Categories

Petar S. Ćurčić, MA
Institute for European Studies
Belgrade, Republic of Serbia

 

JOSIP FRANK’S IMAGE IN CROATIAN HISTORIOGRAPHY: OVERVIEW OF PREVIOUS INTERPRETATIONS

God. XL, 1/2022, pp. 213–232
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2022.1.cur.213-232

 

ABSTRACT/RESUME:

The aim of this work is to examine the interpretations of Josip Frank’s political activity. Josip Frank (1844-1911) was a prominent turn of the century Croatian political figure and nationalist and liberal leader. As a controversial figure, his political ideas were thoroughly examined and evaluated in historiography through the last decades. There was no consensus among historians about his historical role. During the existence of Yugoslavia, the prevailing interpretations of Frank’s political principles were mainly negative. The reason for these negative interpretations was Frank’s anti-Serb ideology, which dominated his political discourse and as such was not viewed very favorable by Yugoslav historians. Not only this negative perception, but also a condemnation of memory was present in historiography. On one hand, it was caused by the views of his political opponents who had written several studies about Ante Starčević forgetting to mention Josip Frank. Actually, it was a peculiar struggle for domination whose final aspiration was a specific ideological and practical prevalence among pro-Starčević’s Croatian politicians and voters. On the other hand, during the so-called Independent State of Croatia it was the result of the Ustasha regime’s anti-Semitic policy. After the fall of communism and the breakup of Yugoslavia, a positive reception of Frank’s significance inspired by a historical reevaluation of his role, as well as by political momentum (Croatian independence, war with Serbs etc.) became dominant in contemporary Croatian historiography.

 

KEYWORDS: Josip Frank, Historiography, Historiographic Paradigm, Interpretation of Past, Ideology

 

REFERENCES:

