Категорије

Dr Dragiša D. Vasić
Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet
Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

 

SAVREMENA NACIONALNA ISTORIJA U BOŠNJAČKIM UDŽBENICIMA ZA OSNOVNU I SREDNJE ŠKOLE

God. XXXIX, 1/2021, str. 215–232
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2021.1.vas.215-232

 

APSTRAKT/REZIME:

Udžbenici istorije u bošnjačkom obrazovnom sistemu u Bosni i Hercegovini praćeni su kritikama koje se uveliko razlikuju po polazištima, metodologiji i zaključcima. U ovom članku se razrješava dilema o bošnjačkom ili bosanskohercegovačkom karakteru sadržaja savremene nacionalne istorije u važećim udžbenicima i njihovoj dopuni za osnovnu i srednje škole. Takođe, u njima se uočavaju i razmatraju glavni motiv i suštinske odlike (pseudonaučna, viktimološka i srbofobična) interpretacije zbivanja, pojava i procesa 20. vijeka.

 

KLJUČNE REČI: Bosna i Hercegovina, Bošnjaci, udžbenici, viktimizacija, srbofobija, pseudoistorija

 

REFERENCE:

 • Bagdasaryan, V. Ѐ. „Stanovlenie obraza istoričekogo vraga v shkolʼnyh uchenikah istorii na postsovetskom prostranstve“. V: Prepodovanie voennoy istorii v Rossii i za rubezhom. Red. K. A. Pahalyuka, 67–86. Moskva, Sankt-Peterburg: Nestor-Istoriya, 2018.
 • Buljević, Saša. „Genocid u nastavi – opasnost po pedagoške i obrazovne ciljeve“. https://www.skolegijum.ba/tekst/index/1583/genocid-u-nastavi-opasnosti-po-pedagoske-i-obrazovne-ciljeve (pristupljeno 19. 10. 2018).
 • Čomski, Noam. Mir, rat i raspad. Priredio Davor Džalto. Beograd: Samizdat, 2019.
 • Dedijer, Vladimir. Sarajevski atentat. I–II. Reprint drugog dopunjenog izdanja. Banja Luka: Narodna i univerzitetska biblioteka, 2015.
 • Filipović, Emir, Sanja Gladanac, Amila Kasumović, Marija Naletilić, Mirjana Trbojević, i Edin Veladžić. Zloupotreba istorije u procesima koji su doveli do zadnjeg rata u Bosni i Hercegovini: Okvir za promjenu paradigme u izučavanju istorije u BiH školama. Urednik Edin Radušić. Sarajevo: Udruženje nastavnika i profesora historije/istorije/povijesti u Bosni i Hercegovini – EUROCLIO HIP BIH, 2015.
 • Forić Plasto, Melisa. „Podijeljena prošlost za podijeljenu budućnost!? Rat 1992–1995. u aktuelnim bosanskohercegovačkim udžbenicima historije“. Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija), knjiga 6, (2019), 231–257.
 • Hadžiabdić, Hadžija, Edis Dervišagić, Alem Mulić, i Vahidin Mehić. Historija/Istorija/Povijest 4, udžbenik za četvrti razred gimnazije. Tuzla: Bosanska knjiga, 2007.
 • Hadžiabdić, Hadžija, Edis Dervišagić, Alem Mulić, i Vahidin Mehić. Historija, udžbenik za srednje tehničke i stručne škole. Tuzla: Bosanska knjiga, 2013.
 • Hobsbawm, Eric. J. Nacije i nacionalizam. Program, mit, stvarnost. Zagreb: Novi Liber, 1993.
 • Husić, Mensur. „Ideološka dimenzija obrazovanja u Bosni i Hercegovini – paradigma koja se obnavlja“. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Tuzli, god. III, br. 2, (2017), 162–176.
 • Imamović, Mustafa. Historija Bošnjaka. Sarajevo: Bošnjačka zajednica kulture Preporod, 1997.
 • Ivić, Ivan, Ana Pešikan, i Slobodanka Antić. Vodič za dobar udžbenik. Opšti standardi kvaliteta udžbenika. Novi Sad: Platoneum, 2010.
 • Jozelić, Jasna. “Teaching History with an Ethno-Nacionalistic Approach: History Textbooks in educaton System of Bosnia and Herzegovina”. In: Nationhood and Politicization of History in School Textbooks. Identiity, the Curriculum and Educational Media. Edited by Gorana Ognjenović and Jasna Jozelić, 213–225. Palgrave Macmillan, 2020. https://doi.org/10.1007/978-3-030-38121-9_11
 • Kargo Haike, i Katarina Batarilo. Reforma nastave historije u Bosni i Hercegovini. Modernizacija udžbenika historije u BiH: od uklanjanja uvredljivog sadržaja iz udžbenika u toku 1999. godine do nove generacije udžbenika u školskoj 2007./2008. godini. Braunschweig: Institut za međunarodno istraživanje udžbenika Georg Eckert, 2008.
