Категорије

Dr Vesna Đikanović
Institut za noviju istoriju Srbije
Beograd, Republika Srbija

 

SUSRET SA KRALJEM – POSETA KRALJA PETRA II KARAĐORĐEVIĆA SEVERNOJ AMERICI I JUGOSLOVENSKI ISELJENICI

God. XL, 1/2022, str. 89–106
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2022.1.dji.89-106

 

APSTRAKT/REZIME:

Godine Drugog svetskog rata stavile su odnos jugoslovenske države i iseljenika u Americi u novi kontekst. Nasleđene suprotnosti, novi izazovi nastali kao posledica vesti koje su stizale iz okupirane Jugoslavije, delovanje jugoslovenskih političara u emigraciji, ispunjavali su i uticali na odnose unutar iseljeničke zajednice, kao i na odnos različitih iseljeničkih grupa prema jugoslovenskoj vladi i jugoslovenskoj državi. Poseta kralja Petra II Karađorđevića Severnoj Americi 1942. godine, prevashodno organizovana u pravcu jačanja savezništva sa SAD i otvaranja prostora za nove oblike saradnje, uključivala je i susrete sa iseljeničkom zajednicom u cilju prevazilaženja ovih podela ali i obezbeđivanja njihove podrške ratnim naporima stare domovine. Postavljeni ciljevi, tok kao i konačni ishodi i rezultati posete kralja Petra II u kontekstu odnosa sa iseljeničkom zajednicom u Severnoj Americi predmet su analize ovog rada.

 

KLJUČNE REČI: kralj Petar II Karađorđević, jugoslovenski iseljenici, Sjedinjene Američke Države, Kanada, jugoslovenska država

 

REFERENCE:

 • Brunbauer, Ulf. Globalizing Southeastern Europe. Emigrants, America, and the State since the Late Nineteenth Century. Lanham: Lexington Books, 2016.
 • Čizmić, Ivan. Povijest Hrvatske bratske zajednice 1894–1994. Zagreb: Golden Market, 1994.
 • Čubrilović, Branko. Zapisi iz tuđine. Sarajevo: izdanje autora, 1946.
 • Đikanović, Vesna. „Jugoslovenska vojna misija u Kanadi (1942–1943) – iskustvo jednog neuspeha“. Vojnoistorijski glasnik, 1, (2018), 125–159.
 • Đikanović, mr Vesna Š. „Iseljenici u Severnoj Americi i jugoslovenska država 1918–1945“. Doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za istoriju, 2016.
 • Đuretić, Veselin. Vlada na bespuću. Internacionalizacija jugoslovenskih protivrječnosti 1941–1944. Beograd: Narodna knjiga,
 • Fotić, Konstantin. Rat koji smo izgubili. Tragedija Jugoslavije i pogreška Zapada, memoari. Beograd: Vajat, 1995.
 • Grol, Milan. Londonski dnevnik 1941–1945. Beograd: Filip Višnjić, 1990.
 • Ivanović, Tamara. „Rad Kraljevskog informacionog centra u Njujorku“. Master rad, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za istoriju, 2019.
 • Jovanović, Slobodan. Zapisi o problemima i ljudima: 1941–1944. London: Udruženje srpskih pisaca i umetnika u inostranstvu, 1976.
 • Klemenčič, Matjaž. Ameriški Slovenci in NOB v Jugoslaviji. Naseljevanje, zemljepisna razprostranjenost in odnos ameriških Slovencev do stare domovine od sredine 19. stoletja do konca druge svetovne vojne. Maribor: Obzorja, 1987.
 • Krizman, Bogdan, prir. Jugoslovenske vlade u izbeglištvu 1941–1943. Dokumenti. Beograd: Arhiv Jugoslavije, Zagreb: Globus, 1981.
 • Lees, Lorraine M. Yugoslav-Americans and National Security during World War II. Chicago: University of Illinois Press, 2007.
 • Lojen, Stjepan. Uspomene jednog iseljenika. Zagreb: Znanje, 1963.
 • Molek, Ivan. Slovene Immigrant History: 1900–1950. Autobiographical sketches. Dover: Delawere, 1979.
 • Nikolić, Kosta. Saveznici, četnici i partizani u Drugom svetskom ratu. Beograd: Catena Mundi, 2018.
 • Pavlowitch, K. St. “The Foreign Office, King Peter and His Official Visit to Washington”. East European Quarterly, vol. XVI, no 4, (January 1982), 453–466.
 • Peter II Karađorđević. A Kings Heritage: King Peter II of Yugoslavia. New York: G. P. Putnam’s Sons, 1954.
 • Pijevac, Komnen, i Dušan Jončić, prir. Zapisnici sa sednica Ministarskog saveta Kraljevine Jugoslavije 1941–1945. Beograd: Službeni list SCG, Arhiv Srbije i Crne Gore, 2004.
 • Prpić, Jure. Hrvati u Americi (njihova povijest i doprinos Americi i Hrvatskoj). Njujork: Hrvatska matica iseljenika, 2000.
 • Šepić, Dragovan. Vlada Ivana Šubašića, Zagreb: Globus, 198
 • Trifunović, Miloš. Emigrantske uspomene. Zemun: ZIPS, 1998.
 • Unconquerable: A review of the historic visit to the United States and Canada which was made during June and July, 1942, by His Majesty Peter II King of Yugoslavia, printed in U.S.A., December 1942.