Категорије

MA Petar S. Ćurčić
Institut za evropske studije
Beograd, Republika Srbija

 

SLIKA JOSIPA FRANKA U HRVATSKOJ ISTORIOGRAFIJI I PUBLICISTICI: PREGLED DOSADAŠNJIH INTERPRETACIJA

God. XL, 1/2022, str. 213–232
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2022.1.cur.213-232

 

APSTRAKT/REZIME:

U radu su analizirane interpretacije hrvatske istoriografije i publicistike o Josipu Franku (1844–1911), hrvatskom političaru, pravniku i nacionalnom radniku na prelazu iz 19. u 20. vek. Na osnovu prikazanog uočeno je da o ovom političaru postoji nekoliko istoriografskih predstava. Prva, i svakako najdugovečnija, potekla je od starije hrvatske istoriografije koja je negativno vrednovala Frankovu ulogu u političkom životu. Druga, podjednako dugo prisutna, svesno je, premda iz različitih političkih i ideoloških motiva, zanemarivala Franka. Na kraju, treća, i najrecentnija, afirmativno predstavlja Frankovu ulogu u hrvatskom političkom životu i u današnje vreme ona je dominantna u hrvatskoj istoriografiji.

 

KLJUČNE REČI: Josip Frank, istoriografija, istoriografska paradigma, interpretacija prošlosti, ideologija

 

REFERENCE:

