Категорије

Dr Ana Stolić
Istorijski institut
Beograd, Republika Srbija

 

Dr Radomir J. Popović
Istorijski institut
Beograd, Republika Srbija

 

INSTITUCIONALNA PRODUKCIJA ZNANJA O PROŠLOSTI: ISTORIJSKI INSTITUT U BEOGRADU OD 1947. DO KRAJA ŠEZDESETIH GODINA 20. VEKA

God. XXXVII, 1/2019, str. 193–206
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2019.1.sto.193-206

 

APSTRAKT/REZIME:

S obzirom na to da je diskurs novog znanja ili društva znanja u značajnoj meri uticao na suštinsku promenu pozicije istorije i ostalih humanističkih nauka u savremenom svetu, u radu se analiziraju političke i društvene okolnosti, kao i okviri naučne paradigme u kojima je produkovano znanje o prošlosti u Istorijskom institutu u prve dve decenije njegovog postojanja. Nova komunistička vlast je posle 1945. godine znanje o prošlosti smatrala važnim uporištem izgradnje novog političkog, društvenog i kulturnog identiteta države. Bila je podozriva prema „starim kadrovima“ na Filozofskom fakultetu i u Srpskoj akademiji nauka, ali su oni ipak činili saradničko naučno jezgro prilikom osnivanja Instituta 1947. godine i u prvim decenijama njegovog rada što je značajno uticalo na naučnu politiku ustanove i rezultate naučnih istraživanja.

 

KLJUČNE REČI: istorija, istoriografija, produkcija znanja, Jugoslavija, Istorijski institut Beograd

 

REFERENCE:

 • Gibbons Michael, Camille Limoges, Helga Nowotny, Simon Schwartzman, Peter Scott and Martin Trow. The New Production of Knowledge, The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies. London: SAGE Publications, 1994.
 • Green Anna, and Kathleen Troup. The Houses of History. A Critical Reader in Twentieth-Century History and Theory. Manchester: Manchester University Press, 1999.
 • Đorđević, Dimitrije. Ožiljci i opomene, knjiga III. Beograd: Srpska književna zadruga, 2000.
 • Istorijski institut 1947–2017. Urednik Srđan Rudić. Beograd: Istorijski institut, 2018.
 • Jovanović Miroslav, i Radivoje Radić. Kriza istorije. Srpska istoriografija i društveni izazovi kraja 20. i početka 21. veka. Beograd: Udruženje za društvenu istoriju, 2009.
 • Milić, Danica. „Razvoj Istorijskog instituta“. U: 35 godina Istorijskog instituta 1948–1983. Urednik Danica Milić, 113–118. Beograd: Istorijski institut, 1984.
 • Medaković, Dejan (ur.). Srpska akademija nauka i umetnosti, istorijat, ustrojstvo, delatnost. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, 1986.
 • Munslow, Alun. The New History. Edinburgh: Pearson Education, 2003.
 • Novak, Viktor. „Jugoslovenska istoriografija između dva svetska rata i njeni savremeni zadaci“. Istorijski časopis, I, (1948), 199–217.
 • Perović, Radoslav (prir). Prvi srpski ustanak: akta i pisma na srpskom jeziku, knjiga I, 1804–1808. Beograd: Narodna knjiga, 1977.
 • Römer, Janeković Zdenka. „O pisanju povijesti i znanju o prošlosti“. U: Zbornik Mirjane Gross. Urednik Ivo Goldstein, 446–462. Zagreb: Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1999. Dostupno na: http://www.academia.edu/7627325/O_pisanju_povijesti_i_znanju_o_pro%C5%A1losti_On_Historical_Writing_and_the_Knowledge_of_History (pristupljeno 30. 5. 2017).
 • Stanković Đorđe, i Ljubodrag Dimić. Istoriografija pod nadzorom. Prilozi istoriji istoriografije, knj. 1. Beograd: Službeni list SRJ, 1996.
 • Stanojević, Stanoje. „Skupljajte podatke za istoriju našeg ujedinjenja od 1908–1918“. Novi život, (Beograd, 1923), 295–296.
 • Tasić, Nikola. „Balkanologija pre Balkanološkog instituta“. Spomenica povodom tridesetogodišnjice Balkanološkog instituta, Balcanica, XXX–XXXI, (2000), 7–13.
 • Terzić, Slavenko. „Istorijski institut“. U: Enciklopedija srpske istoriografije. Urednici Sima Ćirković i Rade Mihaljčić, 136–141. Beograd: Knowledge, 1997.
 • Timotijević, Miroslav. Takovski ustanak – Srpske cveti. O javnom zajedničkom sećanju i zaboravljanju u simboličnoj politici zvanične reprezentativne kulture. Beograd: Istorijski muzej Srbije i Filozofski fakultet, 2012.
 • Šabić Norbert, Jelena Branković (ur.), Mihajlo Babin i Predrag Lazetić. Istraživačke politike, finansiranje i produkcija: Hrvatska, Srbija i Slovenija u uporednoj perspektivi, Beograd: Centar za obrazovne politike, 2012. Dostupno na: http://www.cep.edu.rs/public/Istrazivacke_politike_-_finansiranje_i_produkcija.pdf (pristupljeno 20. 4. 2017).