 • Ante Starčević. Zagreb: Glavna naklada ustaškog stana, 1942.
 • Artuković, Mato. „’Srbi i Hrvati’ i antisrpske demonstracije 1902. u povijesnoj literaturi i publicistici“. U: Spomenica Filipa Potrebice. Urednica Mirjana Matijević Sokol, 257–292. Zagreb: Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskoga instituta za povijest, 2004.
 • Artuković, Mato. „Pitanje šteta i odštete u antisrpskim demonstracijama 1902. godine“. Časopis za suvremenu povijest, XLII, br. 1, (2010), 179–217.
 • Artuković, Mato. Ideologija srpsko-hrvatskih sporova (Srbobran 1884–1902). Zagreb: Naprijed, 1991.
 • Bartulin, Nevenko. “From Independence to Trialism: The Croatian Party
  of Right and the Project for a Liberal „Greater Croatia“ within the Habsburg Empire, 1861–1914”. In: Liberal Imperialism in Europe. Editor Matthew P. Fitzpatrick, 116–134. New York: Palgrave Macmillan, 2012. https://doi.org/10.1057/9781137019974_6
 • Bartulin, Nevenko. The Racial Idea in the Independent State of Croatia. Leiden–Boston: Brill, 2014. https://doi.org/10.1163/9789004262829
 • Bekić, Janko. „„Crni“ i „crveni“ u Hrvatskoj i Srbiji“. Političke analize, II, br. 8, (2011), 33–36.
 • Berić, Dušan. Hrvatsko pravaštvo i Srbi II. Novi Sad: Orpheus, 2006.
 • Boban, Branka. „Ivan Peršić o Stjepanu Radiću: u povodu knjige Kroničarskih spisa Ivana Peršića“. Časopis za suvremenu povijest, XXXV, br. 1, (2003), 261–284.
 • Bogdanov, Vaso. „Starčevićeva stranka prava prema oslobođenju i ujedinjenju južnoslavenskih naroda u toku Prvog svjetskog rata“. U: Jugoslavenski odbor u Londonu. Urednici Vaso Bogdanov, Ferdo Čulinović i Marko Kostrenčić, 27–163. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1966.
 • Bogdanov, Vaso. „Hrvatski narodni pokret 1903/4.”. Rad JAZU, 321, (1960), 225–478.
 • Bogdanov, Vaso. „Hrvatski narodni pokret 1903/4.”. Rad JAZU, 322, (1961), 5–144.
 • Bogdanov, Vaso. „Politička i moralna strana lijeve hajke na Krležu (Odlomci). Idila na sektoru naše lijeve knjige“. U: Zli volšebnici. Polemike i pamfleti u srpskoj književnosti 1917–1943. Knjiga treća 1934–1943. Urednik Gojko Tešić, 789–797. Beograd: Slovo ljubve, Beogradska knjiga, 1983.
 • Bogdanov, Vaso. Historija političkih stranaka u Hrvatskoj. Zagreb: Novinarsko izdavačko poduzeće, 1958.
 • Bogdanov, Vaso. Starčević i stranka prava prema Srbima i prema jedinstvu južnoslavenskih naroda. Zagreb: Školska knjiga, 1951.
 • Božić Ivan, Sima Ćirković, Milorad Ekmečić i Vladimir Dedijer. Istorija Jugoslavije. Beograd: Prosveta, 1972.
 • Ciliga, Vera. „O pogledima Milorada Ekmečića na hrvatsku povijest“. Jugoslovenski istorijski časopis, 3–4, (1975), 161–169.
 • Dabić, Vojin. Vojna krajina i Karlovački generalat (1530–1746). Beograd: Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve, 2000.
 • Ekmečić, Milorad. „Odgovor na neke kritike „Istorije Jugoslavije“ (XIX vek)“. Jugoslovenski istorijski časopis, 1–2, (1974), 217–281.
 • Ekmečić, Milorad. „Završna riječ u polemici sa Mirjanom Gros“. Jugoslovenski istorijski časopis, 1–2, (1976), 150–156.
 • Ekmečić, Milorad. Ogledi iz istorije. Beograd: Službeni list SRJ, 1999.
 • Ekmečić, Milorad. Stvaranje Jugoslavije II. Beograd: Prosveta, 1989.
 • Enciklopedija Jugoslavije, Redakcija. „Frank, Josip“. U: Enciklopedija Jugoslavije, 3, Dip–Hiđ, 387. Zagreb: Naklada Leksikografskog zavoda FNRJ, 1958.
 • „Frank Josip“, U: Enciklopedija Leksikografskog zavoda, 2, D–Helio, 451. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod, 1967.
 • „Frank, Josip“. U: Hrvatska enciklopedija, 4, Fr–Ht, 31. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2002.
