Категорије

Dr Dalibor Velojić
Institut za srpsku kulturu
Priština–Leposavić, Republika Srbija

 

INŽINJERIJSKE JEDINICE U VOJSCI KRALJEVINE SHS/JUGOSLAVIJE 1918–1941.

God. XXXIX, 2/2021, str. 279–294
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2021.2.vel.279-294

 

APSTRAKT/REZIME:

U članku se, na osnovu arhivske građe i relevantne literature, razmatra organizacija, formacija i delovanje jedinica roda inžinjerije u jugoslovenskoj vojsci u periodu 1918–1941. godine, tačnije do početka Aprilskog rata. Reč je o tehničkom rodu vojske koji je za obezbeđenje borbenih dejstava koristio savremena dostignuća nauke i tehnike u meri koja je bila dostupna tadašnjoj vojsci. Kroz inžinjerijske radove i obuku regruta može se posmatrati i jedan od aspekata uloge vojske u modernizaciji društva.

 

KLJUČNE REČI: Vojska Kraljevine SHS/Jugoslavije, inžinjerija, pioniri, pontoniri, inžinjerijski radovi

 

REFERENCE:

 • Avramovski, Živko, prir. Britanci o Kraljevini Jugoslaviji, Beograd–Zagreb: Arhiv Jugoslavije–Globus, 1986.
 • Aranđelović, Nikola. „Značaj golubije pošte i njena primena“. Ratnik, VII/1922, 103–110.
 • Begović, Stojan. „Organizacija telegrafske službe u našoj vojsci“. Ratnik, VIII/1923, 32–44.
 • Bjelajac, Mile. Vojska Kraljevine SHS/Jugoslavije 1922–1935. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 1994.
 • Bjelajac, Mile. Generali i admirali Kraljevine Jugoslavije. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2004.
 • V. B. „Inžinjerska oficirska škola“. Inžinjeriski glasnik, I–II/1931, 199–215.
 • Danda, Ć. „Motorizacija pontonira“. Inžinjerijski glasnik, I/1932, 45–58.
 • Danda, Ć. „Opažanja sa manevra 1929“. Inžinjerijski glasnik, III/1930, 153–158.
 • Definitivni rezultati popisa stanovništva od 31. marta 1931. III. Beograd: Državna štamparija, 1938.
 • Đelošević, M. „Upotreba Pionira“. Ratnik, III/1924, 67–86.
 • Jovanović, Stevan. „Železničke jedinice“. Vojna enciklopedija, 10. Beograd: Vojnoizdavački zavod, 1972.
 • Manojlović, Pavle. „Naoružanje i upotreba pionira u ratu“. Ratnik, II/1938, 1–17.
 • Milićević, Milić. Reforma vojske Srbije 1897–1900. Beograd: Vojnoizdavački zavod, 2002.
 • Nedić, Milan. „Naša vojska i spomenik Neznanom junaku na Avali“, Ratnik, I/1939, 1–20.
 • Pavlović, Vojislav. „Odabiranje mladića za pontonire“. Inžinjeriski glasnik, V/1928, 78–82.
 • Ratković Kostić, Slavica. Evropeizacija srpske vojske 1878–1903. Beograd: Vojnoistorijski institut, 2007.
 • Rockov, Borivoje. „Inžinjerija“. Vojna enciklopedija, 3. Beograd: Vojnoizdavački zavod, 1972.
 • Simović, Božidar. „Zadaci železničkih jedinica u ratu“, Ratnik, X/1933, 65–82.
 • Terzić, Velimir. Jugoslavija u Aprilskom ratu 1941. Titograd: Grafički zavod, 1963.
 • M. Š. „Razmatranja o načinu spremanja inžinjerskih starešina i stručnim inžinjerskim školama“. Inžinjeriski glasnik, I/1934, 102–133.
 • Uredništvo, „Izrada spomenika Neznanom junaku na Avali“, Inžinjerijski glasnik, II/1936, 119–155; III/1937, 63–95; I/1937, 88–162.
 • Velojić, Dalibor. „Analfabetski kursevi u Vojsci Kraljevine SHS/Jugoslavije 1918–1941“, Istorija 20. veka, br. 1, (2019), 37–52. https://doi.org/10.29362/ist20veka.2019.1.vel.37-52
 • Velojić, Dalibor. Vojska u Nišu 1918–1941. Leposavić: Institut za srpsku kulturu Priština, 2014.
 • Vojno-sanitetski statistički godišnjak za 1926. i 1927. Beograd: Ministarstvo vojske i mornarice, 1929.