Категорије

Dr hab. Zdzislaw Biegański [Zdislav Bjeganjski]
Univerzitet Kazimir Veliki, Institut za istoriju i međunarodne odnose
Bidgošć, Poljska

 

Dr Joanna Szczutkowska [Joana Ščutkovska]
Univerzitet Kazimir Veliki, Institut za istoriju i međunarodne odnose
Bidgošć, Poljska

 

POLJSKO JAVNO MNJENJE O BOMBARDOVANJU JUGOSLAVIJE 1999. GODINE

God. XXXV, 2/2017, str. 9–28
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2017.2.bie.9-28

 

APSTRAKT/REZIME: U članku se razmatra akcija NATO u Srbiji 1999. godine. U prvom planu su kontroverze u Poljskoj koje je ta akcija izazvala. Podrška intervenciji u poljskom društvu bila je visoka, ali se uporedo sa produžavanjem bombardovanja procenat njenih pristalica smanjivao. Polovina Poljaka je odobravala akciju (osobe desničarskih ili centrodesničarskih stavova). Neznatno manje je bilo protiv (pristalice levice). Rat NATO-a sa Jugoslavijom je postao tema brojnih poljskih publikacija u kojima su predstavljena različita mišljenja. Deo listova je bio naklonjen intervenciji (Gazeta Viborča), a drugi su prema njoj bili izrazito kritični (Tribuna, Nje, Điš, Misl Polska, Naša Polska, kao i Naš Đennjik). Autori ukazuju da su sećanja i refleksije o događajima koji su se odigrali 1999. u Jugoslaviji još živi u Poljskoj.

 

KLJUČNE REČI: Poljska, Jugoslavija, NATO, štampa, Kosovo

 

IZVORI:

 

REFERENCE:

 • Biegański, Przemysław. „Współpraca miast partnerskich na przykładzie Bydgoszczy i Kragujevaca“. U: Polska i Jugosławia w stosunkach międzynarodowych po II wojnie światowej, Zbornik radova. Urednici Momčilo Pavlović, Andrzej Zaćmiński, 371–384. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2014.
 • Bilski, Ryszard. Kocioł bałkański. Warszawa: Bertelsmann Media, 2000.
 • Czubiński, Antoni. Historia powszechna XX wieku. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2003.
 • Gibas-Krzak, Danuta. Serbsko-albański konflikt o Kosowo w XX wieku. Uwarunkowania – przebieg – konsekwencje. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009.
 • Jureńczyk, Łukasz. Polska w Sojuszu Północnoatlantyckim. Wojsko Polskie w operacjach reagowania kryzysowego NATO. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016.
 • Kubiak, Krzysztof. „Poheroiczny Zachód wobec wyzwań militarnych pierwszych dekad XXI wieku“. U: Czynnik wojskowy w środowisku międzynarodowym na przełomie XX i XXI wieku, Zbornik radova. Urednici Łukasz Jureńczyk, Sławomir Sadowski, Marcin Jastrzębski, Jan Waskan, 15–33. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016.
 • Kuczyński, Maciej. Krwawiąca Europa. Konflikty zbrojne i punkty zapalne w latach 1990–2000. Tło historyczne i stan obecny. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 2001.
 • Orzelska, Agnieszka. Polityka zagraniczna Polski wobec wybranych kwestii spornych w stosunkach transatlantyckich (1989–2004). Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, 2011.
 • Partie i koalicje polityczne III Rzeczypospolitej. Ur: Paszkiewicz, Krystyna. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000.
 • Szurmiński, Łukasz. Mechanizmy propagandy. Wizerunek konfliktu kosowskiego w publicystyce. Warszawa: Aspra, 2008.
 • Waldenberg, Marek. Rozbicie Jugosławii. Jugosłowiańskie lustro międzynarodowej polityki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2005.