 • Ante Starčević. Zagreb: Glavna naklada ustaškog stana, 1942.
 • Artuković, Mato. „’Srbi i Hrvati’ i antisrpske demonstracije 1902. u povijesnoj literaturi i publicistici“. U: Spomenica Filipa Potrebice. Urednica Mirjana Matijević Sokol, 257–292. Zagreb: Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskoga instituta za povijest, 2004.
 • Artuković, Mato. „Pitanje šteta i odštete u antisrpskim demonstracijama 1902. godine“. Časopis za suvremenu povijest, XLII, br. 1, (2010), 179–217.
 • Artuković, Mato. Ideologija srpsko-hrvatskih sporova (Srbobran 1884–1902). Zagreb: Naprijed, 1991.
 • Bartulin, Nevenko. “From Independence to Trialism: The Croatian Party
  of Right and the Project for a Liberal „Greater Croatia“ within the Habsburg Empire, 1861–1914”. In: Liberal Imperialism in Europe. Editor Matthew P. Fitzpatrick, 116–134. New York: Palgrave Macmillan, 2012. https://doi.org/10.1057/9781137019974_6
 • Bartulin, Nevenko. The Racial Idea in the Independent State of Croatia. Leiden–Boston: Brill, 2014. https://doi.org/10.1163/9789004262829
 • Bekić, Janko. „„Crni“ i „crveni“ u Hrvatskoj i Srbiji“. Političke analize, II, br. 8, (2011), 33–36.
 • Berić, Dušan. Hrvatsko pravaštvo i Srbi II. Novi Sad: Orpheus, 2006.
 • Boban, Branka. „Ivan Peršić o Stjepanu Radiću: u povodu knjige Kroničarskih spisa Ivana Peršića“. Časopis za suvremenu povijest, XXXV, br. 1, (2003), 261–284.
 • Bogdanov, Vaso. „Starčevićeva stranka prava prema oslobođenju i ujedinjenju južnoslavenskih naroda u toku Prvog svjetskog rata“. U: Jugoslavenski odbor u Londonu. Urednici Vaso Bogdanov, Ferdo Čulinović i Marko Kostrenčić, 27–163. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1966.
 • Bogdanov, Vaso. „Hrvatski narodni pokret 1903/4.”. Rad JAZU, 321, (1960), 225–478.
 • Bogdanov, Vaso. „Hrvatski narodni pokret 1903/4.”. Rad JAZU, 322, (1961), 5–144.
 • Bogdanov, Vaso. „Politička i moralna strana lijeve hajke na Krležu (Odlomci). Idila na sektoru naše lijeve knjige“. U: Zli volšebnici. Polemike i pamfleti u srpskoj književnosti 1917–1943. Knjiga treća 1934–1943. Urednik Gojko Tešić, 789–797. Beograd: Slovo ljubve, Beogradska knjiga, 1983.
 • Bogdanov, Vaso. Historija političkih stranaka u Hrvatskoj. Zagreb: Novinarsko izdavačko poduzeće, 1958.
 • Bogdanov, Vaso. Starčević i stranka prava prema Srbima i prema jedinstvu južnoslavenskih naroda. Zagreb: Školska knjiga, 1951.
 • Božić Ivan, Sima Ćirković, Milorad Ekmečić i Vladimir Dedijer. Istorija Jugoslavije. Beograd: Prosveta, 1972.
 • Ciliga, Vera. „O pogledima Milorada Ekmečića na hrvatsku povijest“. Jugoslovenski istorijski časopis, 3–4, (1975), 161–169.
 • Dabić, Vojin. Vojna krajina i Karlovački generalat (1530–1746). Beograd: Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve, 2000.
 • Ekmečić, Milorad. „Odgovor na neke kritike „Istorije Jugoslavije“ (XIX vek)“. Jugoslovenski istorijski časopis, 1–2, (1974), 217–281.
 • Ekmečić, Milorad. „Završna riječ u polemici sa Mirjanom Gros“. Jugoslovenski istorijski časopis, 1–2, (1976), 150–156.
 • Ekmečić, Milorad. Ogledi iz istorije. Beograd: Službeni list SRJ, 1999.
 • Ekmečić, Milorad. Stvaranje Jugoslavije II. Beograd: Prosveta, 1989.
 • Enciklopedija Jugoslavije, Redakcija. „Frank, Josip“. U: Enciklopedija Jugoslavije, 3, Dip–Hiđ, 387. Zagreb: Naklada Leksikografskog zavoda FNRJ, 1958.
 • „Frank Josip“, U: Enciklopedija Leksikografskog zavoda, 2, D–Helio, 451. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod, 1967.
 • „Frank, Josip“. U: Hrvatska enciklopedija, 4, Fr–Ht, 31. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2002.
