Категорије

Dr Srđan Cvetković
Institut za savremenu istoriju
Beograd, Republika Srbija

 

PROCES ZATIRANJA PARLAMENTARIZMA U SRBIJI I OBLICI PRITISAKA NA OPOZICIJU UOČI IZBORA 11. NOVEMBRA 1945.

God. XXXVIII, 2/2020, str. 151–172
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2020.2.cve.151-172

 

APSTRAKT/REZIME:

Rad donosi detaljnu analizu predizbornog procesa uoči izbora za Ustavotvornu skupštinu održanih 11. novembra 1945. u Srbiji. Prati se dinamika urušavanja parlamentarne demokratije od strane revolucionarne Komunističke partije skrivene iza Narodnog fronta. Analiziraju se metode i tehnike razbijanja opozicionih partija, gušenja slobode medija i pritisaka i progona kojima su bili izloženi opozicioni političari koji su na kraju pribegli bojkotu kao poslednjem sredstvu političke borbe. Ishod tog procesa bio je ukidanje parlamentarnog poretka i demokratije u Srbiji. Rad se zasniva na analizi onovremene štampe, koja je precizno odražavala proces ukidanja parlamentarizma, kao i na podacima iz literature.

 

KLJUČNE REČI: Srbija, izbori, demokratija, politička kultura, komunizam, parlamentarizam

 

REFERENCE:

 • Bondžić, Dragomir. Župa – Srez u Srbiji 1944–1945. Politika, prosveta, kultura. Aleksandrovac: Zavičajni muzej Župe, 2018.
 • Cvetković, Srđan. Između srpa i čekića Likvidacija „narodnih neprijatelja“ 1944–1953. Beograd: Službeni glasnik, 2015.
 • Danilović, Rajko. Upotreba neprijatelja, Valjevo 1993.
 • Dimitrijević, Bojan. Građanski rat u miru. Uloga armije i službe bezbednosti u obračunu s apolitičkim protivnicima Titovog režima 1944–1954. Beograd: Srpska reč, 2003.
 • Dimitrijević, Bojan. “Intelligence and Security Services in Tito’s Yugoslavia 1944–1966”. Istorija 20. veka, br. 2, (2019), 9–28.

https://doi.org/10.29362/ist20veka.2019.2.dim.9-28

 • Dunjić, Živka S. Umčari. Beograd: Kulturno-prosvetna zajednica Srbije, 2019.
 • Jovanović, Dragoljub. Medaljoni, knj. I–IV. Beograd: Službeni glasnik, 2008.
 • Koštunica Vojislav, i Kosta Čavoški. Stranački pluralizam ili monizam: obnova i zatiranje posleratne opozicije. Beograd: Privredno-pravni priručnik, 1990.
 • Lazić, Branko. Titov režim i pokret u Jugoslaviji, Gornji Milanovac: Dečje novine, 1992.
 • Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944–1946: dokumenti. Priredili Dizdar Zdravko, Vladimir Geiger, Milan Pojić, i Mate Rupić. Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2005.
 • Pavlović, Momčilo. Za Tita ili za kralja. Izbori za Ustavotvornu skupštinu 11. novembra 1945. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2019.
 • Petranović, Branko. Političke i pravne prilike za vreme Privremene vlade DFJ. Beograd: Institut društvenih nauka, 1969.
 • Politbiro CK KPJ 1945–1948. Priredio Branko Petranović. Beograd: Arhiv Jugoslavije, 1995.
 • Radelić, Zdenko. „Narodni glas“, Časopis za suvremenu povijest, br. 1, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 1993.
 • Radelić, Zdenko. Hrvatska u Jugoslaviji 1945–1991, od zajedništva do razlaza, Zagreb: Hrvatski institut za povijest, Školska knjiga, 2006.