Categories

Milan Gulić, PhD
Institute for Contemporary History
Belgrade, Republic of Serbia

 

PARALLEL GOVERNMENT OF RISTO MATKOVIĆ (1992). CONTRIBUTION TO THE STUDY OF POLITICAL CONFLICTS IN THE REPUBLIC OF SERBIAN KRAJINA

Vol. XXXIX, 1/2021, pp. 153–174
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2021.1.gul.153-174

 

ABSTRACT/RESUME:

In early 1992, there was a conflict between Knin and Belgrade over the acceptance of the Vance plan. The conflict also affected relations on the political scene of the Republic of Serbian Krajina. There was a split into two factions. One was headed by President Milan Babić, who was against the Vance plan, and the other was Parliament Speaker Mile Paspalj, who under pressure from Belgrade accepted the plan. In those conflicts, there was a parallelism of power, so during February, March, and April of 1992, the Krajina had two governments. The focus of this paper is on the parallel government whose first minister was Risto Matković. His government was loyal to Milan Babić and had no significant support outside Knin. It held only three sessions and tried to counter the Government of Zdravko Zečević, which had the support of the Parliament of the Republic of Serbian Krajina and of official Belgrade, which was a crucial moment in the exercise of political power in the Krajina throughout its existence. The paper is based on unreleased archival materials, published documents, press, memoirs, and professional literature.

 

KEYWORDS: Risto Matković, Republic of Serbian Krajina, Government of the Republic of Serbian Krajina, Parliament of the Republic of Serbian Krajina, Milan Babić, Mile Paspalj

 

REFERENCES:

 • Barić, Nikica. Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.–1995. Zagreb: Golden marketing, Tehnička knjiga, 2005.
 • Gulić, Milan. „Proglašenje Republike Srpske Krajine: u sjenci Vensovog plana“. U: Građanski rat u Hrvatskoj 1991–1995, XI–XII. Urednik Milojko Budimir, 274–337. Beograd: Udruženje Srba iz Hrvatske, Srpsko kulturno društvo Zora, Srpska čitaonica Dr Jovan Rašković,
 • Kablar, Jovan. Sjećanja: od Golubića do Beograda. Beograd: Udruženje Srba iz Hrvatske, Udruženje penzionera iz Hrvatske, Zavičajno udruženje Golubić, 2016.
 • Miškulin, Ivica. „Republika Hrvatska i mirovna operacija Ujedinjenih naroda: kada, kako i zašto je došlo do njezine realizacije?“. Historijski zbornik, LXIV, br. 1, (2011), 121–159.
 • Mladineo, Goran, ur. Tuđmanov arhiv. Korespondencija predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana od 1990. do 1999. godine, I, Godine stvaranja i obrane: 1990.–1991. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, Hrvatski institut za povijest, 2015.
 • Paspalj, Mile. Album iz Krajine. Sarajevo: MNIPT Javnost, 1996.
 • Paspalj, Mile. Razotkrivanje istine. Beograd: Kulturna zajednica Krajine, 2015.
 • Pauković, Davor, prir. Uspon i pad „Republike Srpske Krajine“. Dokumentarni kronološki prikaz nastanka i propasti paradržave. Zagreb: Centar za politološka istraživanja, 2005.
 • Radulović, Srđan. Sudbina Krajine. Beograd: Dan graf, 1996.
 • Rupić, Mate, ur. Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.–1995. Dokumenti, II, Dokumenti institucija pobunjenih Srba u Republici Hrvatskoj (1990.–1991.). Zagreb: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2007.
 • Rupić, Mate, ur. Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.–1995. Dokumenti, IV, Dokumenti institucija pobunjenih Srba u Republici Hrvatskoj (siječanj–lipanj 1992). Zagreb: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2008.
 • Ružić, Slaven. Djelovanje „Vlade Republike Srpske Krajine“ 1991.–1995. Zagreb: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, 2017.
 • Stojković, Momir, prir. Balkanski ugovorni odnosi 1876–1996. Dvostrani i višestrani međunarodni ugovori i drugi diplomatski akti o državnim granicama, političkoj i vojnoj saradnji, verskim i etničkim manjinama, III (1946–1996). Beograd: Službeni list SRJ, Međunarodna politika, 1999.
 • Šušić Slavoljub, Zlatoje Terzić i Nikola Petrović, prir. Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990–1991. godine. Beograd: Generalštab Vojske Jugoslavije, Sektor za školstvo, obuku, naučnu i izdavačku delatnost, Uprava za naučnu i izdavačku delatnost, 2002.