 • Gabelica, Mislav. „„Borbenost“ u politici Čiste stranke prava (Starčevićeve hrvatske stranke prava / Stranke prava)“. Pilar, vol. XIV, no. 27–28, (1–2), (2019), 75–114.
 • Gabelica, Mislav. „Ideološke razlike između milinovačkih i frankovačkih pravaša uoči Prvoga svjetskog rata (1908.-1914.)“. U: Pravaštvo u hrvatskome političkom i kulturnom životu u sučelju dva stoljeća. Urednici Zdravka Jelaska Marijan i Zlatko Matijević, 283–304. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2007.
 • Gabelica, Mislav. „Pravaštvo u Banskoj Hrvatskoj uoči Prvoga svjetskoga rata“. Doktorska disertacija, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studij,
 • Gabelica, Mislav. „Zagrebačka veleizdajnička parnica 1909. godine“. Časopis za suvremenu povijest, vol. XLVI, br. 1, (2014), 131–157.
 • Gerba, Raimund. „Abschrift eines Privatbriefes des kommandandierenden Generals in Agram Feldmarschalleutant R. Gerba an Reichskriegminister, 26. Juli 1907.“ U: Iz korespondencije Josipa Franka s Bečom: 1907.-1910. Priredili Stjepan Matković, Marko Trogrlić, 58–67. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, 2014.
 • Goldstein, Ivo. „Stjepan Radić i Židovi“. Radovi – Zavod za hrvatsku povijest, XXIX, br. 1, (1996), 208–216.
 • Gross Mirjana, i Mladen Švab. „Frank, Josip“. U: Hrvatski biografski leksikon, 4, E–Gm, 383–386. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 1998.
 • Gross, Mirjana. „Geneza Frankove stranke“. Historijski zbornik, XVII, br. 1–4, (1964), 1–83.
 • Gross, Mirjana. „Frank, Josip“. U: Enciklopedija Jugoslavije, 4, E–Hrv, 255. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod Miroslav Krleža, 1986.
 • Gross, Mirjana. „Hrvatska politika velikoaustijskog kruga oko prijestolonasljednika Franje Ferdinanda“. Časopis za suvremenu povijest, II, (1970), 9–72.
 • Gross, Mirjana. „Ideja jugoslavenstva u XIX st. u Istoriji Jugoslavije“. Časopis za suvremenu povijest, V, br. 2, (1973), 8–21.
 • Gross, Mirjana. „Ideja jugoslavenstva u XIX stoljeću i „dogmatski nacionalizam“. Jugoslovenski istorijski časopis, 3–4, (1975), 121–160.
 • Gross, Mirjana. „Maliciozne marginalije o ’delikatnim’ pitanjima“. Časopis za suvremenu povijest, III, br. 1, (1971), 211–222.
 • Gross, Mirjana. „Osnovni problemi pravaške politike“. Historijski zbornik, XV, br. 1–4, (1962), 61–120.
 • Gross, Mirjana. „U povodu povlačenja Milorada Ekmečića od polemike“. Jugoslovenski istorijski časopis, 1–2, (1977), 168–171.
 • Gross, Mirjana. Izvorno pravaštvo – ideologija, agitacija i pokret. Zagreb: Golden marketing, 1998.
 • Gross, Mirjana. Povijest pravaške ideologije. Zagreb: Institut za hrvatsku povijest, 1973.
 • Gross, Mirjana. Vladavina hrvatsko-srpske koalicije. Beograd: Institut društvenih nauka, 1960.
 • Grujić, Radoslav. Apologija srpskog naroda u Hrvatskoj i Slavoniji i njegovih glavnih obeležija. Povodom „Optužnice“ kr. držav. odvetnika u Zagrebu od 12. I 1909. g. Novi Sad: Štamparija učiteljskog deoničar. društva „Natošević“, 1909.
 • Hasanbegović, Zlatko. „Islam i muslimani u pravaškoj ideologiji: o pokušaju gradnje „pravaške“ džamije u Zagrebu“. U: Pravaška misao i politika. Urednici Jasna Turkalj, Zlatko Matijević, Stjepan Matković, 87–96. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2007.
 • Horvat, Josip. Ante Starčević – kulturno povijesna slika. Zagreb: A. Velzek, 1940.
 • Horvat, Josip. Politička povijest Hrvatske II. Zagreb: August Cesarec, 1989.
 • Horvat, Josip. Povijest novinstva Hrvatske: 1771–1939. Zagreb: Stvarnost, 1962.
 • Horvat, Josip. Stranke kod Hrvata i njihova ideologija. Beograd: Politika A. D., 1939.
