Категорије

Dr Milan Gulić
Institut za savremenu istoriju
Beograd, Republika Srbija

 

PARALELNA VLADA RISTE MATKOVIĆA 1992. PRILOG PROUČAVANJU POLITIČKIH SUKOBA U REPUBLICI SRPSKOJ KRAJINI

God. XXXIX, 1/2021, str. 153–174
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2021.1.gul.153-174

 

APSTRAKT/REZIME:

Prerastanje Srpske autonomne oblasti Krajine u Republiku Srpsku Krajinu bilo je praćeno međunarodnim pritiscima radi prihvatanja plana američkog diplomate Sajrusa Vensa i otpočinjanja mirovne operacije Ujedinjenih nacija, ali i pritiscima vlasti u Beogradu na rukovodstvo srpskih institucija u Kninu. Takva atmosfera dovela je i do značajnih političkih sukoba u Krajini. Smjenjivanje prvog predsjednika Republike Srpske Krajine Milana Babića i obaranje Vlade kojom je rukovodio, a zatim njegovo odbijanje da prihvati smjenu, doveli su do stvaranja „paralelne“ Vlade Krajine, na čije čelo je postavljen dotadašnji ministar pravosuđa i uprave Risto Matković. Vlada je potrajala svega nekoliko mjeseci, djelujući paralelno sa Vladom Zdravka Zečevića, i za to vrijeme nije ostvarila gotovo nikakav uticaj izvan Knina, u kojem su opštinske vlasti bile u rukama Milana Babića i njegovih političkih pristalica. Rad je zasnovan na arhivskoj građi, objavljenim dokumentima, štampi, relevantnoj literaturi i sjećanjima učesnika događaja.

 

KLJUČNE REČI: Risto Matković, Republika Srpska Krajina, Vlada Republike Srpske Krajine, Skupština Republike Srpske Krajine, Milan Babić, Mile Paspalj

 

REFERENCE:

 • Barić, Nikica. Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.–1995. Zagreb: Golden marketing, Tehnička knjiga, 2005.
 • Gulić, Milan. „Proglašenje Republike Srpske Krajine: u sjenci Vensovog plana“. U: Građanski rat u Hrvatskoj 1991–1995, XI–XII. Urednik Milojko Budimir, 274–337. Beograd: Udruženje Srba iz Hrvatske, Srpsko kulturno društvo Zora, Srpska čitaonica Dr Jovan Rašković,
 • Kablar, Jovan. Sjećanja: od Golubića do Beograda. Beograd: Udruženje Srba iz Hrvatske, Udruženje penzionera iz Hrvatske, Zavičajno udruženje Golubić, 2016.
 • Miškulin, Ivica. „Republika Hrvatska i mirovna operacija Ujedinjenih naroda: kada, kako i zašto je došlo do njezine realizacije?“. Historijski zbornik, LXIV, br. 1, (2011), 121–159.
 • Mladineo, Goran, ur. Tuđmanov arhiv. Korespondencija predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana od 1990. do 1999. godine, I, Godine stvaranja i obrane: 1990.–1991. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, Hrvatski institut za povijest, 2015.
 • Paspalj, Mile. Album iz Krajine. Sarajevo: MNIPT Javnost, 1996.
 • Paspalj, Mile. Razotkrivanje istine. Beograd: Kulturna zajednica Krajine, 2015.
 • Pauković, Davor, prir. Uspon i pad „Republike Srpske Krajine“. Dokumentarni kronološki prikaz nastanka i propasti paradržave. Zagreb: Centar za politološka istraživanja, 2005.
 • Radulović, Srđan. Sudbina Krajine. Beograd: Dan graf, 1996.
 • Rupić, Mate, ur. Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.–1995. Dokumenti, II, Dokumenti institucija pobunjenih Srba u Republici Hrvatskoj (1990.–1991.). Zagreb: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2007.
 • Rupić, Mate, ur. Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.–1995. Dokumenti, IV, Dokumenti institucija pobunjenih Srba u Republici Hrvatskoj (siječanj–lipanj 1992). Zagreb: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2008.
 • Ružić, Slaven. Djelovanje „Vlade Republike Srpske Krajine“ 1991.–1995. Zagreb: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, 2017.
 • Stojković, Momir, prir. Balkanski ugovorni odnosi 1876–1996. Dvostrani i višestrani međunarodni ugovori i drugi diplomatski akti o državnim granicama, političkoj i vojnoj saradnji, verskim i etničkim manjinama, III (1946–1996). Beograd: Službeni list SRJ, Međunarodna politika, 1999.
 • Šušić Slavoljub, Zlatoje Terzić i Nikola Petrović, prir. Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990–1991. godine. Beograd: Generalštab Vojske Jugoslavije, Sektor za školstvo, obuku, naučnu i izdavačku delatnost, Uprava za naučnu i izdavačku delatnost, 2002.