Categories

Dr hab. Zdzislaw Biegański

Casimir the Great University, Institute for History and International Relations

Bydgoszcz, Poland

 

Dr Joanna Szczutkowska

Casimir the Great University, Institute for History and International Relations

Bydgoszcz, Poland

 

POLISH PUBLIC OPINION TOWARD 1999 BOMBING OF YUGOSLAVIA

Vol. XXXV, 2/2017, pp. 9–28
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2017.2.bie.9-28

 

ABSTRACT/RESUME: The decision of the North Atlantic Treaty Organization (NATO) to use armed force to end the Kosovo crisis has caused much emotion and controversy in Poland. There was much public interest in the Balkans during the 1999 NATO bombing. Polish support for NATO intervention was high, but the extension of the bombing had resulted in a decrease in the percentage of its supporters. Half of the Poles approved the action, mainly those with right-wing or center-right views. Slightly less were opposed. The left-wing followers did not generally support the intervention. The events in the Balkans were regularly followed in Poland. The possible scenarios for the Kosovo situation, as well as the consequences of the war were considered, both in the context of humanitarian crisis and of Yugoslav history and identity. NATO’s war against Yugoslavia has become the subject of numerous Polish publications. The media presented as different opinions on the NATO’s intervention as political forces. Some of the titles were supportive (eg. „Gazeta Wyborcza“) and some were extremely critical. Among the opponents to the intervention were the titles closely associated with radical political groups, from both left and right of the political spectrum: „Trybuna“, „NIE“, „Dziś“, „Myśl Polska“, „Nasza Polska“ oraz „Nasz Dziennik“. Only a few managed to maintain a balanced attitude towards the activities of the Alliance in Balkans (eg. „Polityka“). Remembrance and reflection on the events that happened in 1999 in Yugoslavia are kept alive in Poland.

 

KEYWORDS: Poland, Yugoslavia, NATO, media, Kosovo

 

SOURCES:

 

REFERENCES:

 • Biegański, Przemysław. „Współpraca miast partnerskich na przykładzie Bydgoszczy i Kragujevaca“. U: Polska i Jugosławia w stosunkach międzynarodowych po II wojnie światowej, Zbornik radova. Urednici Momčilo Pavlović, Andrzej Zaćmiński, 371–384. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2014.
 • Bilski, Ryszard. Kocioł bałkański. Warszawa: Bertelsmann Media, 2000.
 • Czubiński, Antoni. Historia powszechna XX wieku. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2003.
 • Gibas-Krzak, Danuta. Serbsko-albański konflikt o Kosowo w XX wieku. Uwarunkowania – przebieg – konsekwencje. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009.
 • Jureńczyk, Łukasz. Polska w Sojuszu Północnoatlantyckim. Wojsko Polskie w operacjach reagowania kryzysowego NATO. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016.
 • Kubiak, Krzysztof. „Poheroiczny Zachód wobec wyzwań militarnych pierwszych dekad XXI wieku“. U: Czynnik wojskowy w środowisku międzynarodowym na przełomie XX i XXI wieku, Zbornik radova. Urednici Łukasz Jureńczyk, Sławomir Sadowski, Marcin Jastrzębski, Jan Waskan, 15–33. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016.
 • Kuczyński, Maciej. Krwawiąca Europa. Konflikty zbrojne i punkty zapalne w latach 1990–2000. Tło historyczne i stan obecny. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 2001.
 • Orzelska, Agnieszka. Polityka zagraniczna Polski wobec wybranych kwestii spornych w stosunkach transatlantyckich (1989–2004). Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, 2011.
 • Partie i koalicje polityczne III Rzeczypospolitej. Ur: Paszkiewicz, Krystyna. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000.
 • Szurmiński, Łukasz. Mechanizmy propagandy. Wizerunek konfliktu kosowskiego w publicystyce. Warszawa: Aspra, 2008.
 • Waldenberg, Marek. Rozbicie Jugosławii. Jugosłowiańskie lustro międzynarodowej polityki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2005.