Категорије

Dr Srđan Cvetković
Institut za savremenu istoriju
Beograd, Republika Srbija


DELOVANJE „UNUTRAŠNJEG NEPRIJATELJA“ U SRBIJI 1968–1975.

God. XXXVII, 2/2019, str. 239–256
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2019.2.cve.239-256

 

APSTRAKT/REZIME:

Rad daje presek i analizu delovanja „unutrašnjih neprijatelja“ u SFRJ početkom 1970-ih godina onako kako ih je videla Služba državne bezbednosti. Na osnovu od skora pristupačnih dokumenata analizira se delovanje službe bezbednosti prema šarolikoj opoziciji komunističkom režimu i disidentima u Srbiji u vreme reafirmacije kursa „čvrste ruke“ koji je nastupio kao reakcija na „liberalistička skretanja“. Na osnovu ovih dokumenata moguće je sagledati strukturu „neprijatelja“, brojnost, oblike i načine delovanja kako nosioca otpora tako i represivnih odgovora partije i države na ove izazove.

 

KLJUČNE REČI: Srbija, komunizam, unutrašnji neprijatelj, represija, politički zatvorenici, tajna policija

 

REFERENCE:

 • Banković, Sava. U predvorju pakla. Beograd: Catena mundi, 2018.
 • Bondžić, Dragomir. „Kordun u Socijalističkoj Jugoslaviji (1945–1990)“. U: Kordun od Vojne granice do Republike Srpske Krajine 18811995. Urednik Momčilo Pavlović, 317–494. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2018. DOI: 10.29362/2275.bon.317-478
 • Cvetković, Srđan. Između srpa i čekića 2 – Politička represija u Srbiji 1953–1985. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2011.
 • Flere, Sergej. Jugoslavija se raspala i pre uspona Miloševića, Slobodna Evropa, https://www.slobodnaevropa.org/a/specijal-100-godina-jugoslavije-sergej-flere/29561483.html (pristupljeno 15. 1. 2019).
 • Popov, Nebojša. Društveni sukobi – izazov sociologiji. Beograd: Službeni glasnik, 2008.
 • Popović, Srđa. Poslednja instanca I. Beograd: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, 2003.
 • Ridli, Džasper. Tito – biografija. Novi Sad: Prometej, 1998.
 • Spehnjak Katarina, i Vjekoslav Cipek. „Disidenti, opozicija i otpor – Hrvatska i Jugoslavija 1945–1990.“ Časopis za suvremenu povijest, br. 2, (2007), 255–297.
 • Trešnjić, Milan. Vreme razlaza-od Briona do Karađorđeva. Beograd: Književne novine, 1989.
 • Tripković, Đoko. „Međunarodni položaj Jugoslavije i vojna intervencija u Čehoslovačkoj 1968“. Istorija 20. veka, br. 1, (2008), 115–130.
 • Vujić, Jure. Trg maršala Tita – mitovi i realnosti titoizma. Zagreb: Hrvatska uzdanica, 2007.