Категорије

Dr Slobodan Selinić
Institut za noviju istoriju Srbije
Beograd, Republika Srbija

 

SRBIJA I POLITIČKI ODNOSI U JUGOSLAVIJI U VREME SAHRANE ALEKSANDRA RANKOVIĆA 1983: TAČKE SUKOBA

God. XXXIX, 2/2021, str. 415–434
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2021.2.sel.415-434

 

APSTRAKT/REZIME:

U uslovima duboke ekonomske krize, posledica albanske pobune na Kosovu 1981. i sve očitijih slabosti društveno-ekonomskog i političkog sistema, političke krize i sporovi u posletitovskoj Jugoslaviji su bili neretka pojava. Tokom 1983. između rukovodstava Srbije i drugih republika, ali i srpskih pokrajina, izbilo je više nesaglasnosti, pre svega oko odgovornosti za politički neželjene pojave na sahrani Aleksandra Rankovića, pitanja izbora Draže Markovića za predsednika Predsedništva CK SKJ i sprečavanja objavljivanja knjiga koje je vlast ocenila kao politički nepoželjne.

 

KLJUČNE REČI: Srbija, Jugoslavija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, politika, Aleksandar Ranković, Ivan Stambolić, Savez komunista Jugoslavije

 

REFERENCE:

 • Bela knjiga – 1984. Obračun sa „kulturnom kontrarevolucijom“ u SFRJ. Priredili Kosta Nikolić, Srđan Cvetković, Đoko Tripković. Beograd: Službeni glasnik, 2010.
 • Bjelajac, Mile. „Proizvođenje novih nacija, novih manjina i teritorijalna pitanja. (Koncept konkurentske države na tlu Srbije)“. The Shared History. Nations, States and Diasporas of the Former Yugoslavia (Nacije, države i dijaspora na prostoru bivše Jugoslavije). Urednik Darko Gavrilović, 121–142. Sremska Kamenica: Institute for Historical Justice and Reconciliation, Fakultet za evropske pravno-političke studije, 2010.
 • Bjelica, Slobodan. “Views of Vojvodinian Leadership on Re-opening the Issue of the Relationship between SR Serbia and SAP Vojvodina in 1981”. Istraživanja, 27, (2016), 258–273. https://doi.org/10.19090/i.2016.27.258-273
 • Bjelica, Slobodan. „Vojvođanska autonomija – krizno žarište socijalističke Jugoslavije“. Kultura polisa, posebno izdanje Vojvodina kao potencijalno geopolitičko žarište u Republici Srbiji. Priredili Ljubiša Despotović i Goran Ivančević, 273–280. Novi Sad: Kultura – Polis, Institut za evropske studije, 2018.
 • Cenčić, Venceslav. Enigma Kopinič. Beograd: Rad,
 • Čkrebić, Dušan. Između pamćenja i zaborava. Memoarski i politički eseji. Novi Sad: Prometej, 2007.
 • Čkrebić, Dušan. Pogled iskosa. Beograd: Službeni glasnik, 2009.
 • Dimitrijević, Bojan. Ranković, drugi čovek. Beograd: Vukotić media, 2020.
 • Dimić, Ljubodrag. Istorija srpske državnosti, III, Srbija u Jugoslaviji. Novi Sad: Srpska akademija nauka i umetnosti (ogranak u Novom Sadu), „Beseda“, izdavačka ustanova pravoslavne eparhije Bačke i Društvo istoričara južnobačkog i sremskog okruga, 2011.
 • Đekić, Mirko. Upotreba Srbije. Optužbe i priznanja Draže Markovića. Beograd: Beseda, 1990.
 • Đokić, Bojan. „Srpska javnost o međunacionalnim odnosima u Socijalističkoj autonomnoj pokrajini Kosovo 1981–1989“. Doktorska disertacija. Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odeljenje za istoriju, 2019.
 • Đukić, Slavoljub. Kako se dogodio vođa. Borba za vlast u Srbiji posle Josipa Broza. Beograd: „Filip Višnjić“, 1992.
 • Jović, Dejan. Jugoslavija – država koja je odumrla. Uspon, kriza i pad Četvrte Jugoslavije (1974.–1990.). Zagreb: Prometej, Beograd: Samizdat B92, 2003.
 • Nikolić, Kosta. „Kako je Slobodan Milošević izabran za vođu srpskih komunista“. Istorija 20. veka, br. 1, (2006), 9–26.
 • Nikolić, Kosta. „Kako je Slobodan Milošević izabran za vođu srpskih komunista (II)“. Istorija 20. veka, 2, (2006), 105–122.
 • Petranović, Branko. Istorija Jugoslavije 1918–1988, III. Beograd: Nolit, 1988.
 • Piljak, Milan. „Brionski plenum 1966. godine. Pokušaj istoriografskog tumačenja događaja“. Tokovi istorije, br. 1, (2010), 72–95.
 • Ristanović, Petar. Kosovsko pitanje 1974–1989. Novi Sad: Prometej, Beograd: Informatika, 2019.
 • Selinić, Slobodan. „Formiranje albanske vlasti u Bujanovcu – pogled unazad“. Novi standard, 26. oktobar 2020: https://www.standard.rs/2020/10/26/formiranje-albanske-vlasti-u-bujanovcu-pogled-unazad/