Категорије

Dr Petar Dragišić
Institut za noviju istoriju Srbije

Beograd, Republika Srbija

 

HRVATSKA POLITIČKA EMIGRACIJA I JUGOSLAVIJA POČETKOM OSAMDESETIH GODINA. PRIPREME ZA ZAVRŠNI OBRAČUN

God. XXXVIII, 2/2020, str. 203–218
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2020.2.dra.203-218

 

APSTRAKT/REZIME:

U članku su prikazani osnovni elementi organizovanja i delovanja hrvatske političke emigracije početkom osamdesetih godina prošlog veka. Akcenat je stavljen na formiranje i delovanje dve najznačajnije organizacije hrvatske emigracije u tom periodu – Hrvatskog narodnog vijeća i Hrvatskog državotvornog pokreta. Izneti su detalji o načinima njihovog delovanja, a funkcionisanje hrvatske emigracije stavljeno je u širi međunarodni kontekst. Rad je nastao analizom sekundarnih izvora i neobjavljene arhivske građe.

 

KLJUČNE REČI: Hrvati, emigracija, Hrvatsko narodno vijeće, Mate Meštrović, Jugoslavija

 

REFERENCE:

 • Bošković, Milo. Šesta kolona. Nastanak, organizacija i delovanje antijugoslovenske fašističke emigracije. Zagreb–Novi Sad: Dnevnik, 1985.
 • Bulatović Ljiljana, i Božidar Spasić. Smrt je njihov zanat: dokumenti ustaškog terorizma, Beograd: Politika, 1993.
 • Cvetković, Srđan. „Terorizam i jugoslovenska politička emigracija“. Istorija 20. veka, br. 2, (2014), 171–197. https://doi.org/10.29362/ist20veka.2014.2.cve.171-198
 • Dimitrijević, Bojan. „Istorijski aspekti terorizma u Srbiji“. Istorija 20. veka, 1, (2008), 131–140.
 • Dragišić, Petar. “Operation Phoenix in Yugoslavia in the Summer of 1972 and Yugoslav-Austrian Relations”. Tokovi istorije, 3, (2018), 87–106. https://doi.org/10.31212/tokovi.2018.3.dra.87-106
 • Dragišić Petar, i Olivera Dragišić. Jugoslavija i Bugarska 1944–1980: hronika neuspešnog prijateljstva. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2019.
 • Dragišić, Petar. Ko je pucao u Jugoslaviju? Jugoslovenska politička emigracija 1968–1980. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije,
 • Jareb, Mario. „Hrvatska politička emigracija 1928–1990“. U: Hrvatska politika u XX stoljeću. Ur. Ljubomir Antić, 307–336. Zagreb: Matica hrvatska, 2006.
 • Kalabić, Radovan. Srpska emigracija. Prilozi za istoriju srpskog iseljeništva (1830–1992) – drugo, dopunjeno izdanje. Beograd/Njujork: b. i., 1995.
 • Makedonskijat v“pros v b“lgaro-jugoslavskite otnoshenija 1968–1989, chast 2. Sofija: D“rzhavna agencija „Arhivi“, 2012.
 • Meštrović, Mate. U vrtlogu hrvatske politike. Kazivanje Peri Zlataru. Zagreb: Golden marketing, 2003.
 • Pavlica, Branko. Antijugoslovenska aktivnost neprijateljske emigracije u SR Nemačkoj (1951–1984). Smederevo: Naš glas, 1990.
 • Ristanović, Petar. „Srpska intelektualna elita i kosovsko pitanje 1974–1989“. Doktorska disеrtacija, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za istoriju, 2018.
 • Spasić, Božidar. Lasica koja govori: osnovne pretpostavke borbe protiv terorizma. Beograd: autor, 2000.
 • Vukušić, Bože. Tajni rat UDBE protiv hrvatskoga iseljeništva. Zagreb: Klub hrvatskih povratnika iz iseljeništva, 2001.