Категорије

Dr Miomir Gatalović
Institut za savremenu istoriju
Beograd, Srbija

 

UTICAJ OTVARANJA NACIONALNOG PITANJA U JUGOSLAVIJI NA KREIRANJE DRŽAVNE POLITIKE PREMA KOSOVU I METOHIJI 1964–1965.

God. XXXIV, 2/2016, str. 117–136
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2016.2.gat.117-136

 

APSTRAKT/REZIME: U radu se na osnovu građe Arhiva Jugoslavije i Arhiva Srbije, objavljenih izvora i literature analizira u kojoj meri je otvaranje nacionalnog pitanja u Jugoslaviji tokom 1964. i 1965. godine, podstaknuto narastajućom ekonomskom krizom, uticalo na kreiranje državne politike prema Kosovu i Metohiji. Istraženi su razlozi koji su doveli do veće kadrovske zastupljenosti funkcionera sa Kosova i Metohije u saveznim organima i opisane okolnosti formiranja Fonda federacije za kreditiranje privredno nedovoljno razvijenih republika i krajeva, kojim je Autonomna pokrajina Kosovo i Metohija u investicionim potraživanjima izjednačena sa nerazvijenim republikama Jugoslavije.

 

KLJUČNE REČI: Kosovo i Metohija, nacionalno pitanje, Jugoslavija, ekonomska kriza, Josip Broz Tito, državna politika, Savez komunista Jugoslavije, nacionalna manjina

 

IZVORI:

 • Arhiv Jugoslavije (AJ), fond 507 Savez komunista Jugoslavije; 130 Savezno izvršno veće.
 • Arhiv Srbije (AS), fond Đ-2 Savez komunista Srbije.
 • Josip Broz Tito. Govori i članci, knj. XX. Zagreb: Naprijed, 1970.
 • Osmi kongres Saveza komunista Jugoslavije. Stenografske beleške, knj. I–III. Beograd: Kultura, 1965.
 • Peti kongres Saveza komunista Srbije. Stenografske beleške, knj. I–II. Beograd: Kultura, 1966.
 • Početak kraja SFRJ. Stenogram i drugi prateći dokumenti proširene sednice Izvršnog komiteta CK SKJ održane 14–16. marta 1962. godine. Priredio Miodrag Zečević. Beograd: Printer Komerc, 1998.
 • Borba, novembar 1964.

 

REFERENCE:

 • Bilandžić, Dušan. Historija Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije: glavni procesi 1918–1985. Zagreb: Školska knjiga, 1985.
 • Bjelajac, Mile. „Karakter jugoslovenskog centralizma u svetlu analize tajne sednice Izvršnog komiteta Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije marta 1962. godine“. U: Dijalog povjesničara-istoričara 7Zbornik radova. Urednici Hans-Georg Fleck i Igor Graovac, 373–390. Zagreb: Friedrich Naumann Stiftung, 2003.
 • Ćosić, Dobrica. Piščevi zapisi (1951–1968). Beograd: Filip Višnjić, 2001.
 • Gatalović, Miomir. „Prerastanje Autonomne Kosovsko-metohijske oblasti u Autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohiju 1959–1963.”, Istorija 20. vekaXXXIII, br. 1 (2015), 77–94.
 • Dimić, Ljubodrag. Istorija srpske državnosti. Srbija u Jugoslaviji, knj. III. Novi Sad: Budućnost, 2001.
 • Hronologija radničkog pokreta i SKJ 1919–1979. Urednik Dušan Živković, knj. III. Beograd: Narodna knjiga, 1980.
 • Nikolić, Kosta. Srbija u Titovoj Jugoslaviji (1945–1980). Beograd: Zavod za udžbenike, 2011.
 • Petranović, Branko. Istorija Jugoslavije 1918–1988. Socijalistička Jugoslavija, knj. III. Beograd: Nolit, 1988.