Категорије

Dr Milan Gulić
Institut za savremenu istoriju
Beograd, Srbija

 

DALMATINSKA JAVNOST I SARAJEVSKI ATENTAT

God. XXXIV, 1/2016, str. 31–54
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2016.1.gul.31-54

 

APSTRAKT/REZIME:U radu se analizira odjek Sarajevskog atentata u Dalmaciji, najjužnijoj pokrajini Austro-Ugarske monarhije. S obzirom na to da je samo nekoliko dana prije ubistva nadvojvoda Franc Ferdinand bio pozdravljen u Dalmaciji, kao i na južnoslovensku kompaktnost, ali nacionalnu izmiješanost u toj pokrajini, odjek sarajevskih događaja u Dalmaciji bio je snažan, ali vrlo karakterističan. Članak je nastao na osnovu arhivskih dokumenata, memoarskih i stručnih istoriografskih radova i periodike.

 

KLJUČNE REČI: Dalmacija, Austro-Ugarska, štampa, Sarajevski atentat, hapšenja

 

REFERENCE:

 • Karaulac, Miroslav. „Andrićeva pisma Evgeniji Gojmerac“. Sveske Zadužbine Ive Andrića, III, (1985), 45–96.
 • Makale, Manfred. Zadnji popis pučanstva u Dalmaciji. Beč: Adria, 1912.
 • Morović, Hrvoje. Građa za bibliografiju splitske periodike. Novine 1875–1941. Split: Izdanja Naučne biblioteke, 1968.
 • Werk, Hugo. „Predratni omladinski pokret u Dalmaciji. Jedan dokumenat“. Nova Evropa, XII, br. 11, (1925), 363–366.
 • Zapisi dr Josipa Smodlake, Zemun: Mostar, 2012.
 • Bartulović, Niko. Od Revolucionarne Omladine do Orjune. Split: Direktorijum Orjune, 1925.
 • Dominković, Kristo P. Piljci i kržine. Uspomene i refleksije iz taoštva i internacije 1914.–1917. Dubrovnik, 1922.
 • Meštrović, Ivan. Uspomene na političke ljude i događaje. Zagreb: Matica hrvatska, 1969.
 • Nižetić-Čulić, Maja. „Iz moje stare bilježnice“. Sveske Zadužbine Ive Andrića, XVIII, (1999), 75–83.
 • Tartaglia, Oskar. Moje uspomene iz borbe protiv crno-žutog orla. Zagreb/Split, 1928.
 • Bendiš, Ivan. „Sokolstvo u Boki Kotorskoj“. Soko na Jadranu, VI, br. 6–7, (1931), 148–150.
 • Beroš, Josip. „Dalmacija pod terorom posljednje austrijske, Attemsove administracije“. Zadarska revija, XIII, br. 6, (1964), 562–577.
 • Beroš, Josip. „Dubrovčani – taoci i veleizdajnici za vrijeme prvog svjetskog rata“. Dubrovnik, IX, br. 4, (1966), 73–98.
 • Bralić, Ante, „Zadarski „fin-de siècle“ – Političke i društvene prilike u Zadru i Dalmaciji uoči Prvoga svjetskog rata“. Časopis za suvremenu povijest, XXXIX, br. 3, (2007), 731–775.
 • Dedijer, Vladimir. Sarajevo 1914. Beograd: Prosveta, 1966.
 • Gulić, Milan. „Odjek balkanskih ratova u Dalmaciji“. U: Balkanski ratovi 1912–1913: nova viđenja i tumačenja, Zbornik radova. Urednici Srđan Rudić i Miljan Milkić, 353–377. Beograd: Istorijski institut, Institut za strategijska istraživanja, 2013.
 • Horvat, Josip. Frano Supilo. Beograd: Nolit, 1961.
 • Horvat, Josip. Život jednog hrvatskog političara. Zagreb: Binoza, 1938.
 • Jurić, Ivan. Sarajevska tragedija Sofije i Ferdinanda. Metković: vlastita naklada, 2010.
 • Jurković, Ljubo i Milutinović, Kosta. „Jugoslavenski nacionalno-revolucionarni omladinski pokret u Zadru (1910–1914)“. Zadarska revija, XIV, br. 1, (1965), 1–26.
 • Kalinić, Vojin D. „Kulturni preporod Srba u severnoj Dalmaciji“. Doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka, 2014.
