Categories

Jasmina Milanović, PhD
Institute for Contemporary History
Belgrade, Republic of Serbia

 

Sanja Milenković, PhD
Clinical Department of Pathology CHC Zemun
Belgrade, Republic of Serbia 

 

Marina Kos, PhD
Faculty of Medicine, University of Zagreb
Zagreb, Republic of Croatia


THE ACTIVITY OF THE ORDER OF THE SISTERS OF CHARITY OF ST. VINCENT DE PAUL IN HOSPITALS IN ZEMUN AND ZAGREB

Vol. XXXVIII, 1/2020, pp. 51–64
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2020.1.mil.51-64

 

ABSTRACT/RESUME

The work of the oldest medical facility on Serbian territory – the Zemun hospital, is inextricably connected with the arrival of the Sisters of Mercy of the Order of St. Vincent de Paul. The Order started forming in 1617 when the French priest Vincent de Paul began to gather women who were willing to help the poor and the sick. The official founding date of the Order is the year 1633. The first six sisters arrived in Zagreb in 1845, where they started taking care of patients within the monastery premises. This was the oldest hospital in Croatia. They arrived in Zemun in 1887 when they signed a contract with the city authorities and took over the management of the City Hospital. Thanks to their good administration and organization, the hospital got a new building and became a modern medical facility that provided professional help.

 

KEYWORDS: Hospital, Sisters of Charity, History of Medicine, Zagreb, Zemun

 

REFERENCES:

  • Bazala, Vladimir. „Dokumenti o zdravstvu u Vojnoj krajini, naročito o takozvanom kužnom kordonu“. Acta Historica medicinae pharmaciae, veterinae, 1–2, (1961), 64–82.
  • Dabižić, Miodrag. Zavičajni muzej – pregled prošlosti Zemuna. Beograd: Muzej grada Beograda, 1973.
  • Dabižić M., D. Ostojić, U. Hadžagić, D. Gril, T. Janjatović, R. Ninković, Z. Jocić. Dvesta godina Zemunske bolnice 1748–1984. Beograd: KBC „Zemun“, 1985.
  • Izveštaj Poglavarstva grada Zemuna za upravnu 1888. godinu. Zemun, 1890.
  • Jeremić, Risto. Medicinske prilike u Zemunu 1750–1900. Beograd: Biblioteka Centralnog higijenskog zavoda, 1937.
  • Klinička bolnica „Dr. Mladen Stojanović“ Zagreb 1845–1985. Priredio Vladimir Hudolin. Zagreb: Klinička bolnica „Dr. Mladen Stojanović“, 1985.
  • Marković, Petar. Zemun od najstarijih vremena pa do danas. Zemun, 1896.
  • Milanović, Jasmina, Sanja Milenković, Momčilo Pavlović i Dragoš Stojanović. „Osnivanje Zemunske bolnice“. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, vol. 142, 7/8, Beograd, (2014), 505–510.
  • Milenković Sanja, i Jasmina Milanović. „Kliničko bolnički centar Zemun kroz vekove – 20. vek“. Materia medice, vol. 30, br. 1, (2014), 1004–1017.
  • Vračić Berislava, i Alfonza Kovačić. Sestre milosrdnice Sv. Vinka Paulskog. Zagreb: Družba sestara milosrdnica Sv. Vinka Paulskog, 1996.