeziku po popisu od 31-III-1931. god., Bosna i Hercegovina, pregled po opštinama. Beograd: Državni statistički ured Demokratske Federativne Jugoslavije, 1945.
 • Demografska statistika, Stanovništvo po veroispovesti i maternjem jeziku po popisu od 31-III-1931. god., Srbija sa Vojvodinom i Kosovo – Metohijom, pregled po opštinama. Beograd: Državni statistički ured Demokratske Federativne Jugoslavije, 1945.
 • Geiger, Vladimir. „Ljudski gubici Hrvatske u Drugom svjetskom ratu koje su prouzročili „okupatori i njihovi pomagači“ Brojdbeni pokazatelji (procjene, izračuni, popisi)“. Časopis za suvremenu povijest, 43, br. 3, (2011), 699–749.
 • Geiger, Vladimir. „Brojidbeni pokazatelji o žrtvama logora Jasenovac, 1941.–1945. (procjene, izračuni, popisi)“. Časopis za suvremenu povijest, 45, br. 2, (2013), 211–242.
 • Graovac Igor, i Dragan Cvetković. Ljudski gubici Hrvatske 1941.-1945. godine: pitanja, primjeri, rezultati… . Zagreb: Dijalog, 2005.
 • Goldstein, Slavko. Jasenovac – tragika, mitomanija, istina. Zagreb: Fraktura, 2016.
 • Goldstein Slavko, i Ivo Goldstein. Jasenovac i Bleiburg nisu isto. Zagreb: Novi Liber, 2011
 • Halilbegović, Nihad. Bošnjaci u jasenovačkom logoru. Sarajevo: Vijeće kongresa bosanskih intelektualaca, 2006.
 • Horvat Vladimir, Igor Vukić, Stipo Pilić i Blanka Matković. Jasenovački logori – istraživanja. Zagreb: Društvo Jasenovački logori, 2015.
 • Kočović, Bogoljub. Žrtve Drugog svetskog rata u Jugoslaviji. London: Naše delo, 1985.
 • Krestić Vasilije, i Mira Radojević, Jasenovac. Beograd: SANU, 2017.
 • Kovačić, Davor. „Iskapanja na prostoru koncentracijskog logora Stara Gradiška neposredno poslije završetka Drugog svjetskog rata i procjene broja žrtava“. Scrinia Slavonica, br. 3, 2003, 500–520.
 • Lajbenšperger, Nenad. „Presenting and Establishing the Number of Yugoslav Casualites of World War II from Liberation until 1951“. Токови историје, бр. 3 (2017), 143–164.
 • Lengel-Krizman, Narcisa. Genocid nad Romima. Jasenovac–Zagreb: JSUP Jasenovac, 2003.
 • Markoci Vladimir, i Vladimir Horvat. Ogoljela laž logora Jasenovac. Zagreb: Emil Čić, 2008.
 • Mataušić, Nataša. Jasenovac 1941.–1945., Logor smrti i radni logor. Jasenovac–Zagreb: JUSP Jasenovac, 2003.
 • Miletić, Antun. Koncentracioni logor Jasenovac, knjiga IV. Jagodina: Gambit, 2007.
 • Miletić, Antun. Ubijeni u koncentracionom logoru Jasenovac 1941–1945. Jagodina: Gambit, 2011.
 • Mirković, Jovan. Objavljeni izvori i literatura o jasenovačkim logorima. Banja Luka–Beograd: GrafoMark i MŽG, 2000.
 • Motl Dejan, i Đorđe Mihovilović. Knjiga o posljednjim jasenovačkim logorašima. Jasenovac – Zagreb: JUSP Jasenovac, 2015.
 • Nikodijević, Dušan. „Prilog utvrđivanju broja žrtava sistema logora Jasenovac 1941. godine“, Godišnjak za istraživanje genocida, br. 8, (2016), 169–213.
 • Nikodijević, Dušan. „Brojevi žrtava u koncentracionom logoru Jasenovac 1942. godine prema iskazima preživelih svedoka“. Godišnjak za istraživanje genocida, br. 9, (2017), 95–117.
 • Nikodijević, Dušan. „Brojevi žrtava u koncentracionom logoru Stara Gradiška 1942. godine prema iskazima preživelih svedoka“, Godišnjak za istraživanje genocida, br. 10, (2018), 127–155.
 • Vukić, Igor. Radni logor Jasenovac. Zagreb: Naklada Pavičić, 2018.
 • Žerjavić, Vladimir. Gubici stanovništva Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu. Zagreb: Jugoslavensko viktimološko društvo, 1989.
 • Živanović, Srboljub. Jasenovac, odabrani radovi, članci, intervjui, govori i diskusije. Urednik Todor Bjelkić. Beograd – London: Srpska knjiga, 2008.
 • Žrtve rata 1941–1945 (rezultati popisa). Beograd: Savezni zavod za statistiku, 1966, reprint Beograd: Savezni zavod za statistiku, 1992.