 • Katz, Vera. „Analiza udžbenika historije u Bosni i Hercegovini (8. i 9. razred osnovne škole, 4. razred gimnazije i 1. i 2. razred stručnih škola)“. U: Udžbenici istorije u post-konfliktnim društvima: Obrazovanje za pomirenje? Urednica Marijana Toma, 52–63. Beograd: Fond za humanitarno pravo, 2015.
 • Latinović, Goran. „O muslimanskim udžbenicima istorije“. Zbornik za istoriju Bosne i Hercegovine, 6, (2009), 329–343.
 • Mikić, Đorđe. Austrougarska ratna politika u Bosni i Hercegovini 1914–1918. Banjaluka: Nezavisni univerzitet Banjaluka, 2011.
 • Milutinović, Zoran. Bitka za prošlost. Ivo Andrić i bošnjački nacionalizam. Beograd: Geopoetika izdavaštvo, 2018.
 • Muminović, Azerina, Asmir Hasičić, i Melisa Forić Plasto. Nastavni materijal za izučavanje opsade Sarajeva i zločina genocida počinjenog u Bosni i Hercegovini u periodu od 1992. do 1995. godine u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo. Sarajevo: Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, 2018.
 • Obrazovanje u BiH: čemu (ne) učimo djecu? Analiza sadržaja nacionalne grupe predmeta u osnovnim školama. Sarajevo: Mas Media Sarajevo, Fond otvoreno društvo BiH, 2017.
 • Osveshchenie obshchej istorii Rossii i narodov postsovetskih stran v shkolʼnyh uchebnikah istorii novyh nezavisimyh gosudarstv, red. A. A. Danilov i A. I. Vdovin. Moskva: Gosudarstvenyj klub, Nacionalʼnaya laboratoriya vneshnej politiki, 2009.
 • Pejanović, Đorđe. Stanovništvo Bosne i Hercegovine. Beograd: Naučna knjiga, 1955.
 • Pingel, Falk. Vodič za istraživanje i reviziju udžbenika. Zagreb: Profil, 2000.
 • Pingel, Falk. “A Clash of Communication? Intervening in Textbook Writing and Curriculum Development in Bosnia and Herzegovina after the War 1992–1995”. In: History Education and Conflict Transformation. Social Psychological Theries, History Teaching and Reconciliation. Editors Charis Psaltis, Mario Carretero and Sabina Čehajić-Clancy, 231–254. Palgrave Macmillan, 2017. https://doi.org/10.1007/978-3-319-54681-0_9
 • „Ratovi u udžbenicima. Analiza sadržaja o ratovima 90-ih u udžbenicima historije u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji“. Pripremila Melisa Forić Plasto. http://cliohipbih.ba/wp-content/uploads/2018/12/Ratovi-u-udžbenicima.pdf (pristupljeno 20. 11. 2019).
 • Redžić, Enver. Muslimansko autonomaštvo i 13. SS divizija: autonomija Bosne i Hercegovine i Hitlerov Treći Rajh. Sarajevo: Svjetlost, 1987.
 • Slavković Mirić, Božica. „Srpsko-albanski odnosi u albanskom udžbeniku za osmi razred osnovne škole“. Tokovi istorije, br. 1, (2020), 199–220. https://doi.org/10.31212/tokovi.2020.1.sla.199-220
 • Stamatović, Aleksandar. Antisrpstvo u udžbenicima istorije u Crnoj Gori. Podgorica: Srpsko narodno vijeće, 2007.
 • Šabotić Izet, i Mirza Čehajić. Udžbenik za deveti razred devetogodišnje osnovne škole. Tuzla: NAM, Zenica: Vrijeme, 2012.
 • Šehić, Zijad. U smrt za cara i domovinu! Bosanci i Hercegovci u vojnoj organizaciji Habsburške monarhije 1878–1918. Sarajevo: Sarajevo Publishing, 2007.
 • Šehić Zijad, Aida Kovačević, i Alma Leka. Historija, istorija, povijest: udžbenik sa čitankom za četvrti razred gimnazije. Sarajevo: Sarajevo Publishing, 2007.
 • Švigir, Domagoj. „Slika, drugogaʻ: predodžbe o Srbina u hrvatskim udžbenicima povijesti za osnovnu školu od 1990. do 2012. godine“. Historijski zbornik, god. LXXI, br. 1, (2018), 105–134.
 • Vasić, Dragiša D. „Naučna zasnovanost nastave istorije u osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj“. U: Nastava istorije u Republici Srpskoj – stanje i perspektive. Urednik Drago Branković, 15–36. Banja Luka: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, 2019.
 • Vasić, Dragiša D. „Nastava historije ili nastava viktimologije i srbofobije? O izučavanju rata 1992–1995. godine u školama Kantona Sarajevo“. Srpski istorijski časopis, II, (2020), 141–178.
 • Vasić, Dragiša D. „Istorija i nacionalni identitet u sarajevskoj magli: primjeri politizacije i mitologizacije bošnjačkog istorijskog narativa“, Tokovi istorije, br. 2, (2020), 209–232. https://doi.org/10.31212/tokovi.2020.2.vas.209-232