Категорије

Dr Petar Dragišić
Institut za noviju istoriju Srbije
Beograd, Republika Srbija

 

ZAPADNONEMAČKI MEDIJI O UBISTVU STJEPANA ĐUREKOVIĆA 1983. GODINE

God. XLII, 1/2024, str. 221-232
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2024.1.dra.221-232

 

APSTRAKT/REZIME:

U članku su analizirane reakcije medija u Saveznoj Republici Nemačkoj na ubistvo poznatog hrvatskog političkog emigranta Stjepana Đurekovića, jula 1983. godine, nedaleko od Minhena. Zbog političke težine Đurekovića, ovom slučaju mediji u SR Nemačkoj posvetili su veliku pažnju. Najveći deo istraživanja zasnovan je na analizi dokumenata iz Diplomatskog arhiva Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije.

 

KLJUČNE REČI: Stjepan Đureković, politička emigracija, Služba državne bezbednosti, ubistvo, SR Nemačka

 

REFERENCE:

 • Bošković, Milo. Šesta kolona. Nastanak, organizacija i delovanje antijugoslovenske fašističke emigracije. Zagreb–Novi Sad: Dnevnik, 1985.
 • Clarkson, Alexander. Fragmented Fatherland: Immigration and Cold War Conflict in the Federal Republic of Germany, 1945–1980. New York–Oxford: Berghahn Books, 2013.
 • Cvetković, Srđan. „Terorizam i jugoslovenska politička emigracija”. Istorija 20. veka, br. 2, (2014), 171–197. DOI: https://doi.org/10.29362/ist20veka.2014.2.cve.171-198.
 • Dragišić, Petar, „Yugoslav Catholic émigré clergy in the 1960s”. Tokovi istorije 1, (2023), 147–162. DOI: https://doi.org/10.31212/tokovi.2023.1.dra.147-162.
 • Dragišić, Petar. ,,Operation Phoenix in Yugoslavia in the Summer of 1972 and Yugoslav-Austrian Relations”. Tokovi istorije, br. 3, (2018), 87–106. DOI: https://doi.org/10.31212/tokovi.2018.3.dra.87-106.
 • Dragišić, Petar. Ko je pucao u Jugoslaviju? Jugoslovenska politička emigracija 1968–1980. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2019.
 • Koshade, Stuart. The Internal Dynamics of Terrorist Cells: A Social Network Analysis of Terrorist Cells in an Australian Context. Brisbane: Queensland University of Technology, 2007.
 • Lazić, Radojica, „Delovanje jugoslovenske neprijateljske emigracije u Australiji 1965–1980”. Istorija 20. veka 2, (2023), 417–434. DOI: https://doi.org/10.29362/ist20veka.2023.2.laz.417-434.
 • Manolić, Josip. Špijuni i domovina. Moja borba za suverenu i socijalnu Hrvatsku. Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga, 2016.
 • Mitrović Momčilo i Selinić Slobodan, ,,Jugoslovenska informbiroovska emigracija 1948–1964”, Tokovi istorije, br. 1–2, (2009), 31–54.
 • Nielsen, Christian Axboe. Yugoslavia and Political Assassinations: The History and Legacy of Tito’s Campaign Against the Emigrés. London–New York: B. Tauris, 2020. DOI: https://doi.org/10.5040/9781788316880.
 • Robionek, Bernd. Croatian Political Refugees and the Western Allies. A Documented History. Berlin: OEZ Berlin Verlag, 2010.
 • Timofeev, Aleksej Yur’evich, Dragishich, Olivera i Tasich Dimitar. Vojna posle vojny. Dvizhenie soprotivleniya na Balkanax 19451953 gg. Moskva: Veche, 2020.
 • Vukušić, Bože. Tajni rat UDBE protiv hrvatskoga iseljeništva. Zagreb: Klub hrvatskih povratnika iz iseljeništva, 2001.