Категорије

Arsen Milašinović
University of Vienna
Vienna, Republic of Austria

 

THE CROAT-BOSNIAK WAR: THE SELECT FINDINGS OF THE RECENT REGIONAL HISTORIOGRAPHY

God. XXXIX, 1/2021, str. 197–214
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2021.1.mil.197-214

 

APSTRAKT/REZIME:

The Croat-Bosniak war is one of the least researched episodes of the Bosnian war. I reviewed the recent works of two regional authors who had access to original war records of the Bosnian Croats and the Bosniaks and then compared their findings with some of the representative views of secondary literature. Among other things, I focused on the Vance-Owen peace plan and the initial hostilities in the central Bosnian municipalities. My chief conclusion is that the importance placed on the Vance-Owen peace plan in secondary literature is misleading as it ignores the local military and political dynamics.

 

KLJUČNE REČI: Bosnian War, Hrvatsko vijeće obrane (HVO), Armija Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH), Vance-Owen Peace Plan (VOPP), Gornji Vakuf, Croat-Bosniak war

 

REFERENCE

 • Beljo, Mijo. „Sukobi Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskoga vijeća obrane u Gornjem Vakufu tijekom 1992. godine“. Časopis za suvremenu povijest 4, br. 2, (2016), 389–410.
 • Brigović, Ivan. „Pregled arhivskoga gradiva o Domovinskome ratu u Bosni i Hercegovini koje je pohranjeno u Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskoga rata“. Arhivska praksa, 21, br. 1, (2018), 519–41.
 • Dimitrijević, Bojan B. 2. Krajiški korpus Vojske Republike Srpske. Banja Luka: Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, 2019.
 • Dulić, Tomislav. “Perpetuating Fear: Insecurity, Costly Signalling and the War in Central Bosnia, 1993”. Journal of Genocide Research 18, no. 4, (October 20, 2016), 463–484. https://doi.org/10.1080/14623528.2016.1226433.
 • Isby, David C. Balkan Battlegrounds: A Military History of the Yugoslav Conflict, 1990-1995 Volume I. Washington: Central Intelligence Agency, Office of Russian and European Analysis, 2002.
 • Marijan, Davor. „Bosna i Hercegovina 1991.–1995. – u godinama nesvršenog rata“. Status, br. 3, (2004), 98–113.
 • Marijan, Davor. „Sukob HVO-a i ABIH u Prozoru, u listopadu 1992“. Časopis za suvremenu povijest, 38, (2006), 379–402.
 • Marijan, Davor. „Vještački nalaz: O ratnim vezama Hrvatske i Bosne i Hercegovine (1991.–1995.)“. Časopis za suvremenu povijest, br. 1, (2004), 211–247.
 • Marijan, Davor. Rat Hrvata i Muslimana u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1994. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2018.
 • Marijan, Davor. „Politika povijesti ili politika laži – povodom jednoga prikaza u Preporodovu Journalu“. Časopis za suvremenu povijest, 3, (2020), 967–1003.
 • Nikolić, Kosta. Bosna i Hercegovina u vreme raspada SFRJ 1990–1992. Tematska zbirka dokumenata. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2011.
 • Petrović, Vladimir. Srpske političke elite i Vens-Ovenov plan: Stenografske beleške sa proširenih sednica Saveta za usaglašavanje stavova o državnoj politici. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2010.
 • Petrović, Vladimir. Srpske političke elite i Vens-Ovenov plan: Stenografske beleške sa zasedanja Narodne skupštine Republike Srpske. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2011.
 • Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica. „Projekat popisa i evidentiranje srpskih žrtava u ratu u BiH“. Banja Luka, 2018.
 • Šadinlija, Mesud. „Prsten za glavu aždaje: Sarajevo u strateškim ciljevima Republike Srpske 1992–1995“. Radovi. (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija), 3, (2014), 355–382.
 • Šadinlija, Mesud. „Sudije ili historičari? O značaju proučavanja vojne historije na primjeru jedne presude suda Bosne i Hercegovine“. Prilozi, br. 40, (2011), 195–210.
 • Šadinlija, Mesud. Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine 1986–1992. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu. Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, 2013.
 • Šadinlija, Mesud. Za Sarajevo, za Bosnu svoju. Od 13. Novosarajevske do 111. Viteške brdske brigade. Sarajevo: Udruženje „1. Slavna – 111. Viteška brigada“, 2010.
 • Šadinlija, Mesud. Između pravde i realpolitike. Odnos mirovnih planova i vojnih operacija u Bosni i Hercegovini 1992–1995. Sarajevo: Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, 2018.
 • Šadinlija, Mesud. „Podrigivanje sukoba“. Preporodov Journal, (2019), 34–43.