 • Karaula, Željko. „Sarajevski atentat – reakcije Hrvata i Srba u Kraljevini Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji“. Zavod za hrvatsku povijest, XLIII, (2011), 255–291.
 • Karaulac, Miroslav. Rani Andrić. Beograd: Filip Višnjić, 2010.
 • Karuc, Niko. „Jugoslavenska omladina u Zadru (1910–1914)“. U: Geografija-ekonomija-saobraćaj-povijest-kultura, 619–628. Zagreb: Matica hrvatska, 1964.
 • Kuić, Ivanka. „Splitske novine u fondu Sveučilišne knjižnice u Splitu (1880.–1918.)“. Kulturna baština, XXXI, (2002), 281–310.
 • Machiedo-Mladinić, Norka. „Publicist i novinar Oskar Tartaglia (Split 1887.–Split 1950.)“. Kulturna baština, XXXII, (2005), 133–144.
 • Milutinović, Kosta. „Zadar pred Prvi svjetski rat“. Zadarska revija, XIII, br. 6, (1964), 485–503.
 • Milutinović, Kosta. „Istorijski lik Josipa Smodlake“. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Odjeljenje društvenih nauka, XV, (1972), 101–142.
 • Milutinović, Kosta. „Josip Smodlaka i jugoslavensko pitanje u Habsburškoj monarhiji“. Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Odjel za društvene znanosti, XVI, (1971), 163–287.
 • Milutinović, Kosta. „Josip Smodlaka (Povodom 100-godišnjice rođenja)“. Braničevo, XVI, br. 1, (1970), 25–40.
 • Milutinović, Kosta. „O pokretu Srba katolika u Dalmaciji, Dubrovniku i Boki Kotorskoj 1848–1914“. U: Zbornik o Srbima u Hrvatskoj, I. Urednik Vasilije Krestić, 33–90. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, Odbor za istoriju Srba u Hrvatskoj, 1989.
 • Perić, Ivo. Ante Trumbić na dalmatinskom političkom poprištu. Split: Muzej grada, 1984.
 • Perić, Ivo. Dubrovačka periodika 1848–1918. Dubrovnik: Jugoslovenska akademija znanosti i umjetnosti, 1980.
 • Perić, Ivo. Pero Čingrija. Dubrovnik: Časopis Dubrovnik, 1988.
 • Perić, Ivo. „Politički portret Pera Čingrije“. Institut za hrvatsku povijest, XII, (1979), 127–264.
 • Perić, Ivo. „Sto godina od početka izlaženja Crvene Hrvatske u Dubrovniku“. Republika,XLVII, br. 7–8, (1991), 176–181.
 • Petrinović, Ivo. „Ante Tresić Pavičić od starčevićanstva preko jugoslavenstva do povratka starčevićanstvu“. Kulturna baština, XXXI, (2002), 237–266.
 • Petrinović, Ivo. Politička misao Frana Supila. Split: Književni krug, 1988.
 • Petrinović, Ivo. „Politički lik Ante Tresića Pavičića“. Starine, LXIII, (2005), 195–221
 • Petrinović, Ivo. Politički život i nazori Ante Tresića Pavičića. Split: Književni krug, 1997.
 • Slijepčević, Pero. „Tok Sarajevskog atentata“. Nova Evropa, XI, br. 18, (1925), 572–574.
 • Živanović, Milan. „Dve demonstracije u Splitu i Šibeniku 1912. godine“. Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru, III, (1957), 327–350.
 • Živanović, Milan Ž. Dubrovnik u borbi za ujedinjenje 1908–1918. Beograd: Istorijski institut, 1962.
 • Žutić, Nikola. Krajiški sokoli. Sokoli Srpske Krajine 1903–1941–1991. Beograd: Udruženje Srba iz Krajine i Hrvatske, Srpsko kulturno društvo Zora, 1998.
 • Žutić, Nikola. Niko Bartulović. Rimokatolik četnik, I, Beograd: Srpska radikalna stranka, 2010.
 • Žutić, Nikola. „Srpski sokolii Sarajevski atentat“. U: Srbija i politika velikih sila 1914–2014. Zbornik radova. Urednici Živojin Đurić i Miloš Knežević, 231–260. Beograd: Institut za političke studije, 2014.