Категорије

Dr Jovan Čavoški
Institut za noviju istoriju Srbije
Beograd, Republika Srbija

 

U POTRAZI ZA NOVIM SMISLOM: JUGOSLAVIJA I KRIZA GLOBALNE NESVRSTANOSTI 1965–1970.

God. XXXIX, 2/2021, str. 353–374
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2021.2.cav.353-374

 

APSTRAKT/REZIME:

Članak se bavi drugom polovinom 1960-ih godina kada se globalna nesvrstanost našla u dubokoj idejnoj i institucionalnoj krizi pošto ne samo da je veliki broj vodećih nesvrstanih lidera otišao sa istorijske scene, već nije bio održan nijedan novi samit, a bilo koja značajnija okupljanja nesvrstanih zemalja dogodila su se tek krajem tog perioda. Akcenat je stavljen na rekonstrukciju i analizu različitih jugoslovenskih diplomatskih aktivnosti, i onih uspešnih i onih neuspešnih, kako bi se prebrodila ta sveopšta kriza, ponovo osmislila globalna nesvrstanost, stvorili trajniji oblici saradnje među nesvrstanim zemljama i konačno organizovao treći samit. Rad je prvenstveno zasnovan na dokumentima iz arhiva u Srbiji, SAD, Velikoj Britaniji, Indiji i Rusiji.

 

KLJUČNE REČI: Jugoslavija, Josip Broz Tito, nesvrstanost, kriza, diplomatija, treći samit

 

REFERENCE:

 • Ajami, Fouad. “The Fate of Nonalignment”. Foreign Affairs, 59, no. 2, (1980), 366–385. https://doi.org/10.2307/20040730
 • Bogetić Dragan, i Aleksandar Životić. Jugoslavija i arapsko-izraelski rat 1967. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2010.
 • Bogetić, Dragan. Nesvrstanost kroz istoriju: od ideje do pokreta. Beograd: Zavod za udžbenike, 2019.
 • Consultative Meeting of Special Government Representatives of Non-Aligned Countries: Belgrade, July 8–12, 1969. Beograd: Međunarodna politika, 1970.
 • Čavoški, Jovan. “Saving Non-Alignment: Diplomatic Efforts of Major Non-Aligned Countries and the Sino-Indian Border Conflict”. In: The Sino-Indian War of 1962: New Perspectives. Lorenz Lüthi, Amit Das Gupta (eds.), 160–178. London: Routledge, 2017.
 • Čavoški, Jovan. “Shaping Afro-Asia and Non-Alignment: the Sino-Yugoslav Struggle for Leadership in the Third World during the 1950s and 1960s”. In: Breaking Dawn Bipolarity: Yugoslavia’s Foreign Relations during the Cold War. Martin Previšić (ed.), 81–101. Berlin: De Gruyter Oldenbourg Verlag, 2021.
 • Jakovina, Tvrtko. Treća strana Hladnog rata. Zagreb: Fraktura, 2011.
 • Jugoslavija-SSSR: susreti i razgovori na najvišem nivou rukovodilaca Jugoslavije i SSSR 1965–1980. Beograd: Arhiv Jugoslavije, 2016.
 • Li, Qianyu. Cong Wanlong dao Aerjier: Zhongguo yu liu ci YaFei guoji huiyi. Beijing: Shijie zhishi chubanshe, 2016.
 • Rakove, Robert B. “The Rise and Fall of Non-Aligned Mediation, 1961–1966”. The International History Review, vol. 37, no. 5, (2015), 991–1013. https://doi.org/10.1080/07075332.2015.1053966
 • Westad, Odd Arne. The Global Cold War: Third World Interventions and the Making of Our Times. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. https://doi.org/10.1017/CBO9780511817991