 • Gabelica, Mislav. „„Borbenost“ u politici Čiste stranke prava (Starčevićeve hrvatske stranke prava / Stranke prava)“. Pilar, vol. XIV, no. 27–28, (1–2), (2019), 75–114.
 • Gabelica, Mislav. „Ideološke razlike između milinovačkih i frankovačkih pravaša uoči Prvoga svjetskog rata (1908.-1914.)“. U: Pravaštvo u hrvatskome političkom i kulturnom životu u sučelju dva stoljeća. Urednici Zdravka Jelaska Marijan i Zlatko Matijević, 283–304. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2007.
 • Gabelica, Mislav. „Pravaštvo u Banskoj Hrvatskoj uoči Prvoga svjetskoga rata“. Doktorska disertacija, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studij,
 • Gabelica, Mislav. „Zagrebačka veleizdajnička parnica 1909. godine“. Časopis za suvremenu povijest, vol. XLVI, br. 1, (2014), 131–157.
 • Gerba, Raimund. „Abschrift eines Privatbriefes des kommandandierenden Generals in Agram Feldmarschalleutant R. Gerba an Reichskriegminister, 26. Juli 1907.“ U: Iz korespondencije Josipa Franka s Bečom: 1907.-1910. Priredili Stjepan Matković, Marko Trogrlić, 58–67. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, 2014.
 • Goldstein, Ivo. „Stjepan Radić i Židovi“. Radovi – Zavod za hrvatsku povijest, XXIX, br. 1, (1996), 208–216.
 • Gross Mirjana, i Mladen Švab. „Frank, Josip“. U: Hrvatski biografski leksikon, 4, E–Gm, 383–386. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 1998.
 • Gross, Mirjana. „Geneza Frankove stranke“. Historijski zbornik, XVII, br. 1–4, (1964), 1–83.
 • Gross, Mirjana. „Frank, Josip“. U: Enciklopedija Jugoslavije, 4, E–Hrv, 255. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod Miroslav Krleža, 1986.
 • Gross, Mirjana. „Hrvatska politika velikoaustijskog kruga oko prijestolonasljednika Franje Ferdinanda“. Časopis za suvremenu povijest, II, (1970), 9–72.
 • Gross, Mirjana. „Ideja jugoslavenstva u XIX st. u Istoriji Jugoslavije“. Časopis za suvremenu povijest, V, br. 2, (1973), 8–21.
 • Gross, Mirjana. „Ideja jugoslavenstva u XIX stoljeću i „dogmatski nacionalizam“. Jugoslovenski istorijski časopis, 3–4, (1975), 121–160.
 • Gross, Mirjana. „Maliciozne marginalije o ’delikatnim’ pitanjima“. Časopis za suvremenu povijest, III, br. 1, (1971), 211–222.
 • Gross, Mirjana. „Osnovni problemi pravaške politike“. Historijski zbornik, XV, br. 1–4, (1962), 61–120.
 • Gross, Mirjana. „U povodu povlačenja Milorada Ekmečića od polemike“. Jugoslovenski istorijski časopis, 1–2, (1977), 168–171.
 • Gross, Mirjana. Izvorno pravaštvo – ideologija, agitacija i pokret. Zagreb: Golden marketing, 1998.
 • Gross, Mirjana. Povijest pravaške ideologije. Zagreb: Institut za hrvatsku povijest, 1973.
 • Gross, Mirjana. Vladavina hrvatsko-srpske koalicije. Beograd: Institut društvenih nauka, 1960.
 • Grujić, Radoslav. Apologija srpskog naroda u Hrvatskoj i Slavoniji i njegovih glavnih obeležija. Povodom „Optužnice“ kr. držav. odvetnika u Zagrebu od 12. I 1909. g. Novi Sad: Štamparija učiteljskog deoničar. društva „Natošević“, 1909.
 • Hasanbegović, Zlatko. „Islam i muslimani u pravaškoj ideologiji: o pokušaju gradnje „pravaške“ džamije u Zagrebu“. U: Pravaška misao i politika. Urednici Jasna Turkalj, Zlatko Matijević, Stjepan Matković, 87–96. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2007.
 • Horvat, Josip. Ante Starčević – kulturno povijesna slika. Zagreb: A. Velzek, 1940.
 • Horvat, Josip. Politička povijest Hrvatske II. Zagreb: August Cesarec, 1989.
 • Horvat, Josip. Povijest novinstva Hrvatske: 1771–1939. Zagreb: Stvarnost, 1962.
 • Horvat, Josip. Stranke kod Hrvata i njihova ideologija. Beograd: Politika A. D., 1939.
