Категорије

Dr Bojan Dimitrijević
Institut za savremenu istoriju
Beograd, Republika Srbija

 

VOJSKA JUGOSLAVIJE U DOGAĐAJIMA 5. OKTOBRA 2000.

God. XXXIX, 1/2021, str. 175–196
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2021.1.dim.175-196

 

APSTRAKT/REZIME:

Članak daje pregled aktivnosti Vojske Jugoslavije u događajima oko saveznih izbora 24. septembra 2000, posebno u Crnoj Gori. Potom razmatra pripreme za eventualnu intervenciju i reakciju na širi narodni bunt koji je 5. oktobra 2000. doveo do smene režima Slobodana Miloševića, a zatim prihvatanja novog predsednika Vojislava Koštunice. Iako je izgledalo da će se i u ovoj krizi vojska poslužiti specijalnim, oklopnim i inžinjerijskim snagama radi intervencije (protiv sopstvenih građana), do toga nije došlo. Dokumenta govore da su pripreme vršene i da su samo masovnost opozicionog pokreta i sveopšte nezadovoljstvo stanjem u Srbiji uticali da ne dođe do oružane intervencije. Smirivanje političke situacije i ostanak istovetne komandne garniture na čelu vojske doveo je do pada tenzija. Članak je zasnovan na originalnim dokumentima Vojske Jugoslavije koje je Generalštab Vojske Srbije i Crne Gore dostavio 2003. na traženje tadašnjeg ministra odbrane Borisa Tadića, kao i na zapisnicima sa kolegijuma načelnika Generalštaba Vojske Jugoslavije koji su oslobođeni tajnosti 2006. godine odlukom tadašnjeg načelnika Generalštaba general-potpukovnika Zdravka Ponoša.

 

KLJUČNE REČI: Srbija, Crna Gora, izbori, 5. oktobar 2000, Slobodan Milošević, Vojislav Koštunica, Nebojša Pavković, Vojska Jugoslavije, Generalštab

 

REFERENCE:

  • Bujošević Dragan, i Ivan Radovanović. 5. oktobar, Dvadeset četiri sata prevrata. Beograd: Medija centar, 2001.
  • Dimitrijević, Bojan. Zoran Đinđić, Biografija. Beograd: Zavod za udžbenike, 2007.
  • Jovanović, Čedomir. Moj sukob sa prošlošću. Beograd: Dan Graf, 2005.