Categories

Dragiša D. Vasić, PhD
Faculty of Philosophy, University of Banja Luka
Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

 

CONTEMPORARY NATIONAL HISTORY IN BOSNIAK PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL TEXTBOOKS

Vol. XXXIX, 1/2021, str. 215–232
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2021.1.vas.215-232

 

ABSTRACT/RESUME:

An analysis of the contents of contemporary national history in official primary and secondary school textbooks and their supplements within the Bosniak educational system in Bosnia-Herzegovina reveals their prime motive: their own people as the victim of primarily Serb aggression and atrocities. Guided by this motive, the authors of the textbooks flagrantly violated the principle of the scientific basis of teaching history. The textbooks contain a number of examples showing history being abused: the use of unreliable sources and pseudo-scientific literature, exaggeration, disparagement, denial and neglect of historical facts, strict adherence to certain events, phenomena, or persons while concealing others, inappropriate comparisons, unfounded claims, and taking historical events, phenomena and processes out of context. Collective suffering and the memory of that suffering, as well as hostility toward neighbors as perpetrators of crimes, are the strongest building blocks of ethnic unity. For this purpose, victimology and Anti-Serb sentiments (Serbophobia) are the essence of Bosniak textbooks on contemporary history and their supplements.

 

KEYWORDS: Bosnia-Herzegovina, Bosniaks, Textbooks, Victimology, Serbophobia, Pseudohistory

 

REFERENCES:

 • Bagdasaryan, V. Ѐ. „Stanovlenie obraza istoričekogo vraga v shkolʼnyh uchenikah istorii na postsovetskom prostranstve“. V: Prepodovanie voennoy istorii v Rossii i za rubezhom. Red. K. A. Pahalyuka, 67–86. Moskva, Sankt-Peterburg: Nestor-Istoriya, 2018.
 • Buljević, Saša. „Genocid u nastavi – opasnost po pedagoške i obrazovne ciljeve“. https://www.skolegijum.ba/tekst/index/1583/genocid-u-nastavi-opasnosti-po-pedagoske-i-obrazovne-ciljeve (pristupljeno 19. 10. 2018).
 • Čomski, Noam. Mir, rat i raspad. Priredio Davor Džalto. Beograd: Samizdat, 2019.
 • Dedijer, Vladimir. Sarajevski atentat. I–II. Reprint drugog dopunjenog izdanja. Banja Luka: Narodna i univerzitetska biblioteka, 2015.
 • Filipović, Emir, Sanja Gladanac, Amila Kasumović, Marija Naletilić, Mirjana Trbojević, i Edin Veladžić. Zloupotreba istorije u procesima koji su doveli do zadnjeg rata u Bosni i Hercegovini: Okvir za promjenu paradigme u izučavanju istorije u BiH školama. Urednik Edin Radušić. Sarajevo: Udruženje nastavnika i profesora historije/istorije/povijesti u Bosni i Hercegovini – EUROCLIO HIP BIH, 2015.
 • Forić Plasto, Melisa. „Podijeljena prošlost za podijeljenu budućnost!? Rat 1992–1995. u aktuelnim bosanskohercegovačkim udžbenicima historije“. Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija), knjiga 6, (2019), 231–257.
 • Hadžiabdić, Hadžija, Edis Dervišagić, Alem Mulić, i Vahidin Mehić. Historija/Istorija/Povijest 4, udžbenik za četvrti razred gimnazije. Tuzla: Bosanska knjiga, 2007.
 • Hadžiabdić, Hadžija, Edis Dervišagić, Alem Mulić, i Vahidin Mehić. Historija, udžbenik za srednje tehničke i stručne škole. Tuzla: Bosanska knjiga, 2013.
 • Hobsbawm, Eric. J. Nacije i nacionalizam. Program, mit, stvarnost. Zagreb: Novi Liber, 1993.
 • Husić, Mensur. „Ideološka dimenzija obrazovanja u Bosni i Hercegovini – paradigma koja se obnavlja“. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Tuzli, god. III, br. 2, (2017), 162–176.
 • Imamović, Mustafa. Historija Bošnjaka. Sarajevo: Bošnjačka zajednica kulture Preporod, 1997.
 • Ivić, Ivan, Ana Pešikan, i Slobodanka Antić. Vodič za dobar udžbenik. Opšti standardi kvaliteta udžbenika. Novi Sad: Platoneum, 2010.
 • Jozelić, Jasna. “Teaching History with an Ethno-Nacionalistic Approach: History Textbooks in educaton System of Bosnia and Herzegovina”. In: Nationhood and Politicization of History in School Textbooks. Identiity, the Curriculum and Educational Media. Edited by Gorana Ognjenović and Jasna Jozelić, 213–225. Palgrave Macmillan, 2020. https://doi.org/10.1007/978-3-030-38121-9_11
 • Kargo Haike, i Katarina Batarilo. Reforma nastave historije u Bosni i Hercegovini. Modernizacija udžbenika historije u BiH: od uklanjanja uvredljivog sadržaja iz udžbenika u toku 1999. godine do nove generacije udžbenika u školskoj 2007./2008. godini. Braunschweig: Institut za međunarodno istraživanje udžbenika Georg Eckert, 2008.
 • Katz, Vera. „Analiza udžbenika historije u Bosni i Hercegovini (8. i 9. razred osnovne škole, 4. razred gimnazije i 1. i 2. razred stručnih škola)“. U: Udžbenici istorije u post-konfliktnim društvima: Obrazovanje za pomirenje? Urednica Marijana Toma, 52–63. Beograd: Fond za humanitarno pravo, 2015.
 • Latinović, Goran. „O muslimanskim udžbenicima istorije“. Zbornik za istoriju Bosne i Hercegovine, 6, (2009), 329–343.
 • Mikić, Đorđe. Austrougarska ratna politika u Bosni i Hercegovini 1914–1918. Banjaluka: Nezavisni univerzitet Banjaluka, 2011.
 • Milutinović, Zoran. Bitka za prošlost. Ivo Andrić i bošnjački nacionalizam. Beograd: Geopoetika izdavaštvo, 2018.
 • Muminović, Azerina, Asmir Hasičić, i Melisa Forić Plasto. Nastavni materijal za izučavanje opsade Sarajeva i zločina genocida počinjenog u Bosni i Hercegovini u periodu od 1992. do 1995. godine u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo. Sarajevo: Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, 2018.
 • Obrazovanje u BiH: čemu (ne) učimo djecu? Analiza sadržaja nacionalne grupe predmeta u osnovnim školama. Sarajevo: Mas Media Sarajevo, Fond otvoreno društvo BiH, 2017.
 • Osveshchenie obshchej istorii Rossii i narodov postsovetskih stran v shkolʼnyh uchebnikah istorii novyh nezavisimyh gosudarstv, red. A. A. Danilov i A. I. Vdovin. Moskva: Gosudarstvenyj klub, Nacionalʼnaya laboratoriya vneshnej politiki, 2009.
 • Pejanović, Đorđe. Stanovništvo Bosne i Hercegovine. Beograd: Naučna knjiga, 1955.
 • Pingel, Falk. Vodič za istraživanje i reviziju udžbenika. Zagreb: Profil, 2000.
 • Pingel, Falk. “A Clash of Communication? Intervening in Textbook Writing and Curriculum Development in Bosnia and Herzegovina after the War 1992–1995”. In: History Education and Conflict Transformation. Social Psychological Theries, History Teaching and Reconciliation. Editors Charis Psaltis, Mario Carretero and Sabina Čehajić-Clancy, 231–254. Palgrave Macmillan, 2017. https://doi.org/10.1007/978-3-319-54681-0_9
 • „Ratovi u udžbenicima. Analiza sadržaja o ratovima 90-ih u udžbenicima historije u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji“. Pripremila Melisa Forić Plasto. http://cliohipbih.ba/wp-content/uploads/2018/12/Ratovi-u-udžbenicima.pdf (pristupljeno 20. 11. 2019).
 • Redžić, Enver. Muslimansko autonomaštvo i 13. SS divizija: autonomija Bosne i Hercegovine i Hitlerov Treći Rajh. Sarajevo: Svjetlost, 1987.
 • Slavković Mirić, Božica. „Srpsko-albanski odnosi u albanskom udžbeniku za osmi razred osnovne škole“. Tokovi istorije, br. 1, (2020), 199–220. https://doi.org/10.31212/tokovi.2020.1.sla.199-220
 • Stamatović, Aleksandar. Antisrpstvo u udžbenicima istorije u Crnoj Gori. Podgorica: Srpsko narodno vijeće, 2007.
 • Šabotić Izet, i Mirza Čehajić. Udžbenik za deveti razred devetogodišnje osnovne škole. Tuzla: NAM, Zenica: Vrijeme, 2012.
 • Šehić, Zijad. U smrt za cara i domovinu! Bosanci i Hercegovci u vojnoj organizaciji Habsburške monarhije 1878–1918. Sarajevo: Sarajevo Publishing, 2007.
 • Šehić Zijad, Aida Kovačević, i Alma Leka. Historija, istorija, povijest: udžbenik sa čitankom za četvrti razred gimnazije. Sarajevo: Sarajevo Publishing, 2007.
 • Švigir, Domagoj. „Slika, drugogaʻ: predodžbe o Srbina u hrvatskim udžbenicima povijesti za osnovnu školu od 1990. do 2012. godine“. Historijski zbornik, god. LXXI, br. 1, (2018), 105–134.
 • Vasić, Dragiša D. „Naučna zasnovanost nastave istorije u osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj“. U: Nastava istorije u Republici Srpskoj – stanje i perspektive. Urednik Drago Branković, 15–36. Banja Luka: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, 2019.
 • Vasić, Dragiša D. „Nastava historije ili nastava viktimologije i srbofobije? O izučavanju rata 1992–1995. godine u školama Kantona Sarajevo“. Srpski istorijski časopis, II, (2020), 141–178.
 • Vasić, Dragiša D. „Istorija i nacionalni identitet u sarajevskoj magli: primjeri politizacije i mitologizacije bošnjačkog istorijskog narativa“, Tokovi istorije, br. 2, (2020), 209–232. https://doi.org/10.31212/tokovi.2020.2.vas.209-232