 • Janeković Römer, Zdenka. „Problеm revizije u povijesnoj znanosti“. U: Historiografija/povijest u suvremenom društvu. Urednici Gordan Ravančić, Mislav Gregl, Ivana Horbec, Vlasta Švoger i Dinko Župan, 127–136. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2014.
 • Janković, Branimir. Mijenjanje sebe same. Prebrazbe hrvatske historiografije kasnog socijalizma. Zagreb: Srednja Europa, 2016.
 • Jelčić, Dubravko. Politika i sudbine – eseji, varijacije i glose o hrvatskim političarima. Zagreb: Školska knjiga, 1995.
 • Jelić-Butić, Fikreta. Ustaše i NDH. Zagreb: SN Liber–Školska knjiga, 1977.
 • Jovanović, Slobodan. Iz istorije političkih doktrina II. Beograd: Izdavačko i knjižarsko preduzeće Geca Kon A. D., 1935.
 • Jurak, Karlo. „Revizija revizionizma. Prilog raspravi Davora Marijana i Mirjane Kasapović“. Historijski zbornik, LXXIII, br. 1, (2020), 168–178.
 • Kalić, Nikola Blaž. Život i djela pravaša – dr. Ante Starčević, Mihovil Pavlinović, dr. Josip Frank. Varaždin: Stranka prava, 1994.
 • Kasapović, Mirjana. „Povijest, povijesni revizionizam i politike povijesti“. Časopis za suvremenu povijest, LI, br. 3, (2019), 939–960.
 • Kolakovski, Lašek. Glavni tokovi marksizma. Tom II. Beograd: BIGZ, 1983.
 • Kolar-Dimitrijević, Mira. „Ban Pavle Rauch i Hrvatska u njegovo vrijeme“. Povijesni prilozi, vol. 18, br. 18, (1999), 241–323.
 • Kolar-Dimitrijević, Mira. „Jedan pogled na gospodarsku aktivnost pravaških vođa od 1861. do 1914. godine“. U: Pravaška misao i politika. Urednici Jasna Turkalj, Zlatko Matijević, Stjepan Matković, 97–124. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2007.
 • Krestić, Vasilije. Genocidom do Velike Hrvatske. Jagodina: Gambit, 2007.
 • Krestić, Vasilije. Istorija Srba u Hrvatskoj i Slavoniji (1848–1914). Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1995.
 • Krišto, Jure. „Kad pravaši pođu različitim putovima: Supilo i Frank“. U: Pravaška misao i politika. Urednici Jasna Turkalj, Zlatko Matijević, Stjepan Matković, 143–166. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2007.
 • Krišto, Jure. „Sukobi Franka i Supila i problematično historiografsko nasleđe o njima“. Kroatologija, II, br. 1, (2011), 79–94.
 • Krišto, Jure. Prešućena povijest: katolička crkva u hrvatskoj politici: 1850.-1918. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 1994.
 • Krleža, Miroslav. „Mister Vu-San-Pej, zanima se za srpsko-hrvatsko pitanje“. U: Zli volšebnici. Polemike i pamfleti u srpskoj književnosti 1917–1943. Knjiga prva 1917–1929. Urednik Gojko Tešić, 397–403. Beograd: Slovo ljubve, Beogradska knjiga, 1983.
 • Malbašić, Zoran. „Istorijski revizionizam: progres nauke ili ideološko oružje“. Politička revija, XXVIII, vol. 48, br. 2, (2016), 169–185. https://doi.org/10.22182/pr.4822016.9
 • Marijan, Davor. „O znanosti, ideologiji i totalitarnoj svijesti u nedovršenoj hrvatskoj tranziciji – odgovor Mirjani Kasapović“. Časopis za suvremenu povijest, LII, br. 1, (2020), 253–292.
 • Marijan, Davor. „Suvremena hrvatska povijest i nevolje s revizionizmom“. Časopis za suvremenu povijest, LI, br. 2, (2019), 385–420. https://doi.org/10.22586/csp.v51i2.9120
 • Matković, Stjepan. „Josip Frank i kritika financijskog dijela Hrvatsko-ugarske nagodbe“. Pilar, XI, br. 1, (2011), 191–198.
 • Matković, Stjepan. „Političke borbe i prijepori: Čista stranka prava i panoramski pogled na 1903. godinu“. Časopis za suvremenu povijest, XXXVII, (2005), 609–623.
 • Matković, Stjepan. „Politički odnosi Josipa Franka i frankovaca prema radićevskoj ideologiji“. Radovi – Zavod za hrvatsku povijest, XXXII–XXXIII, br. 1, (2000), 277–283.
 • Matković, Stjepan. „Prezreni pravaš – u prigodi 100. godišnjice smrti dr. Josipa Franka“. Pilar, XII, br. 2, (2011), 165–174.
