Категорије

Dr Saša Mišić
Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu

Beograd, Republika Srbija

 

SOCIJALISTIČKA JUGOSLAVIJA I KAMILO KASTILJONI

God. XL, 2/2022, str. 457–475
https://doi.org/10.29362/ist20veka.2022.2.mis.457-475

 

APSTRAKT/REZIME:

U radu se na osnovu neobjavljene arhivske građe i dostupne literature analiziraju veze između Jugoslavije i finansijera Kamila Kastiljonija u razdoblju od 1949. do 1955. godine. Autor u članku opisuje dva perioda. U prvom, koji traje tokom 1949. godine, Kastiljoni je imao ulogu posrednika između Jugoslavije i američke Eksport-import banke u vezi sa kreditom koji je Beograd tražio od te bankarske ustanove. Drugi period, koji počinje krajem 1950. i završava se 1955. godine, obeležen je nastojanjima Kastiljonija da od jugoslovenske države, prvo nagodbom a potom i sudskim putem, naplati neizmirena potraživanja. Autor razmatra slučaj Kamila Kastiljonija i u okviru šireg konteksta jugoslovenskih odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama i Italijom.

 

KLJUČNE REČI: Jugoslavija, Kamilo Kastiljoni, SAD, Italija, Eksport-import banka, zajam, sudski spor, neizmirena potraživanja

 

REFERENCE:

 • Adamović Ljubiša S., Džon R. Lempi, i Rasel O. Priket. Američko-jugoslovenski ekonomski odnosi posle Drugog svetskog rata. Beograd: NIP „Radnička štampa“, 1990.
 • Bekić, Darko. Jugoslavija u hladnom ratu. Odnosi sa velikim silama 1949–1955. Zagreb: Globus, 1988.
 • Castronovo, Valerio. Dizionario Biographico degli Italiani, dostupno na adresi: https://www.treccani.it/enciclopedia/camillo-castiglioni_%28Dizionario-Biografico%29/ (pristupljeno 28. 3. 2022).
 • Dimitrijević Bojan, i Dragan Bogetić. Tršćanska kriza 1945–1954, Vojno-politički aspekti. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2009.
 • Dimitrijević, Sergije. Strani kapital u privredi bivše Jugoslavije. Beograd: Nolit, 1958.
 • Iacopini, Alessandro. “L’espansione della Banca Commerciale Italiana in Europa orientale durante il fascismo”. Studi di Storia Contemporanea[Online], N 15/3, 2013. (pristupljeno 29. 3. 2022). DOI: 10.4000/diacronie.528
 • Latinović, Goran. Yugoslav-Italian Economic Relations (1918–1941). Banja Luka: University of Banja Luka, Faculty of Philosophy, 2019.
 • Milkić, mr Miljan. „Jugoslavija, Italija i Tršćanska kriza 1948–1954”. Doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka, 2012.
 • Mišić, Saša. “Normalization of Political Relation between Yugoslavia and Italy after Memorandum of Understandings of 1954”. In: Serbian-Italian Relations: History and Modern Times. Eds. Srđan Rudić, Antonello Biagini, 261–283. Belgrade: The Institute of History Belgrade, Sapienza University of Rome, 2015.
 • Rossi, Giani Scipione. Lo “squalo” e le leggi razziali. Vita spericolata di Camilo Castiglioni. Roma: Rubettino Editore, 2017.
 • Schlüter, Reinhard. Der Haifisch, Austieg and Fall des Camillo Castiglioni. Wien: Paul Zsolnay Verlag, 2015.
 • Stanciu, Laura. “Italian multinational banking in interwar east central Europe”. Financial History Review, 7, (2000), 53–56. DOI: 10.1017/S0968565000000032
 • Stiefel, Dieter. Camillo Castiglioni oder Die Metaphysik der Haifische. Wien–Köln–Weimar: Böhlau, 2012. DOI: 10.7767/boehlau.9783205792178
 • Tenca Montini, Federico. Trst ne damo! Jugoslavija i Tršćansko pitanje 1945–1954. Zagreb: Srednja Europa, 2021.