Категорије

Dr Oleg Jeknić
Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum
Beograd, Republika Srbija


TRI POČETKA SRPSKOG IGRANOG FILMA: NAČINI NARACIJE I DRUŠTVENI KONTEKST

God. XXXVII, 2/2019, str. 65–84
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2019.2.jek.65-84

 

APSTRAKT/REZIME:

Autor zastupa tezu da srpsku kinematografiju karakteriše diskontinuitet, te da svaki njen novi početak, u oblasti igranog filma, ima osoben način naracije. Mogu se izdvojiti tri početka: 1911. godine kada je snimljen prvi igrani film u Kraljevini Srbiji, 1922. kada je obnovljena proizvodnja na teritoriji Srbije u okviru Kraljevine SHS, i 1947. kada je snimljen prvi igrani film u socijalističkoj Srbiji. Diskontinuitet je nastao primarno kao posledica prekida proizvodnje koje su uslovila dva svetska rata, ali su uticaj imale i druge društvene okolnosti. Analizom izabranih primera, tipskih za posmatrani period, autor pokazuje da su kulturni i profesionalni uticaji, koji su oblikovali naraciju tih filmova, sukcesivno dolazili iz Francuske, SAD i SSSR-a. I pored diskontinuiteta, neke narativne karakteristike povezuju većinu filmova posmatranog perioda, a to su: melodramska struktura zapleta, ženski likovi kao nosioci značenja, atmosfera ugroženosti i neophodnost da se glavni junak žrtvuje za opšte dobro.

 

KLJUČNE REČI: kinematografija, naracija, narativni modusi, istorija filma, dramaturgija, Srbija, Jugoslavija

 

REFERENCE:

 • Abot, H. Poter. Uvod u teoriju proze. Beograd: Službeni glasnik, 2009.
 • Belov, Mihail. „’…Saprela te moja rana ako ga ne ubiješ!’ Karađorđe: genealogija harizme narodnog vođe“. Godišnjak za društvenu istoriju, 2–3, (2004), 7–28.
 • Bordvel, Dejvid. Naracija u igranom filmu. Beograd: Filmski centar Srbije, 2013.
 • Čalić, Mari-Žanin. Istorija Jugoslavije u dvadesetom veku. Beograd: Clio, 2013.
 • Daković, Nevena. Balkan kao (filmski) žanr: slika, tekst, nacija. Beograd: Fakultet dramskih umetnosti, Institut za pozorište, film, radio i televiziju, 2008.
 • Erdeljanović, Aleksandar. „Producent Svetozar Botorić i njegovi filmovi (I deo)“. Novi Filmograf, godina 1, br. 1, (2005/2006), 92–103.
 • Erdeljanović, Aleksandar. „Producent Svetozar Botorić i njegovi filmovi (II deo)“. Novi Filmograf, godina 1, br. 2, (2006), 104–108.
 • Goulding, Daniel. Jugoslavensko filmsko iskustvo, 1945.–2001. Zagreb: V. B. Z., 2004.
 • Jagodić, Miloš. „Procena demografskih gubitaka Srba u periodu 1910–1921”. Srpske studije, br. 6, (2015), 11–65.
 • Jovičić, Stevan. „Kinematografija u Srbiji 1896–1941“. Südslavistik online. Nr. 2 (2010), 23–33. (http://www.suedslavistik-online.de/02/jovicic.pdf, pristupljeno 16. 2. 2019).
 • Kosanović, Dejan. Počeci kinematografije na tlu Jugoslavije 1896–1918. Beograd: Institut za film i Univerzitet umetnosti, Beograd, 1985.
 • Kosanović, Dejan. „Grešnica bez greha“. Novi Filmograf, godina 1, br. 1, (jesen 2005/zima 2006), 104–106.
 • Kosanović, Dejan. Kinematografija i film u Kraljevini SHS/Kraljevini Jugoslaviji 1918–1941. Beograd: Filmski centar Srbije, 2011.
 • Lim Mira, i Antonjin Lim. Najvažnija umetnost: istočnoevropski film u dvadesetom veku. Beograd: Clio, 2006.
 • Malvi, Lora. Vizuelna i druga zadovoljstva. Beograd: FCS, 2017.
 • Miloradović, Goran. Lepota pod nadzorom: sovjetski kulturni uticaji u Jugoslaviji, 1945–1955. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2012.
 • Miloradović, Goran. „Celuloidni most: dve suprotstavljene interpretacije Drugog svetskog rata u Jugoslaviji na igranom filmu (1941–1991)“. U: Most u književnosti, istoriji i kinematografiji, naučna konferencija. Urednik Aleksandra Vraneš, 83–109. Višegrad: Andrićev institut, 2017.
 • Moan, Rafaela. Filmski žanrovi. Beograd: Clio, 2006.
 • Volk, Petar. Istorija jugoslovenskog filma. Beograd: Institut za film, 1986.
 • Volk, Petar. Dvadeseti vek srpskog filma. Beograd: Institut za film i Jugoslovenska kinoteka, 2001.
 • Zečević, Božidar. „Radoš Novaković: početak novije srpske kinematografije“. Novi Filmograf, godina 5, br. 7–8, (2009/2010), 57–72.
 • Zečević, Božidar. Srpska avangarda i film 1920–1932. Beograd: UFUS, 2013.