 • Matković, Stjepan. „Stranka prava i hrvatski kršćanski socijali“. U: Hrvatski katolički pokret. Urednik Zlatko Matijević, 321–330. Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2002.
 • Matković, Stjepan. Čista stranka prava (1895–1903). Zagreb: Hrvatski institut za povijest, Dom i svijet, 2001.
 • Matković, Stjepan. Izabrani portreti pravaša. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2011.
 • Mikavica, Dejan. Srpska politika u Hrvatskoj i Slavoniji: 1538–1918. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2015.
 • Miloradović, Goran. „Miroslav Krleža i pravaštvo. Prilog istoriji ideja i ideologija“. Istorija 20. veka, XXXVII, br. 2, (2019), 29–64. https://doi.org/10.29362/ist20veka.2019.2.mil.29-64
 • Milošević, Srđan. „Istorijski revizionizam i društveni kontekst“. U: Politička upotreba prošlosti. Urednici: Momir Samardžić, Milivoj Bešlin i Srđan Milošević, 11–26. Novi Sad: Ako, 2013.
 • Nikolić, Kosta. Prošlost bez istorije. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2003.
 • Novak, Viktor. Magnum crimen – pola vijeka klerikalizma u Hrvatskoj. Zagreb: Nakladni zavod Hrvatske, 1948.
 • Petrinović, Ivo. Politička misao Frana Supila. Split: Književni krug, 1988.
 • Prelog, Milan. „Frank Josip Dr.“. U: Narodna enciklopedija Srpsko-hrvatsko-slovenačka, I, A–H, 691. Zagreb: Zaklada tiskare narodnih novina, 1925.
 • Radenić, Andrija. „Marginalije na Povijest hrvatskog naroda“. Istorijski glasnik, br. 1–2, (1969), 87–108.
 • Radić, Stjepan. Frankova politička smrt (Izvješće o glavnoj razpravi u tiskovnoj parnici proti uredniku „Doma“). Zagreb: Hrvatska pučka seljačka tiskara, 1908.
 • Skerlić, Jovan. Pisci i knjige. Beograd: Prosveta, 1956.
 • Stančić, Nikša. Hrvatska nacija i nacionalizam u 19. i 20. stoljeću. Zagreb: Barbat, 2002.
 • Starčević, Ante. „Dru. Josipu Franku, Sisak 5.8.1893.“. U: Ante Starčević, Izabrani spisi. Priredio Blaž Jurišić, 395–401. Zagreb: Hrvatsko izdavalačko bibliografski zavod, 1943.
 • Strčić, Petar. „Zašto M. Ekmečić nije pobio niti jednu od mojih 49 primjedbi?“. Jugoslovenski istorijski časopis, 1–2, (1975), 183–184.
 • Strecha, Mario. Katoličko pravaštvo: politički katolicizam u Banskoj Hrvatskoj u predvečerje Prvoga svjetskog rata: (1904–1910). Zagreb: Srednja Europa, 2011.
 • Šegvić, Kerubin. Ante Starčević – njegov život i njegova djela. Zagreb: Tiskara Hrvatske stranke prava, 1911.
 • Šidak Jaroslav, Mirjana Gros, Igor Karaman i Dragovan Šepić. Povijest hrvatskog naroda g 1860–1914. Zagreb: Školska knjiga, 1968.
 • Štih, Peter. „Revizija povijesti i revizionizam u historiografiji? Svakako!“. Scrinia Slavonica, XIX, br. 1, (2019), 375–381.
 • Todorova, Мarija. Imaginarni Balkan. Beograd: Biblioteka XX vek, 1999.
 • Trifković, Srđa. Ustaše – balkansko srce tame. Beograd: Catena mundi, 2016.
 • Trogrlić, Marko. „Hrvatska i „hrvatsko pitanje“ u korespondenciji Josipa Franka i Moritza von Auffenberg-Komarowa (1908.-1910.)“. U: Pravaška misao i politika. Urednici Jasna Turkalj, Zlatko Matijević, Stjepan Matković, 167–180. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2007.
 • Tuđman, Franjo. Bespuća povijesne zbiljnosti. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1989.
 • Turkalj, Jasna. Pravaški pokret 1878.-1887. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2009.
 • Vinaver, Stanislav. „Beograd i g. Krleža“. U: Zli volšebnici. Polemike i pamfleti u srpskoj književnosti 1917–1943. Knjiga prva 1917–1929. Urednik Gojko Tešić, 389–392. Beograd: Slovo ljubve, Beogradska knjiga, 1983.
 • Vranicki, Predrag. Historija marksizma I. Zagreb: Naprijed, 1971.