Категорије

Dr Saša Ilić
Arhiv Narodne banke Srbije
Beograd, Republika Srbija


VREDNOVANJE RADA I ŽIVOTNI USLOVI NEMAČKIH RATNIH ZAROBLJENIKA ZAPOSLENIH U PRIVREDI JUGOSLAVIJE 1945–1949.

God. XXXVII, 2/2019, str. 157–176
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2019.2.ili.157-176

 

APSTRAKT/REZIME:

U članku, pretežno naslonjenom na arhivske izvore, obrađuje se ekonomska kategorija vrednovanja rada ratnih zarobljenika, najpre samo kao obračunske stavke i vrednosti koja je uplaćivana u fond za obnovu zemlje, a potom i kao dela stvarne zarade zarobljenika i time podsticaja za njihovo veće angažovanje u privredi. Takođe, prikazuju se opšti životni uslovi zarobljenika na radu u preduzećima i radilištima Jugoslavije, koji uključuju pitanja smeštaja, ishrane, snabdevanja, zdravstvene zaštite, kao i zadovoljavanje kulturnih i rekreativnih potreba, a predstavljen je i deo državnih i političkih aktivnosti na sprovođenju ideološkog uticaja.

 

KLJUČNE REČI: ratni zarobljenici, Nemci, stručni rad, vrednost rada, životni uslovi, ideologija, Jugoslavija

 

REFERENCE:

 • Bacque, James. Other Losses: An Investigation into the Mass Deaths of German Prisoners of War at the Hands of the French and Americans After World War II. Toronto: Stoddart, 1989.
 • Beer Josef, and Georg Wildmann, Bearb. Leidensweg der Deutschen im kommunistischen Jugoslawien. Band II. München, Sindelfingen:3 Donauschwäbischen Kulturstiftung, 1997.
 • Benz, Wolfgang. „Kriegsgefangenschaft in NS-Lagern – Kriegsgefangenschaft in alliierten Gefangenenlagern“. U: Kriegsgefangenenlager 1939–1950, Kriegsgefangenschaft als Thema der Gedenkarbeit. Redakt. Angelika Arenz-Morch, Uwe Bader, Martina Ruppert-Kelly. Mainz, Osthofen: Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz, 2012.
 • Bićanić, Rudolf. Ekonomska politika FNRJ, I, Ekonomski sistem, ljudi u ekonomici, narodna imovina. Zagreb: Birozavod, 1962.
 • Bilandžić, Dušan. Ideje i praksa društvenog razvoja Jugoslavije 1945–1973. Beograd: Komunist,
 • Bilandžić, Dušan. Historija SFRJ. Glavni procesi. Zagreb: Školska knjiga, 1979.
 • Bischof Günter, and Stephen E. Ambrose. Eisenhower and the German PoWs: Facts against Falsehood. Baton Rouge, London: Louisiana State University Press, 1992.
 • Böhme, Kurt W, Bearb. Die Deutschen Kriegsgefangenen in Jugoslawien 1941–1949. Band I/1. München: Verlag Ernst und Werner Gieseking, 1962.
 • Böhme, Kurt W, Bearb. Die Deutschen Kriegsgefangenen in Jugoslawien 1941–1949. Band I/2. München: Verlag Ernst und Werner Gieseking, 1964.
 • Dahlmann Dittmar, und Gerhard Hirschfeld (Hg.). Lager, Zwangsarbeit, Vertreibung und Deportation. Dimensionen der Massenverbrechen in der Sowjetunion und in Deutschland 1933 bis 1945. Essen: Klartext, 1999.
 • Dašić, Jaroslav. Industrija čačanskog kraja 1885–1946. Mašinstvo i elektrika. Čačak: Tehnički fakultet, 1995.
 • Hilger, Andreas. Deutsche Kriegsgefangenen in der Sowjetunion, 1941–1956. Kriegsgefangenenpolitik, Lageralltag und Erinnerung. Essen: Klartext, 2000.
 • Ilić, Saša S. „Strani radnici i stručnjaci u privredi Jugoslavije 1945–1950. godine“ (doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za istoriju, 2017).
 • Karner Stefan. Im Archipel GUPVI. Kriegsgefangenschaft und Internirung in der Sowjetunion 1941–1956. Wien, München: Oldenbourg 1995. DOI: 10.7767/boehlau.9783205159797
 • Lampe John, R. Marvin and R. Jackson. Balkan Economic History, 1550–1950: From Imperial Borderlands to Developing Nations. Bloomington: Indiana University Press, 1982.
 • Levi, Rozita, prir. Dokumenti o spoljnoj politici SFRJ: 1949. Beograd: Jugoslovenski pregled, 1991.
 • Majdanac, Boro. Industrijalizacija i porast radničke klase u Srbiji 1947–1952. godine. Beograd: Arhiv Srbije, 1981.
 • Mirković, Mijo. Ekonomska historija Jugoslavije. Zagreb: Informator, 1968.
 • Nećak, Dušan. „Avstrijsko-jugoslovanski odnosi 1944–1955 brez manjšinskega vprašanja“. Borec, Revija za zgodovino NOB in ohranjanje revolucionarnih tradicij, 10, (1987), 675–685.
 • Overmans, Rüdiger. Soldaten hinter Stacheldraht. Deutsche Kriegsgefangene des Zweiten Weltkriegs. München: Ullstein, 2000.
 • Petranović, Branko. „Prilog izučavanju planiranja i finansiranja privredne obnove u Jugoslaviji 1945–1946“. Jugoslovenski istorijski časopis, br. 2, (1963).
 • Petranović, Branko. Istorija Jugoslavije 1918–1988, III, Socijalistička Jugoslavija 1945–1988. Beograd: Nolit, 1988.
 • Petranović Branko, i Zoran Lakić (ur.). Jugoslavija na razmeđu (1945–1950). Podgorica: CANU, 1998.
 • Pyankevich Vladimir Leonidovich. „Nevol’niki v vozrozhdenii sovetskoj e’konomiki (istoriografiya prinuditel’nogo truda grazhdan SSSR 40-x – nachala 50-x godov)“. Istoriograficheskij sbornik, Mezhvuzovskij sbornik nauchnyx trudov, 20, Saratov (2002).
 • Radić, Radmila. „Društveno-ekonomski položaj radničke klase u Srbiji u periodu od 1945. do 1950“. Tokovi revolucije, XX–XXI, (1988), 5-104.
 • Ramet, Sabrina P. The Three Yugoslavias. State-building and Legitimation 1918–2005. Washington: Woodrow Wilson Center, 2006.
 • Rodinis, Andrej. Velika praznina, Njemački ratni zarobljenici na radu u Bosni i Hercegovini. Tuzla: Bosanska riječ, 2017.
 • Vukušić, „Standard života njemačkih ratnih zarobljenika korištenih u društveno korisnom radu u Rijeci u drugoj polovici 1945“. Klepsidrа, 3–4, Rijeka (2008–2009), 1–19, http://malleus.ffri.uniri.hr/index.php/klepsidra-2008–2009/clanci (pristupljeno 1. 8. 2018).
 • Zundhausen, Holm. Istorija Srbije od 19. do 21. veka. Beograd: Clio, 2009.