Категорије

Dr Slobodan Selinić
Institut za noviju istoriju Srbije
Beograd, Srbija

 

JOSIP BROZ TITO I SPOROVI OKO JEZIKA U JUGOSLAVIJI 1967.

God. XXXV, 1/2017, str. 149–166
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2017.1.sel.149-166

 

APSTRAKT/REZIME: Jezičko pitanje je u martu 1967. zaokupilo pažnju jugoslovenske javnosti objavljivanjem „Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika“ potpisane od strane hrvatskih naučnih i kulturnih institucija i „Predloga za razmišljanje“ grupe srpskih pisaca, čime su nacionalni sporovi dodatno zaoštreni. Cilj rada je da odgovori na pitanje kako je Josip Broz Tito reagovao na ovaj jezički sukob, koje je stavove iznosio u javnim nastupima, a koje na zatvorenim sastancima i kako su doživljavani njegova uloga i međuna-cionalni odnosi u brojnim pismima koje je tih sedmica dobijao.

 

KLJUČNE REČI: Josip Broz Tito, jezik, 1967, Jugoslavija

 

IZVORI:

 • Istorijski arhiv Beograda (IAB), fond Gradski komitet Saveza komunista Srbije (GK SKS) Beograd
 • Arhiv Jugoslavije (AJ), fond 837, Kabinet Predsednika Republike (KPR); fond 112, Tanjug
 • Diplomatski arhiv Ministarstva spoljnih poslova Srbije (DA MSP), Politička arhiva (PA), 1967, Mađarska, Italija, SR Nemačka, Poljska, ČSSR, Jugoslavija, Austrija
 • „Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika“, Telegram, 359, 17. 3. 1967, 1.
 • „Šta sadrži Predlog za razmišljanje“, Borba, 4. 1967, 5.
 • Deklaracija o hrvatskom jeziku s prilozima i Deset teza. Zagreb: Matica hrvatska, 1991.
 • Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika. Građa za povijest Deklaracije, pripremila Jelena Hekman. Zagreb: Matica hrvatska, 1997.

 

REFERENCE:

 • Babić, Stjepan. „Deklaracija – činjenice i pretpostavke“. Jezik, 1 (2008), 12–19.
 • Bakulić Ivičević, Jozo. „Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika u sklopu suvremene hrvatske povijesti“. Kolo, 1–2 (2009), 146–150.
 • Bešlin, mr Milivoj. „Pokušaj modernizacije u Srbiji. Između „revolucionarnog kursa“ i reformskih težnji“. Doktorska disertacija, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, odsek za istoriju, 2014.
 • Lisac, Josip. „Deklaracija i njeni sastavljači“. Kolo, 1–2 (2009), 118–121.
 • Nikolić, Kosta. Srpska književnost i politika (1945–1991), glavni tokovi. Beograd: Zavod za udžbenike, 2012.
 • Petranović, Branko. Istorija Jugoslavije 1918–1988, treća knjiga. Beograd: Nolit, 1988.
 • Selinić, Slobodan. „Reakcije komunista Beograda na „Predlog za razmišljanje“ književnika Srbije 1967: dokumenta“. Tokovi istorije, 1 (2015), 163–186.
 • Vučetić, Radina. Monopol na istinu. Partija, kultura i cenzura u Srbiji šezdesetih i sedamdesetih godina XX veka. Beograd: Clio, 2016.
 • Živković, Milutin. „Poseta Josipa Broza Tita Kosovu i Metohiji (25–28. marta 1968. godine) u svetlu postbrionskih dešavanja u pokrajini“. Baština, 30 (2011), 135–151.