Категорије

Prof. dr Tetsuja Sahara
Univerzitet Mejdži
Tokio, Japan

 

THE MAKING OF „BLACK HAND“ RECONSIDERED

[NOVO VIĐENJE NASTANKA „CRNE RUKE“]

God. XXXIV, 1/2016, str. 9–29
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2016.1.sah.9-29

 

APSTRAKT/REZIME: Članak se bavi uticajem „makedonskog pitanja“ na nastanak tajnog udruženja uSrbiji, poznatog pod imenom „Crna ruka“. Prati se decenija metamorfoze tajnog udruživanja oficira, od Majskog prevrata 1903. do kraja Balkanskih ratova 1913, i naglašava se važnost makedonskog faktora, ključnog za razumevanja funkcionisanja društva, kao i njegovog odnosa spram srpske države. Posle neuspešnog Ilindenskog ustanka koji je organizovala VMRO, mladi oficiri koji su u Beogradu učestvovali u Majskom prevratu uzeli su učešća u sukobima u Makedoniji uz tajnu, ali značajnu pomoć srpskih vlasti. Posle kratkog predaha izazvanog Mladoturskom revolucijom, isti oficiri su nastavili takve aktivnosti uglavnom suprotstavljajući se VMRO do kraja 1910. Srpska diplomatska prepiska pokazuje da je ključna karika u nastanku „Crne ruke“ bio neuspeh organizovanja jedinstvenog otomansko-srpskog fronta protiv VMRO. Takođe, pokazuje se da je udruženje „Crna ruka“, poznato i pod imenom „Ujedinjenje ili smrt“, bilo daleko više zavisno od državne podrške nego što se iz dosadašnje literature može sagledati.

 

 KLJUČNE REČI: Crna ruka, VMRO, terorizam, Prvi svetski rat, Komitet jedinstva i progresa

 

IZVORI:

 • Avstriski dokumenti za istorijata na makedonskiot narod, vol. 2. Redakcija, prevod i komentar Dančo Zografski. Skopje: Arhiv na Makedonija, 1981.
 • Dokumenti o spoljnoj politici Kraljevine Srbije, knjiga 6, vol. 1–3. Priredio Dušan Lukač, urednik Vaso Čubrilović. Beograd: SANU, 1981.
 • Natsionalno-osvoboditelnoto dvizhenie na makedonskite i trakiyskite Bûlgari, 1878–1944, vol. 3. Sofia: Makedonski nauchni institute, 1997.

 

REFERENCE:

 • Aarbakke, Vemund. Ethnic Rivalry and the Quest for Macedonia, 1870–1913. Boulder: East European Monographs, 2003.
 • Bataković, Dušan. „Storm over Serbia: The Rivalry between Civilian and Military Authorities (1911–1914)”. Balcanica 44 (2013): 307
 • Belić, Milorad. Komitski vojvoda Vojislav Tankosić. Valjevo: Međuopštinski istorijski arhiv, 2005.
 • Bjelica, Slobodan. „Organizacija ’Ujedinjenje ili smrt!’”. Kulturna politika, 2–3, (2005), 50–61.
 • Dedijer, Vladimir. The Road to Sarajevo. London: MacGibbon & Kee, 1966.
 • Ekmečić, Milorad. Stvaranje Jugoslavije, 17901918, vol. 2. Beograd: Prosveta, 1989.
 • Eldûrov, Svetlozar. Srûbskata vûorûzhena propaganda v Makedoniya 1901– Sofia: Sv. Georgi Pebedonosec, 1993.
 • Hanioğlu, Şükrü. Kendi Mektuplarında Enver Paşa. İstanbul: Der Yayınları, 1989.
 • Ilić, Vladimir. Srpska četnička akcija 1903– Beograd: Ecolobri, 2006.
 • Kazimirović, Vasa. Crna ruka: ličnosti i događaji u Srbiji od prevrata 1903. do Solunskog procesa 1917. godine. Beograd: Prizma, 1997.
 • Ljubibratić, Drago. Gavrilo Princip. Beograd: Nolit, 1959.
 • Mackenzie, David. Apis, the Congenial Conspirator: The Life of Colonel Dragutin T. Dimitrijević Apis. Boulder: Columbia University Press, 1989.
 • MacKenzie, David. The „Black Hand,“ on trial: Salonika, 1917.East European monographs, Distributed by Columbia University Press, 1995.
 • Mićanović, Slavko. Sarajevski atentat. Zagreb: Stvarnost, 1965.
 • Perry, Duncan. The Politics of Terror: The Macedonian Revolutionary Movement, 1893–1903. Durham & London: Duke University Press, 1988.
 • Petrovich, Michael Boro. A History of Modern Serbia 1804– NY & London: Harcourt Brace Jovanovich, 1976.
 • Popović, Čedomir. „Organizacija „Ujedinjenje ili smrt“ („Crna ruka“)”. Nova Evropa, (11 June 1927),
 • Popović, Čedomir. „Sarajevski atentat i organizacija Ujedinjenje ili smrt“. Nova Evropa, 25, (1932), 399–
 • Silyanov, Hristo. Osvoboditelnite borbi na Makedoniya, vol. 2. Sofia: Dûrzhavna pechatnitsa, 1948.
 • Simić, Stevan. Komitsko četovanje u Staroj Srbiji i Makedoniji 1903–1912. Beograd: Hrišćanska misao, 2012.
 • Sowards, Steven W. Austria’s Policy of Macedonian Reform. Boulder: East European Monographs, 1989.
 • Tokay, Gül. Makedonya Sorunu: Jön Türk İhtilalinin Kökenleri (1903–1908). İstanbul: AFA yayın, 1995.
 • Višnjakov, Jaroslav Valerijanovič. „Makedonski pokret i prevrat u Srbiji 29. maja 1903”. Tokovi istorije. Časopis Instituta za noviju istoriju Srbije, 3 (2010), 7–23.
 • Vučetić, Biljana. „Srpska revolucionarna organizacija u Osmanskom carstvu na početku XX veka“. Istorijski časopis, 53, (2006), 359–374.
 • Vucinich, Wayne S. Serbia between East and West: The Events of 1903–1908. Stanford: Stanford University Publications, 1954.