Категорије

Dr Jasmina Milanović
Institut za savremenu istoriju
Beograd, Republika Srbija

 

Prof. dr Sanja Milenković
Kliničko-bolnički centar Zemun
Beograd, Republika Srbija 

 

Prof. dr sc. Marina Kos
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, Republika Hrvatska


RAD MILOSRDNIH SESTARA SV. VINKA PAULSKOG U BOLNICAMA U ZEMUNU I ZAGREBU

God. XXXVIII, 1/2020, str. 51–64
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2020.1.mil.51-64

 

APSTRAKT/REZIME:

Rad najstarije bolničke ustanove na teritoriji današnje Srbije – Zemunske bolnice neraskidivo je povezan sa dolaskom i radom milosrdnih sestara reda Sv. Vinka Paulskog. Red je počeo da se stvara 1617. godine kada je francuski sveštenik Vinsent de Pol (Vincent de Paul) počeo da okuplja žene koje su bile voljne da pomažu siromašnima i bolesnima, ali je zvanično osnovan 1633. godine. Prvih šest sestara je stiglo u Zagreb 1845. godine gde su u okviru samostana počele da neguju bolesnike. To će postati najstarija bolnica u Hrvatskoj. U Zemun su stigle 1887. kada su potpisale ugovor sa gradskim vlastima i preuzele upravu Gradske bolnice. Zahvaljujući njihovoj dobroj upravi i organizaciji bolnica je dobila novu zgradu i postala je moderna medicinska ustanova koja je pružala stručnu pomoć. Ovim bolnicama su upravljale i u njima radile sve do nacionalizacije 1948. godine.

 

KLJUČNE REČI: bolnica, milosrdne sestre, istorija medicine, Zagreb, Zemun

 

REFERENCE:

  • Bazala, Vladimir. „Dokumenti o zdravstvu u Vojnoj krajini, naročito o takozvanom kužnom kordonu“. Acta Historica medicinae pharmaciae, veterinae, 1–2, (1961), 64–82.
  • Dabižić, Miodrag. Zavičajni muzej – pregled prošlosti Zemuna. Beograd: Muzej grada Beograda, 1973.
  • Dabižić M., D. Ostojić, U. Hadžagić, D. Gril, T. Janjatović, R. Ninković, Z. Jocić. Dvesta godina Zemunske bolnice 1748–1984. Beograd: KBC „Zemun“, 1985.
  • Izveštaj Poglavarstva grada Zemuna za upravnu 1888. godinu. Zemun, 1890.
  • Jeremić, Risto. Medicinske prilike u Zemunu 1750–1900. Beograd: Biblioteka Centralnog higijenskog zavoda, 1937.
  • Klinička bolnica „Dr. Mladen Stojanović“ Zagreb 1845–1985. Priredio Vladimir Hudolin. Zagreb: Klinička bolnica „Dr. Mladen Stojanović“, 1985.
  • Marković, Petar. Zemun od najstarijih vremena pa do danas. Zemun, 1896.
  • Milanović, Jasmina, Sanja Milenković, Momčilo Pavlović i Dragoš Stojanović. „Osnivanje Zemunske bolnice“. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, vol. 142, 7/8, Beograd, (2014), 505–510.
  • Milenković Sanja, i Jasmina Milanović. „Kliničko bolnički centar Zemun kroz vekove – 20. vek“. Materia medice, vol. 30, br. 1, (2014), 1004–1017.
  • Vračić Berislava, i Alfonza Kovačić. Sestre milosrdnice Sv. Vinka Paulskog. Zagreb: Družba sestara milosrdnica Sv. Vinka Paulskog, 1996.