Категорије

Dr Nikola Ožegović
Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

 

ZEMLJOTRES U BANJALUCI I BOSANSKOJ KRAJINI 1969. GODINE

God. XL, 2/2022, str. 495–512
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2022.2.oze.495-512

 

APSTRAKT/REZIME:

Rad se bavi katastrofalnim zemljotresom koji je oktobra 1969. pogodio Banjaluku i široko područje Bosanske Krajine (oko 20% teritorije SR Bosne i Hercegovine). Na osnovu arhivske građe koja je nastajala od opštinskog pa do saveznog nivoa, kao i odgovarajuće literature, prikazani su ključni momenti prirodne katastrofe, neposredne posljedice i osnovni rezultati dugogodišnje obnove. Problem obnove Bosanske Krajine je postao dio političke krize u odnosima bosanskohercegovačkog i saveznog rukovodstva. Katastrofa se poklopila sa vremenom u kome je sve više do izražaja dolazio „republički etatizam“, to jest težnja ka jačanju suverenosti jugoslovenskih republika, što se pokazalo i na bosanskohercegovačkoj političkoj sceni.

 

KLJUČNE REČI: Banjaluka, Bosanska Krajina, zemljotres, pomoć, obnova, politička kriza

 

REFERENCE:

 • Bogetić, Dragan. „Nacionalno pitanje i Jugoslavija 1945–1989“. Istorija 20. veka, br. 1–2, (1999), 41–76.
 • Dupanović, Dino. „Političke posljedice zemljotresa u Bosanskoj Krajini 1969. godine“. U: Poplava, zemljotres, smog: Prilozi ekohistoriji Bosne i Hercegovine u 20. stoljeću. Zbornik radova. Urednik Amir Duranović, 149– Sarajevo: Udruženje za modernu historiju UMHIS, 2017.
 • Grupa autora. Razvoj oružanih snaga SFRJ 19451985, Ratno vazduhoplovstvo i protivvazdušna odbrana. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar, 1989.
 • Kamberović, Husnija. Džemal Bijedić. Politička biografija. Sarajevo: Udruženje za modernu historiju UMHIS, 2017.
 • Koljević, Nikola. Stvaranje Republike Srpske. Dnevnik 1993 Knjiga I. Beograd: JP Službeni glasnik, JU Službeni glasnik Republike Srpske, 2008.
 • Kuzmanović, Rajko. Banjalučko školstvo u zemljotresu (Prilog istoriji školstva). Banja Luka: „Glas“, 1986.
 • Mujanović, Mihad. I zemlja se potrese. Odjek zemljotresa u Skoplju 1963. godine i Bosanskoj krajini 1969. godine. Sarajevo: Udruženje za modernu historiju UMHIS, 2019.
 • Nikolić, Goran. Ekonomija svakodnevice. Beograd: Stubovi kulture, 2010.
 • Ravlić, Aleksandar Aco. Banjaluka, napori i radosti. Banjaluka: Institut za istoriju, NIGRO „Glas“, 1985.
 • Sarač-Rujanac, Dženita. Branko Mikulić. Politička biografija 19651989. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, 2020.
 • Sarač-Rujanac, Dženita. „Politički zemljotres u SR BiH nakon oktobra 1969. godine. Odnos republičkog i saveznog rukovodstva početkom 1970-ih godina“. Historijski pogledi, br. 2, (2019), 322–344. DOI: 10.52259/historijskipogledi.2019.2.2.322
 • Spremo, Jovan. Kad zemlja drhti. Banja Luka: „Oslobođenje“ Sarajevo, 1971.
 • Trkulja, Drago. Zemljotresi banjalučkog regiona. Banja Luka: Zavod za izgradnju Banja Luka, 2009.
 • Vukliš, Vladan. „Banjaluka, istorija između katastrofa“. Zemljotres u Banjaluci 1969: solidarnost, obnova i izgradnja. Katalog izložbe/Earthquake in Banjaluka 1969: solidarity, recovery and development. Exhibition catalog. Banjaluka: Arhiv Republike Srpske, Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, Udruženje arhivskih radnika Republike Srpske, 2019.