Категорије

Dr Dragan Bogetić
Institut za savremenu istoriju
Beograd, Srbija

 

SUKOB TITOVOG KONCEPTA UNIVERZALIZMA I SUKARNOVOG KONCEPTA REGIONALIZMA NA SAMITU NESVRSTANIH U KAIRU 1964.

God. XXXV, 2/2017, str. 101–118
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2017.2.bog.101-118

 

APSTRAKT/REZIME: U članku se analiziraju nesuglasice između Tita i Sukarna na Samitu u Kairu, oktobra 1964, oko ključnih prioriteta kojima bi trebalo da se rukovode nesvrstane zemlje u svojim zajedničkim akcijama u međunarodnim odnosima. Jugoslovenski zvaničnici su insistirali na formiranju jednog širokog pokreta, koji bi okupljao sve vanblokovske zemlje i koordinisao njihovu delatnost u Ujedinjenim nacijama i široj sferi međunarodnih odnosa. U tom kontekstu, Tito je bio zagovornik borbe za izmenu postojećeg međunarodnog poretka nenasilnim putem, forsiranjem politike miroljubive koegzistencije. Sukarno je, pak, insistirao na okupljanju isključivo afro-azijskih zemalja u jedan regionalni pokret, čija bi delatnost bila usmerena isključivo na uže, lokalne probleme zemalja sa tog prostora. Smatrao je neminovnim sukob „novih snaga“ – zemalja Trećeg sveta sa „starim snagama“ – zemljama okupljenim oko dvaju suprotstavljenih blokova. Stoga je odbacivao mogućnost koegzistencije između ovih dveju grupacija zemalja.

 

KLJUČNE REČI: blokovi, nesvrstane zemlje, Jugoslavija, Indonezija, Kina, Tito, Sukarno, kolonije, zemlje u razvoju, miroljubiva koegzistencija, regionalizam, saradnja

 

IZVORI:

 • Arhiv Jugoslavije (AJ), fondovi: Kabinet Predsednika Republike (KPR); Centralni komitet Saveza komunista Jugoslavije (CK SKJ), 507; Predsedništvo SFRJ, 803.
 • Diplomatski arhiv Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije (DA MSP), Politička arhiva (PA), Jugoslavija, 1973–1974.
 • Keesing’s Contemporary Archives, 1963.
 • Godišnjak Instituta za međunarodnu politiku i privredu. 1963. Beograd: IMPP, 1964.
 • Godišnjak Instituta za međunarodnu politiku i privredu. 1964. Beograd: IMPP, 1965.
 • Godišnjak Instituta za međunarodnu politiku. 1974. Beograd: IMPP, 1975.
 • Hronika međunarodnih događaja, 1963. Beograd: IMPP, 1964.
 • Hronika međunarodnih događaja. 1964. Beograd: IMPP, 1965.
 • Skupovi nesvrstanih zemalja 1961–1974. Beograd: Međunarodna politika, 1974.

 

REFERENCE:

 • Aćimović, Ljubivoje. Problemi bezbednosti i saradnje u Evropi. Beograd: IMPP/Prosveta, 1978.
 • Aćimović Ljubivoje, i Sonja Dapčević-Oreščanin. Materijali o evropskoj bezbednosti i saradnji. Beograd: IMPP, 1969.
 • Bogetić, Dragan. „Rađanje i uobličavanje politike nesvrstanosti“. U: Tito – nesvrstanost – savremenost, Zbornik radova. Urednici Bojana Tadić i Vladimir Falatov, 143–153. Beograd: Memorijalni centar „Josip Broz Tito“, 1988.
 • Bogetić Olivera, i Dragan Bogetić. Nastanak i razvoj pokreta nesvrstanosti. Beograd: Export-press, 1981.
 • Čehulić Vukadinović, Lidija. Euroatlantizam i suvremeni međunarodni odnosi. Zagreb: Politička kultura, 2010.
 • Dimić Ljubodrag, Raković Aleksandar, i Miladin Milošević. „Jugoslavija i Indonezija – Tito i Sukarno 1945–1967. Prilog istoriji nesvrstanosti“. U: Jugoslavija – Indonezija 1945–1967. Urednik Miladin Milošević, 7–89. Beograd: Arhiv Jugoslavije, 2014.
 • Đokić, Dragomir. „Kontrola naoružavanja u Evropi (predlozi i inicijative 1946–1969)“. Materijali o evropskoj bezbednosti i saradnji. Beograd: IMPP, 1969.
 • Gedis, Džon. Hladni rat. Beograd: Klio, 2003.
 • Mates, Leo. Međunarodni odnosi socijalističke Jugoslavije. Beograd: Nolit, 1976.
 • Stojković, Momir. Tito–Nehru–Naser. Nastanak i razvoj politike i pokreta nesvrstanosti. Zaječar: RO za grafičko-izdavačku delatnost, 1983.
 • Tadić, Bojana. Istorijski razvoj politike nesvrstavanja 1946–1966. Beograd: IMPP, 1968.
 • Vukadinović, Radovan. Evropska sigurnost i suradnja. Zagreb: Globus, 1976.