 • Janeković Römer, Zdenka. „Problеm revizije u povijesnoj znanosti“. U: Historiografija/povijest u suvremenom društvu. Urednici Gordan Ravančić, Mislav Gregl, Ivana Horbec, Vlasta Švoger i Dinko Župan, 127–136. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2014.
 • Janković, Branimir. Mijenjanje sebe same. Prebrazbe hrvatske historiografije kasnog socijalizma. Zagreb: Srednja Europa, 2016.
 • Jelčić, Dubravko. Politika i sudbine – eseji, varijacije i glose o hrvatskim političarima. Zagreb: Školska knjiga, 1995.
 • Jelić-Butić, Fikreta. Ustaše i NDH. Zagreb: SN Liber–Školska knjiga, 1977.
 • Jovanović, Slobodan. Iz istorije političkih doktrina II. Beograd: Izdavačko i knjižarsko preduzeće Geca Kon A. D., 1935.
 • Jurak, Karlo. „Revizija revizionizma. Prilog raspravi Davora Marijana i Mirjane Kasapović“. Historijski zbornik, LXXIII, br. 1, (2020), 168–178.
 • Kalić, Nikola Blaž. Život i djela pravaša – dr. Ante Starčević, Mihovil Pavlinović, dr. Josip Frank. Varaždin: Stranka prava, 1994.
 • Kasapović, Mirjana. „Povijest, povijesni revizionizam i politike povijesti“. Časopis za suvremenu povijest, LI, br. 3, (2019), 939–960.
 • Kolakovski, Lašek. Glavni tokovi marksizma. Tom II. Beograd: BIGZ, 1983.
 • Kolar-Dimitrijević, Mira. „Ban Pavle Rauch i Hrvatska u njegovo vrijeme“. Povijesni prilozi, vol. 18, br. 18, (1999), 241–323.
 • Kolar-Dimitrijević, Mira. „Jedan pogled na gospodarsku aktivnost pravaških vođa od 1861. do 1914. godine“. U: Pravaška misao i politika. Urednici Jasna Turkalj, Zlatko Matijević, Stjepan Matković, 97–124. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2007.
 • Krestić, Vasilije. Genocidom do Velike Hrvatske. Jagodina: Gambit, 2007.
 • Krestić, Vasilije. Istorija Srba u Hrvatskoj i Slavoniji (1848–1914). Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1995.
 • Krišto, Jure. „Kad pravaši pođu različitim putovima: Supilo i Frank“. U: Pravaška misao i politika. Urednici Jasna Turkalj, Zlatko Matijević, Stjepan Matković, 143–166. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2007.
 • Krišto, Jure. „Sukobi Franka i Supila i problematično historiografsko nasleđe o njima“. Kroatologija, II, br. 1, (2011), 79–94.
 • Krišto, Jure. Prešućena povijest: katolička crkva u hrvatskoj politici: 1850.-1918. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 1994.
 • Krleža, Miroslav. „Mister Vu-San-Pej, zanima se za srpsko-hrvatsko pitanje“. U: Zli volšebnici. Polemike i pamfleti u srpskoj književnosti 1917–1943. Knjiga prva 1917–1929. Urednik Gojko Tešić, 397–403. Beograd: Slovo ljubve, Beogradska knjiga, 1983.
 • Malbašić, Zoran. „Istorijski revizionizam: progres nauke ili ideološko oružje“. Politička revija, XXVIII, vol. 48, br. 2, (2016), 169–185. https://doi.org/10.22182/pr.4822016.9
 • Marijan, Davor. „O znanosti, ideologiji i totalitarnoj svijesti u nedovršenoj hrvatskoj tranziciji – odgovor Mirjani Kasapović“. Časopis za suvremenu povijest, LII, br. 1, (2020), 253–292.
 • Marijan, Davor. „Suvremena hrvatska povijest i nevolje s revizionizmom“. Časopis za suvremenu povijest, LI, br. 2, (2019), 385–420. https://doi.org/10.22586/csp.v51i2.9120
 • Matković, Stjepan. „Josip Frank i kritika financijskog dijela Hrvatsko-ugarske nagodbe“. Pilar, XI, br. 1, (2011), 191–198.
 • Matković, Stjepan. „Političke borbe i prijepori: Čista stranka prava i panoramski pogled na 1903. godinu“. Časopis za suvremenu povijest, XXXVII, (2005), 609–623.
 • Matković, Stjepan. „Politički odnosi Josipa Franka i frankovaca prema radićevskoj ideologiji“. Radovi – Zavod za hrvatsku povijest, XXXII–XXXIII, br. 1, (2000), 277–283.
 • Matković, Stjepan. „Prezreni pravaš – u prigodi 100. godišnjice smrti dr. Josipa Franka“. Pilar, XII, br. 2, (2011), 165–174.
 • Matković, Stjepan. „Stranka prava i hrvatski kršćanski socijali“. U: Hrvatski katolički pokret. Urednik Zlatko Matijević, 321–330. Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2002.
 • Matković, Stjepan. Čista stranka prava (1895–1903). Zagreb: Hrvatski institut za povijest, Dom i svijet, 2001.
 • Matković, Stjepan. Izabrani portreti pravaša. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2011.
 • Mikavica, Dejan. Srpska politika u Hrvatskoj i Slavoniji: 1538–1918. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2015.
 • Miloradović, Goran. „Miroslav Krleža i pravaštvo. Prilog istoriji ideja i ideologija“. Istorija 20. veka, XXXVII, br. 2, (2019), 29–64. https://doi.org/10.29362/ist20veka.2019.2.mil.29-64
 • Milošević, Srđan. „Istorijski revizionizam i društveni kontekst“. U: Politička upotreba prošlosti. Urednici: Momir Samardžić, Milivoj Bešlin i Srđan Milošević, 11–26. Novi Sad: Ako, 2013.
 • Nikolić, Kosta. Prošlost bez istorije. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2003.
 • Novak, Viktor. Magnum crimen – pola vijeka klerikalizma u Hrvatskoj. Zagreb: Nakladni zavod Hrvatske, 1948.
 • Petrinović, Ivo. Politička misao Frana Supila. Split: Književni krug, 1988.
 • Prelog, Milan. „Frank Josip Dr.“. U: Narodna enciklopedija Srpsko-hrvatsko-slovenačka, I, A–H, 691. Zagreb: Zaklada tiskare narodnih novina, 1925.
 • Radenić, Andrija. „Marginalije na Povijest hrvatskog naroda“. Istorijski glasnik, br. 1–2, (1969), 87–108.
 • Radić, Stjepan. Frankova politička smrt (Izvješće o glavnoj razpravi u tiskovnoj parnici proti uredniku „Doma“). Zagreb: Hrvatska pučka seljačka tiskara, 1908.
 • Skerlić, Jovan. Pisci i knjige. Beograd: Prosveta, 1956.
 • Stančić, Nikša. Hrvatska nacija i nacionalizam u 19. i 20. stoljeću. Zagreb: Barbat, 2002.
 • Starčević, Ante. „Dru. Josipu Franku, Sisak 5.8.1893.“. U: Ante Starčević, Izabrani spisi. Priredio Blaž Jurišić, 395–401. Zagreb: Hrvatsko izdavalačko bibliografski zavod, 1943.
 • Strčić, Petar. „Zašto M. Ekmečić nije pobio niti jednu od mojih 49 primjedbi?“. Jugoslovenski istorijski časopis, 1–2, (1975), 183–184.
 • Strecha, Mario. Katoličko pravaštvo: politički katolicizam u Banskoj Hrvatskoj u predvečerje Prvoga svjetskog rata: (1904–1910). Zagreb: Srednja Europa, 2011.
 • Šegvić, Kerubin. Ante Starčević – njegov život i njegova djela. Zagreb: Tiskara Hrvatske stranke prava, 1911.
 • Šidak Jaroslav, Mirjana Gros, Igor Karaman i Dragovan Šepić. Povijest hrvatskog naroda g 1860–1914. Zagreb: Školska knjiga, 1968.
 • Štih, Peter. „Revizija povijesti i revizionizam u historiografiji? Svakako!“. Scrinia Slavonica, XIX, br. 1, (2019), 375–381.
 • Todorova, Мarija. Imaginarni Balkan. Beograd: Biblioteka XX vek, 1999.
 • Trifković, Srđa. Ustaše – balkansko srce tame. Beograd: Catena mundi, 2016.
 • Trogrlić, Marko. „Hrvatska i „hrvatsko pitanje“ u korespondenciji Josipa Franka i Moritza von Auffenberg-Komarowa (1908.-1910.)“. U: Pravaška misao i politika. Urednici Jasna Turkalj, Zlatko Matijević, Stjepan Matković, 167–180. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2007.
 • Tuđman, Franjo. Bespuća povijesne zbiljnosti. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1989.
 • Turkalj, Jasna. Pravaški pokret 1878.-1887. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2009.
 • Vinaver, Stanislav. „Beograd i g. Krleža“. U: Zli volšebnici. Polemike i pamfleti u srpskoj književnosti 1917–1943. Knjiga prva 1917–1929. Urednik Gojko Tešić, 389–392. Beograd: Slovo ljubve, Beogradska knjiga, 1983.
 • Vranicki, Predrag. Historija marksizma I. Zagreb: Naprijed, 1971.